Inhoudsopgave blz 2 Van de redactie blz 3 Waar is DAS voor/tegen? blz 4 20 vragen aan Caroline blz 5 F-Side terug (3) blz 6 ArenA-service blz 8 Whose game is it anyway blz 12 F-Side anno 1983 blz 14 De Roever Rover Story (2) blz 15 Jodenstreken blz. 16 Bezoek Grasshoppers-Ajax! blz. 17 Wij hebben gelezen blz. 18 Het ontstaan van de F-Side blz 21 All the way blz 23 De goeie oude tijd: Eieren op Hansie Van de redactie. Hierbij het 3e nummer van DAS. Van het 2e nummer is de gehele oplage (600 exemplaren) verkocht. Wederom werden de meeste exemplaren bij het station Bijlmer verkocht, nu echter "slechts" ca. 60% (vorige keer ca. 75%), de rest aan de noordzijde van het stadion (ca. 34%, vorige keer ca. 25%) en op overige plaatsen (ca. 6%)Weder om werden de DAS-verkopers door de Bobo's gene geerd; niet één "stropdas" kocht een DAS. Aan de DAS-verkopers werd enkele malen de vraag gesteld of er een abonnement op DAS kan worden genomen. Helaas is dit gezien de portokosten (nog) niet mogelijk. Het blad zou te duur wor den. De verzendkosten van één blad bedragen namelijk 1,60; pas bij het verzenden van mini maal 250 bladen is het te doen, omdat de porto kosten dan 0,78 per blad gaan bedragen. Momen- -2-

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 2