Waar is DAS voor/tegen? (vervolg) DAS is voor: de vakken 125 t/m 129 per 1 januari 1997 als nieuwe F-Side; Johan Cruyff als nieuwe TD; Kees en Mart; vrij betalingsverkeer in de ArenA (een taak voor de gemeente Amsterdam?) en aldus de onmiddelijke verwijdering van de Arenacard- automaten; grasmat numero 7 (als het maar groeit) de terugkeer van een fatsoenlijk programma blad; het achter de decoder plaatsen van feye- noord en alles wat met Rotterdam te maken heeft het verwijderen van het "loslatende knoppen merk" van het scorebord; het stimuleren van het verkopen van etens waren e.d. in de loop van het Bijlmer-sta tion naar de ArenA in plaats van het kan toor van de hoofdsponsor; het onmiddelijk na de wedstrijd openstellen van het Bijlmer-station voor de zich rich ting centrum verplaatsende supporters het direct verwijderen van rond het veld geplaatste -het zicht op het veld versto rende- functieloze borden. DAS is tegen: in de ArenA zich irritant gedragende "gast heren" een niet-Ajacied als nieuwe TD; Koos Postema en (andere Ajax-hatende) con sorten; de ArenA-card (hoe lang nog?) teveel (pop)concerten en andere festivitei ten op het (nog lang niet) heilige gras; een van sponsors aan elkaar hangend gratis "programmaboekje" (met als inhoud: niets!). -4-

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 4