F-side moet terug Overleg supporters vak F en M met de AFC Ajax op 25 september 1996 Vertegenwoordiger, van verschillend, generaties van de F-,id. (periode 1976-1996, eisen op «orte """Mn de volgende veranderingen. Met nadruk stellen wij dat de meeste zijn [""est" communicatie en met meer respect voor supporters te voorkomen eou 1. Alle supporters van de voonnalrge F-side en vak M moeten met ingang van i januari 1997 worden verplaatst naar de eerste rang Zuid.rijde van de Arena. Dit wordt de n.euwe F-siJe. die na de winterstop in gebruik genomen gaat worden. 2. .<aa rten voor de F-side worden als volgt verdeeld - maximaal 90Z voor seizosnskaarthouders - restant in losse verkoc?. 3. Seizoenskaarten worden in de volgende volgorde toegewezen - oude seizoenskaarthouders vakken F en M uit de Meer - oude se.izoenskaarthoudets vakken G. 0 en L uit de Meer - huidige seizoenskaarthouders vakken 125 t/m 129 in de Arena - overige seizoenskaarthcudecs Alle plaatsen op de F-side worden ongenummerd en daarmee niet gereserveerd. 5. Voor de F-s.de geldt een uniform tarief, het prijsverschil tussen de hoek- en zijvakken vervalt. De toegangsprijs voor de ongereserveerde plaatsen is lager dan die van de vakken 113-115 aan de Noord-zijde. 7 ..jax dient met onmiddellijke ingang en met grote voortvarendheid de organisatie ter hand te nemen. Alle supporters worden zo spoedig mogelijk via. in overleg o» te stellen mailings, over voorgenomen veranderingen geïnformeerd. Eventueel worden ce videoschermen voor communicatie gebruikt. Geen enkele supporter zal onder dwang worden verplaatst. Wellicht dat aan vertrekkende supporters van de Zuid.zijde of certificaathouders een passende ccmpens«tie geboden moet worden. Nadere uitwerking van dit punt dient in overleg plaat, te vinden. Hiermee wordt binnen een week gestart. De F-side wordt geen n.euw getto in het stadion. Plaatsing van netten, doorzichtige w.nden of afschetdingshekken cp de omloop rondom de tribune wordt niet getolereerd. Er wordt gelegenheid gecrePerd voor een F-side ontmoetingsplaats in het stadion op de omloop van de eerste ring. In tegenstelling tot de vele restautantsI lounges voor de VIP s is één gelegenheid voldoende. De ontmoetingsplaats is vergelijkbar me het voormalige F-side nenk in de Meer. Over de exploitatiewtjze en indere details zal overleg worden gevoerd. Dit punt zal met ingang van het nieuwe voetbal- seizoen gerealiseerd moeten zijn. net wordt met onmiddellijke ingang aan alle supporters in het stadion toegestaan om vlaggen met een plastic stok mee te nemen met een «ar,.™ lengte van 1.75 m en loorsnede 3 cm. Diverse andere punten zoals de Arena-card, de te hoge prijzen, de aankleding van net stadion en omgeving, de terugkeer van de ouoe programmaboekjes, de k.artverde- rï" ,r*amike '""esiagnames "oor de Arena-bewaking van meegebrachte etenswaren het selectieve Icoholverbod enzovoort enzovoort, worden de tweede helft van dit seizoen onderwerp van bespreking. Er dient een wekelijks voortgang,overleg plaats te vinden tussen betrokkenen (club en supporters), hiervan wordt verslag gemaakt. Een nog te bepalen neutrale persoon v-t instantie houdt toezicht op het geheel.

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 9