De Roever Rover Story (2) Omdat er na het verschijnen van het artikel "De Roever Rover Story (1)" uit ons 2e nummer niets meer hierover van "Roever/Ajax-zijde" werd vernomen, hebben dit artikel op 25 november j.l. aan de heren van Praag en de Roever persoonlijk (dus gericht aan de huisadressen) gezonden, met het verzoek om een reactie. De aan de heer van Praag gerichte brief is hieronder afgedrukt. De inhoud van deze brief spreekt voor zich. Wij hopen dat meneer van Praag de Ajax-supporters serieus neemt en in ieder geval met een verklaring komt (hoe die verklaring dan ook moge luiden) en voor eens en altijd helderheid verschaft. Overigens is het wel zo dat de "strijd" tegen Roever zijn vruchten begint af te werpen. Het is namelijk zo dat: voor de uitwedstrijd tegen de Grasshoppers wederom losse kaarten ver krijgbaar waren; Roever al wat begint te zakken met zijn prijzen (hij moet ook wel; iedereen kan nu immers zijn eigen manier van reizen bepalen!h de eendaagse Roever-vlucht wegens gebrek aan belangstelling niet door is gegaan. Wordt vervolgd! -14- Geachte heer van Praag, Amsterdam, 25 november 1996 Hierbij zenden wij u het artikel "De Roever Rover Story (l)" uit De Ajax Ster nr. 2 (van 13 november 1 996 Hoogstwaarschijnlijk heeft u dit ar tikel (alsmede de rest van ons blad) inmiddels al gelezen. Omdat dit echter niet geheel zeker is, sturen wij u dit voor alle zekerheid naar uw huisadres. Zoals reeds op bladzijde 18 is vermeld verzoeken wij u en/of Roever Reizen (bij voorkeur u) ons (de Ajax-supporterseen offi ciële verklaring te verstrekken dat voor Europese wedstrijden ALLB KAARTJBS VOOR UITWEDSTRIJDEN IN DE VRIJE VBRKOOP KOMBN" (uiteraard dient dit ook voor Nederlandse uitwedstrijden te gelden, doch dit even terzijde) Ons inziens is de meest sympatieke manier om dit te verwezenlijken via een persoonlijke mededeling van u en/of de heer de Roever via het scorebord. Het beste tijdstip om dit te doen is in de "rust" tijdens de wedstrijd Ajax-Groningen of Ajax-PSV (niet vóór de wedstrijd, dan ont breken er teveel mensen) Uiteraard mag u en/of de heer de Roever het ons (en dan bedoelen wij de Ajax-supportersook via de media of op een andere manier berichten. Wij hopen dat aan ons verzoek tegemoet wordt gekomen en dat wij in De Ajax Ster nr. 4 (verschijnt na de winterstop) "De Roever Rover Story" kunnen afsluiten met de door ons gevraagde verklaring. Deze brief zullen wij in De Ajax Ster nr. 3 opnemen, teneinde de Ajax-supporters van het een en ander op de hoogte te houden. Ben soortgelijke brief als deze hebben wij heden naar het huisadres van de heer de Roever gezonden. Hoogachtend de redactie van De Ajax Ster

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 14