-22- De wedstrijden tegen P.S.V.in Eindhoven zorgden altijd voor de maaktenPpr rip"1011 10 x® Elndhovense binnenstad.De AJAX-supporters maakten er de gewoonte van om op zaterdagavond alvast voor de SatTt'de'nod'6 in het u^gaansce^trum vanEindhoven j nodl9e risico's met zich meebracht moqe duideliik zijn.Tijdens gevechten die uitbraken tussen de supporters werd steekpartiirerns^ierglaZHn-g0gOOid-en m°est een AJM-fan na een "v 9 gewond m een ziekenhuis worden opgenomen s'nlchts zwierfrn0n personen aangehoudenRond 4.00 uur s nacnts zwierf nog een groep van 46 Amsterdammers in de binnenstad van Eindhoven.De politie bood hen onderdak aan op het hoofdbureau. De groep richtte daar vernielingen aan,en werd op zondagmorgen op de trein naar Amsterdam gezet.Op de wedstrijddag bezorgden 200 AJAX- supporters zonder geldig toegangs bewijs de politie handenvol werk. De fans werden onder begeleiding van de politie naar één van de kelders van het plaatselijke hoofdbureau gevoerd.Pas na afloop van de wedstrijd werden zij vrij gelaten en in een trein richting hoofdstad afgeleverd.De opsluiting van de fans vond plaats op grond van artikel 219 in de gemeentewet. Dit artikel geeft de burgemeester de mogelijkheid om afdoende maat regelen te treffen als het hand haven van de openbare orde dat noodzakelijk maakt.Het vertoeven in de betonnen sleuf werd door de politie "aangenaam" gemaakt door een M.E.bus met de radio aan zo neer te zetten dat de AJAX-aan- hangers de wedstrijd konden volgen. Ook werd er gezorgd voor 'Eindhovense koffie'. Al met al hebben de supporters zonder - kaartje er zo'n 5 uur gezeten. Ver na afloop van de wedstrijd werden de AJAX-supporters oo de trein gezet naar Amsterdam, terwijl de supporters die de hoofdrad WSl hadden ?ezien al lang en breed onderweg naar de hoofdstad waren. Vanuit de betonnen sleuf konden de daar aan wezige fans de supporterstreinen langs zien rijSen? en er werd dan ook uitbundig over en weer naar elkaar gezwaaid.Na deze opgedrongen "gastvrijheid" van de plaatselijke politie en de burgervader konden ze in Eindhoven weer terugkijken op een rumoerig weekeinde. De AJAX-hooligans waren geweest DE GOEIE OUDE TIJD. eln0bepaaldionri»"5in D^f 5an de ^and van een krantenknipsel een bepaald onderwerp uit de roerige 80-er jaren aanroert.) DEZE KEER: MASSALE OPSLUITING IN EINDHOVEN.

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1997 | | pagina 22