DISCRIMINATIE Hierna volgt de eerste aan DAS ingezonden brief We ontvingen 'm van onze vriend Frans uit Delft, een hardcore-supporter van het eerste uur. De brief handelt over het bovengenoemde onderwerp, een onderwerp dat momenteel zeer veel supporters raakt -10- Volgens het woordenboek van Wolters verstaat men onder discrimi natie: "het maken van ongeoorloofd onderscheid, het apart stellen en beoordelen van een bepaalde groep of persoon". Het supportersbe leid van AJAX, inclusief de supDortersvereniging voert een supportersbe1eid dat prachtig past in bovenstaande omschri jving Een paar voorbeelden. 1. Fouilleren (volgens datzelfde woordenboek van Wolters: "iemands kleren en zakken doorzoeken, iemand aan den lijve onderzoeken") gebeurt in de Arena alleen bij een aantal ingangen. AJAX-suporters (of wat er ook voor door gaat) in bepaalde vakken, speciaal de VIP—vakken, hoeven deze verne derende behandeling niet te ondergaan. Discriminatie dus. 2. De "gewone" AJAX-supporters kunnen in de Arena géén gebruik maken van een alcoholische versnapering. Dit zou agressie kunnen opwekken is de meest gehoorde motivatie voor deze maatregel. Wetende dat iedere supporter die zich graag een beetje vol wil laten gieten 100 meter van het stadion kan genieten van een echt biertje. Heineken dus, een krankzinni ge maatregel Maar: in de VIP-rooms, wordt daar ook alleen maar Malt geschonken? Nee dus. Bier, champagne, en weet ik wat nog meer. Alles is er voorradig. Discriminatie dus. 3. FC Utrecht AJAX. Wie een kaartje wil hebben moet er wel heel erg snel bij zijn want Utrecht heeft maar een paar honderd kaartjes beschikbaar, al jaren. Wat deed AJAX in de Meer. en waarschijnlijk ook in de Arena: Utrecht een vak vol met kaarten geven. Ik denk zon 1.500. Discriminatie dus. Het zou AJAX sieren Utrecht bij de eerstkomende versie van AJAX - FC Utrecht ook 500 kaartjes te sturen. iVeel AJAX -supporters, en dan heb ik het over de harde kern die al in de lengte van jaren alle wedstrijden van AJAX bezoekt, en dan heb ik het over thuis, uit en in het buiten land, gaan vaak lekker vroeg naar de wedstrijd en blijven bij uitwedstrijden 's avonds nog wel eens ergens hangen. Is het niet heerlijk om de avond voor de wedstrijd lekker in Groningen te gaan stappen?

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 10