Ajax-supporters, Ajax-spelers en Bobby Haarms opgelet! Zeer recent heeft DAS de hand weten te slaan op een geheim rapport dat het financieel adviesbureau (en tevens Ajax-sponsor) Price Waterhouse op verzoek van de KNVB en Ajax heeft opgemaakt. Dit 394 bladzijden tellende rapport behandelt de extra voordelen die er voor de KNVB en Ajax zijn te behalen met het exact naleven van de Arena-huisregels. Uit dit rapport hebben wij 7 van de 93 door Price Waterhouse voorgestelde tips hieronder vermeld. Ajax-supporters, Ajax-spelers en Bobby Haarms: Wees gewaarschuwd! (We beginnen onderstaand stuk met het hoofdstuk "Sancties" uit de huisregels, waarna we per artikel uit hoofdstuk I van de huisregels één of meerdere door Price Waterhouse gegeven tips vermelden) Hoofdstuk III: Sancties: Art. 11 Een ieder die in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door de Amsterdam Arena en andere bevoegde personen, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Amsterdam Arena worden geweigerd ofwel uit de Amsterdam Arena worden verwijderd, dan we! overgedragen aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddelijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n), dat ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest, zonder dat enig recht op restitutie bestaat (dit hoofdstuk is door DAS enigszins ingekort om het leesbaar te houden; de strekking is niet veranderd). Art. 1.3 Een ieder die in strijd handelt met het hiervoor in enig artikel bepaalde, verbeurd aan de KNVB, indien het element een voetbalwedstrijd betreft, een voor onmiddelijke opeising vatbare geldboete van 1.000,- - zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn. Artikelen uit hoofdstuk I van de Arena-huisregels: Art. 2.4 Het publiek mag slechts daar plaatsnemen waar het toegangsbewijs recht op geeft, waarbij de numme ring van de zitplaatsen strikt moet worden aangehouden. Tip 1: Laat door een keurkorps van minimaal 100 beveiligingsbeambten en stewards tijdens de wedstrijd wat razzia's in de goedkopere vakken uitvoeren. Wie niet op z'n eigen plaats zit gaat voor de bijl. Gegaran deerd dat dit 500.000,- per wedstrijd aan boetes voor de KNVB oplevert. Bijkomend voordeel voor Ajax is, dat zij per wedstrijd 500 seizoenkaarten kunnen innemen en doorverkopen (geschatte op brengst 500 x ca. 300,— ca. f 150.000,—). Het proberen waard dus! Art. 4.3 Het is verboden in de Amsterdam Arena te gooien met enig voorwerp of enige vloeistof. Tip 2; Deel aan 1.000 supporters een zak papiersnippers uit (investering 1.000,-). Noteer de vak- en stoelnummers van deze supporters. Nadat er is gegooid met deze snippers kunnen de boetes worden geïncasseerd en de seizoenkaarten worden ingenomen. Opbrengst KNVB: 1.000.000,-. Winst Ajax: 1.000 seizoenkaarten x ca. 500,- deze actie kan namelijk ook in de duurdere vakken worden uitgevoerd; ook een bobo wil wel eens lekker uit zijn dak gaan door snippers te gooien) minus f 1.000,- ca. 499.000,-. Tip 3 t/m Ook kunnen de door Van der Sar gegooide ballen, inworpen en de door de Ajax-spelers in het publiek 5 geworpen bloemen worden beboet. Opbrengst KNVB ca. 900.000,- per seizoen. Art. 4.4 Het is verboden zich in de Amsterdam Arena te gedragen op een wijze die door anderen als provoce rend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren, danwel als hinderlijk of als enigerlei wijze de orde en rust verstorend. Hieronder valt ook het scanderen van leuzen die door anderen als discriminerend kunnen worden ervaren. Tip 6: Je moet het voor elkaar krijgen dat iedereen in de Arena gaat schelden. Dit is gemakkelijk te realiseren door bijv. Gerard Cox op de middenstip te laten zingen. Het publiek zal dan massaal beginnen te tieren en joelen. Op dat moment sluit je de Arena hermetisch af en alle fans op. Eerst na betaling van de boete en inname van de seizoen- of wedstrijdkaart mag iedereen de Arena verlaten. Creëer wel de mogelijkheid dat de fans de seizoenkaart direct na inname weer terug te kunnen kopen. Dat moet met behulp van de draaihekjes bij de ingangen wel te doen zijn. Geschatte opbrengst KNVB ca. 4.800.000,-; geschatte opbrengst Ajax ca. 2.400.000,-. Mocht Gerard Cox niet beschikbaar zijn dan kan de KNVB als alternatief Jan Wegereef als scheidsrechter aanstellen. De opbrengsten zullen dan wel minder zijn, maar beter een half ei dan een lege dop. Art. 5.4 Roken is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen. Tip 7: Laat Champy een seizoen lang de door Bobby Haarms gerookte sigaretten turven. Geschatte opbrengst KNVB 176.000,- (22 wedstrijden x ca. 8 sigaretten per wedstrijd x f 1.000,-). Uiteraard Bobby de rekening pas aan het eind van het seizoen presenteren (anders stopt ie misschien tussentijds met roken). 11

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1997 | | pagina 11