Overigens valt in het artikel op dat Ronald Pieloor klaarblijkelijk meer tevreden is dan Meneer van Praag, die het weer eens niet kan laten om na te trappen. En dat terwijl hij eigenlijk blij zou moeten zijn dat de vreedzaam verlopen actie heeft bereikt dat Ajax mogelijk na de winterstop bij thuiswed strijden zijn twaalfde man weer terug krijgt, waardoor de kansen om alsnog kampioen te worden en de Champions League te winnen beduidend zullen stijgen. Wat ook vreemd is, is de plotselinge ommekeer van het Ajax-bestuuris alleen de uitslag van hun mini-enquete hiervoor bepalend geweest? Laten we ons nu even tot de feiten van de uitkomst van de vergadering van 7 november j.l. beperken (voor zover de feiten ons bekend zijn, wij zijn er niet bijgeweesten wel aan de hand van het onderstaande overzicht (waarbij het in ons vorige nummer opgenomen eisenpakket van "de nieuwe F-Side" als basis is genomen) Al met al trekken wij de conclusie dat het Ajax-bestuur "in woord" op de goede weg lijkt te zijn, doch dat zij dit "in daad" nog zal moeten waarmaken. Voorlo pig hebben zij nog niets gedaan wat resultaat heeft opgeleverd. Wij besluiten met de door Ronald Pieloor aan DAS gedane mededeling dat hij zijn uiterste best zal doen om ervoor te zorgen dat iedereen die zich via de enquete voor de "nieuwe P-Side" heeft aangemeld, in ieder geval met ingang van het volgende seizoen in de gelegenheid zal worden gesteld om een seizoenkaart voor de "nieuwe F-Side" te kopen. -16- Nr. Eis 1. Alle supporters van de voor malige vakken F en M naar de eerste ring van de zuidzijde 4. Alle plaatsen voor de "nieu we F-Side" worden ongenum merd en daarmee niet gere serveerd. Toezegging Aiax-bestuur Wordt voor zoveel als mogelijk aan tegemoet gekomen (alleen degenen die weg willen, hoeven weg) Genummerde plaatsen zijn een FIFA-regel. Toegezegd wordt dat stickers op die stoelen zullen worden geplakt die als niet-gereserveerd zullen worden beschouwd (de "nieuwe F-Side" dus!) Creëren honk "nieuwe F-Side". Komt er. Waar en wanneer nog niet bekend. Meenemen vlaggen met gelimi teerde stokken. Verdwijnen ArenA-card. Te hoge prijzen. Terugkeer oude programma boek j e Men wil hiervoor een landelijke rege ling creëren. Wordt op teruggekomen. ArenA-card gaat verdwijnen doch wordt opgevolgd door een chip-knip en/of een nieuw soort card, waarbij de eenheid ArenA wordt vervangen door de eenheid gulden. De prijzen zullen lager worden. Gebeurt niet. Er werden bij wedstrijden in de Meer slechts 2.500 exemplaren per wedstrijd verkocht. Dit bleek niet kostendekkend. Selectieve alcoholverbod Koppelverkoop kaartje/reis door Roever-Reizen Blijft zo. Ajax zegt dat zij de VIP's niet kan verbieden alcohol in te nemen omdat de Sky-boxen etc. hun eigendom zouden zijn Is nog in onderzoek.

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 16