'Heren krijg nou toch de kolere. l dS ArenA VOOr de aanva"9 van dêP -8- Na het verschijnen van het artikel in het Parool vonden er tijdens en na de wedstrijd Ajax-De Craafschap (22 september j.l.) nog een geplande aandacht-trekkendeen spontane actie plaats, waarover het volgende stukje in de Volkskrant van 23 september j.l. werd geplaatst. 'F-Side terug. VIP-side weg. Boy cot Arena Card J- Clubcard- Sport 7 Roever', stond op het veertien meter brede spandoek dat Ronald Pieloor vorige week zondag (Ajax - Sparta) in de Arena ont vouwde. Pieloor is een hardnekkige luis in de pels van de Amsterdamse Konmg Voetbal die bezig is van zijn troon te donderen. De ontevreden fans protesteren nu nog in stilte, maar het het oproer kraait in het nieuwe huis van Ajax. Cisteren (Ajax - De Craafschap) zetten getrouwen uit de vakken F en M van het ter ziele gaande sta dion De Meer een paar Arena-sup poosten opzij en verschaften zich toegang tot de domeinen van de happy few. Na de bestorming beloofde Michael i van Praag de mannen van de harde I supporterskern een onderhoud. I Pieloor en companen mogen hun klachtenlijst bij de voorzitter op tafel leggen. Het is Pieloor (36), een oude F- sider. menens. De strawgie van Ajax om de lastige klanten uit de voormalige vakken F en M uit el kaar te drijven, is geslaagd. In de Arena zitten de fanatiekste suppor ters verspreid door het stadion waardoor van gedonder met elkaar 1 I opjuttende hooligans geen sprake meer is. Maar met het offensief tegen de lawaaimakers uit De Meer is Ajax wel zijn twaalfde man kwijtgeraakt, i In de Arena boeken de supporters van de tegenpartij zege op zege. Omdat de Pielooren elkaar niet kunnen bereiken, lijdt de Ajax-aan- hang in stilte bij het aanschouwen van het gepruts op de toendra van directeur Gaasterland. De baas van de Arena dient een levenslang stadionverbod te krij gen, zegt Pieloor in Het Parool van vrijdag. 'Als afkoopsom mag hij j wat mij betreft alle voorradige Are- j na-cards meenemen.' Pieloor is naar 'de krant' gestapt omdat hij van mening is dat alleen het zoeken van publiciteit soelaas biedt in zijn kruistocht tegen Ajax en Arena. 'Die zijn zo in de ban van het grote geld dat zij alle gevoel j voor realiteit hebben verloren.' i De twaalfde man moet zijn suppor- tersvak(ken) terug, 'het nutteloze verzinsel' de clubkaart moet wor- j den afgeschaft en Sport 7 zo snel mogelijk achter de decoder. Pieloor heeft met zijn acties (spandoe- k uitlatingen in Het Parool) de j woede van voorzitter Van Praag gewekt. 'Hij vond mijn houding unfair omdat hij dacht dat Ajax en zijn supporters nog met elkaar in gesprek zijn. Maar ik wil voorko men dat Ajax onze klachten in een achterafkamertje afhandelt. Daar om treed ik naar buiten.' Als gebaar van goede wil' hield Pieloor zijn spandoek gisteren op gerold. Hij ontwaarde wel een steunbetuiging in het stadion: 'He ren krijg nou toch de kolere en herstel de F-side in ere'. Behalve Van Praag wordt de reisor ganisator Roever een beetje ner veus van Pieloor. Roever bezit het alleenrecht op de verkoop van kaartjes voor Ajax' Europa Cup- reizen. Maar aan elk kaartje hangt nog een kaartje, dat van een prijzi ge reis met Roever. Pieloor heeft bij het ministerie van Economische Zaken een klacht ge deponeerd over deze vorm van koppelverkoop die op grond van de Wet economische mededinging ver boden zou zijn. 'Ik denk dat ik die zaak wel zal winnen Het lijkt Van Praag en Gaasterland geraden om Pieloor als tegenstander serieus te nemen. De overval van gisteren maakte duidelijk dat de jongens van F en M' zich aan het hergroe peren zijn. Daar de hiervoor vermelde acties en publicaties het Ajax-bestuur niet echt welgevallig waren, werd er door het Ajax-bestuur on woensdag 25 september j.l. om 18.00 uur [voor de^edluïjd A?ax Grasshoppers) een vergadering belegd met Ronald c.s. Na een kort vooroverleg werd door Ronald c.s. besloten om- aan het Ajax-bestuur een U-tal veranderingen te eisen- deze eisen op een pamflet te zetten» te steUen^en^flT dV?houd Va"'dit parailet te h°°9te stellen, en wel door het uitreiken van 2.800 exemplaren wedstrijd Ajax-Grasshoppers; SSSJffiT*? dlt pamflet aan 20 Persbureaus in Nederland te faxen. De tekst van het pamflet is hierna afgedrukt.

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 8