supporters bezocht, waarvan een deel aan het eind van de middag samen met Celtic-fans een fantastisch stukje "Community-singing" liet horen. Well done lads! De afgelopen weken werd diverse keren aan DAS- verkopers de vraag gesteld of er in DAS een "ingezonden brieven-rubriek" kon worden opgeno men en zo ja, waar de DAS-lezers dan wel hun zieleroerselen naar toe kunnen sturen. Daar een dergelijke rubriek ook al hoog op onze verlang lijst stond, zal deze met ingang van het volgen de nummer onder de naam "DAS-post" worden opge nomen (uiteraard alleen als er ook daadwerkelijk enigszins lezenswaardige brieven bij ons binnen komen) Daar we heden nog geen postbus hebben (daar de PTT weigert om de privacy van een post bushouder te waarborgen en wij geen zin hebben om op ons privé-adres als schietschijf voor bijvoorbeeld gefrustreerde feyenoorders te die nen) kunnen de brieven voorlopig bij de verko pers van DAS worden afgegeven, die ervoor zullen zorgen dat zij bij de redactie terechtkomen. Onderaan een door ons geplaatste brief wordt al tijd de voornaam woonplaats van de brief schrijver (of "ster") vermeld, tenzij je aan ons vraagt of wij bijv. alleen je initialen of iets dergelijks willen vermelden (wij doen dus wat jij wilt!)Uiteraard moeten de brieven raak vlakken hebben met het (Ajax-supportersgebeu- ren; ook mogen ze niet in strijd zijn met de goede zeden, de openbare orde in gevaar kunnen brengen of schuttingtaai bevatten (dat zou name lijk het bestaan van ons blad in gevaar kunnen brengen)Wij hopen op een aantal goede brieven! -3-

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 3