Inhoudsopgave biz. 2 Van de redactie biz. 4 Waar is DAS voor/tegen? blz. 5 No one likes us, we don't care biz. 9 Wij hebben gelezen blz. 10 Discriminatie (ingezonden brief) blz. 12 F-Side anno 1974 en 1996 blz. 14 F-Side terug (vervolg) blz. 17 De Roever Rover Story blz. 20 Onder de loep genomen: de CLUB-Card blz. 23 De goeie oude tijd: F-Side op de fiets Van de redactie. Hierbij alweer het 2e nummer van DAS. Van het le nummer was binnen 2 uur de gehele oplage (525 exemplaren) verkocht. De meeste exemplaren wer den bij het station Bijlmer verkocht(ca. 75%), de rest voornamelijk aan de noordzijde van het stadion. Opvallend was dat de verkoop bij de duurdere vakken vrijwel nihil was; mogelijk is er aldaar geen baar geld meer onder de mensen (creditcards en ArenA's worden door DAS-verko- pers niet geaccepteerd!). Gelukkig zijn ons tot op heden slechts positieve reacties over DAS ter ore gekomen. We beschouwen dit als een stimulans om door te gaan op de door ons ingeslagen weg. DAS blijkt niet alleen door supporters te worden gelezen. De eigenaar van de pub "Bairds" in Glasgow bleek door de Schotse politie (via de Nederlandse politie) te zijn getipt dat Ajax- supporters zijn pub voorafgaande aan Rangers- Ajax zouden komen bezoeken! Inderdaad werd "Bairds" die dag door in totaal ca. 100 Ajax- -2-

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 2