Utrechtse Hermandad gecoördineerde?) op Duitse leest geschoolde aanval van gezamen lijk optrekkende Utrecht- en feyenoord-fans (die 2 weken later weer op elkaar inhakten; blijkbaar is de haat tegen Ajax groter dan de onderlinge afkeer) op een tot op dat moment zich voorbeeldig gedragende -op zoek naar een biertje zijnde- Ajax-aanhangNa dat de Ajacieden eigenlijk niets meer deden dan zich verdedigen (en de beste verdedi ging is de (tegen)aanval)werd de taak van de zich snel verwijderende Utrechtse/Rot terdamse aanhang overgenomen door een zelfs met stenen gooiende!- gemixte Ut rechtse politiemacht (stillen, platte pet ten en ME) Nadat deze politiemacht tot de conclusie was gekomen dat de Ajax-aanhan- gers eigenlijk meer dorstig dan relbelust waren, besloot zij van tactiek te verande ren om de nog van vorig seizoen openstaande rekening (de Utrechtse politie moest na tussenkomst van de Ombudsman opdraaien voor de financiële gevolgen van een -door hen zelf gestarte- uit de hand gelopen caféru zie met een afvaardiging van het toenmalige "vak M") met de Ajax-supporters te vereffe nen. De nieuwe tactiek bestond uit het iso leren van opgesplitste groepen Ajacieden en deze vervolgens met valse voorwendselen ("we onderzoeken _of jullie je hebben mis dragen; hebben jullie niets gedaan, dan brengen we jullie tijdig naar het stadion") naar een Utrechts kot te brengen. Ondanks dat niemand van de groep van ca. 75 suppor ters (waarin zich ook een DAS-redacteur be vond) zich had misdragen (er werd niet één arrestatie verricht)werd deze groep ruim -6-

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 6