Veel belangstelling voor plaats op F-,side F-Side terug, VIP-side weg Boycot Arena-card Clubcard Sport-7 Roever (2) Hierbij het vervolg op dit artikel uit DAS nr. 1. We waren de vorige keer geëindigd met het ANP-artikel van 4 oktober j.l. waarin onder meer werd gemeld dat de vertegenwoordigers van de Ajax-supporters een eigen enquete gingen houden. Over het werken aan de enquete het volgende. Het was eigenlijk ongelofelijk dat zoveel verschillende "soorten" supporters zo eensgezind met een en dezelfde klus bezig waren. Voor het moment bestonden er even geen verschillen; men accepteerde elkaar (en dat is wel eens anders geweest!). Mogelijk leefde bij allen het besef, dat iedereen die z1n steentje aan de enquete bijdroegeen echte Ajacied is. Onze complimenten! Over de enquete zelf verwijzen wij naar onderstaand krantenbericht. -14- dour HANS VAN DliR BFHK AMS1HRDAM - Ronald Pieloor, de vertegenwoordiger van de F- side, heeft tijdens de wedstrijd Ajax-VVillem II een alternatieve enquete gehouden over het plan de F-side een eigen plek te geven op de zuid-tribune van de Are- nA. In twee uur tijd hebben tweeduizend supporters een in schrijfformulier ingevuld en hun steun aan liet plan betuigd, zegt Pieloor. De actie wordt voortgezet tijdeus de komende wedstrijden tegen Utrecht en de Glasgow Rangers. Pieloor wil de druk opvoeren bij Ajax, dat van plan is eind december aan alle 45.000 sei zoenkaarthouders te vragen op welke plaats zij het liefst zou den zitten. Ajax zegt op basis van de uitslag, die eind van hel seizoen wordt verwacht, eventu eel te besluiten met ingang van volgend seizoen de F-side een eigen vak te geven. "We vertrouwen die enquête van Ajax voor geen meter." zegt Pieloor. "De aanmeldingen voor dit jaar zijn ook slecht verdeeld. Ajax heeft de F-siders willens en welen verspreid. Waarom zou het dan voor het volgende sei zoen wèl goed gaan?" Door de alternatieve enquête hoopt Pieloor dal Ajax nooit meer kan beweren dat geen be langstelling zou zijn voor een eigen vak van de 1' side. Ook wil hij vaststellen of de nieuwe F- siders een gereserveerde plaats willen hebben. Ajax weigert deze vraag in zijn enquête op te nemen, aldus Pieloor. Supporters konden zich tij dens de wedstrijd tegen Willem 11 op drie plaatsen inschrijven voorde nieuwe F-side. Op de eer ste ring bij vak 127, op de twee de ring bij vak 428 en op het terras van het café bij metrosta tion Bijlmer. Als bij die laatste locatie de formulieren niet zo snel op waren geweest, hadden zich nog veel meer dan de huidi ge tweeduizend supporter aan- gemeld, zegt Pieloor. Uit de enquete blijkt dat 95 procent geen behoefte heeft aan een vaste zitplaats. Maar ook blijkt, zegt Pieloor, dal slechts 250 supporters, die momenteel een zitplaats hebben op de zuid tribune, bereid zijn naar een an der vak te verhuizen. Pieloor: "Ajax heeft dat pro bleem gecreëerd. Dan moet de club dat ook zelf maar oplossen. Misschien kan Ajax het geld dat wordt uitgegeven aan de eigen enquete beter besteden aan compensatiegeld voor deze sup porters. Als stimulans om te ver trekken van de zuid zijde."

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 14