Fanatieke Ajax-fan wil zijn F-side terug -6- Wij denken dat het nog steeds mogelijk is om de gevolgen van dit wanbeleid ongedaan te maken. Supporters uit de genoemde vakken in de Meer moet de gelegenheid worden geboden tich te hergroeperen in de vakken op de eerste ring achter het doel van de Zuid-zijde. Plaatsnummers verlieten hun betekenis, voor de beste plaatsen tul je tijdig op de tribune moeten plaatsnemen. Supporters bepalen tot op tekere hoogte dus telf naast wie tij de wedstrijd willen bekijken. Een bepaald percentage van de kaarten wordt in de losse verkoop aangeboden. Dit is voor de nieuwkomers, tij vormen immers onte "basis". Voor de nieuwe F-side geldt een uniform tarief. Dus niet toals een of andere commerciële aap heeft vertonnen een prijsverschil van 130 tussen de twee lijvakken en de middenvakken. Het vergt een behoorlijke organisatie, het kost geld. maar in dit geval betekent willen ook kunnen. Het spreekt vantelf dat vlaggen en dergelijke weer meegenomen mogen worden in het stadion. Tot op zekere hoogte tou het bij een geopend dak mogelijk moeten tijn om op georganiseerde wijze fakkels en dergelijke te ontsteken. Orkesten, schreeuwerige zangers of andere zogenaamd sfeerverhogende elementen zijn niet meer welkom. Supporters dienen spontaan, dus zonder regie, de verbale strijd aan te gaan met de tegenpartij Of de sfeer met deze maatregelen terug komt moet blijken, dergelijke zaken laten tich gelukkig niet helemaal organiseren. Mochten supporters niet bij machte zijn het tij te keren dan tullen zij zich verder moeten organiseren en aktie ondernemen. Voorlopig krijgen zowel de Arena als Ajax de kans om "kinderziektes" de baas te worden. Wij hopen van ganser harte dat de patiënt niet chronisch ziek is. door ERIK VAN GRUIJTHU1JSEN raadselachtige wijze losge- raakt." AMSTERDAM - Die brief waarin Verdeeld over tientallen plek- Ajax hem een korting van hon- ken in het nieuwe stadion zit- derd gulden aanbiedt op zijn ten ze nu naast bejaarden, ge- seizoenkaart. omdat hij vanaf zinnetjes of vermeende vips. de zijn plaats de achterlijn niet ouwe getrouwen uit de vakken F kan zien. heeft hij ook gehad, en M van De Meer. "Ajax heeft Maar honderd piek interesseert ons altijd maar lastig gevonden Ronald Pieloor geen lor. Hij wil en dit was de kans om ons uit de F-side terug. Hij wil een vak. elkaar te drijven." of een hele ring. waar de harde Ajax kent Pieloor als de man kern van Ajax-fans ouderwets die tot voor enkele jaren gele- tekeer kan gaan. Waar niemand den de officiële woordvoerder een vaste plaats heeft. En waar was van de Stichting F-side. Die je gewoon weer met een vlag bestaat niet meer. Pieloor is in- kunt zwaaien, en een enkele middels 36 en verdient zijn geld keer een fakkel ontsteekt. als chef van de groep systeem- pieloor is er vast van over- ontwikkeling van een smettelo- tuigd dat Ajax een bewuste, en ze bankinstelling. Zijn fanatis- geslaagde poging heeft gedaan me en adoratie voor de club heb- om het trouwste, fanatiekste en ben er echter niet onder gele- vaak ook lastigste deel van zijn den. aanhang in de Arena uiteen te Zondag dreef Pieloor Michael jagen. "Groepjes van twintig van Praag tot woede door in de mensen die bij elkaar wilden Arena een veertien meter breed blijven, werd verteld dat ze hun. spandoek op te hangen met de aanvragen voor een seizoen- tekst: 'F-side terug, VIP-side kaart aan elkaar moesten nie- weg. Boycot Arena-card Club ten. dan zou het weL goed ko- card Sport 7 Roever', men. Nou. de nietjes zijn op

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 6