knijpt rrzri16 Van - 0nb*d"id"d ci.buro.tie uit jarenlang als citroenen uit door de koppelverkoop met d"" v°etbalkaarten supporters al en gemor van supporters bij zowel Aja* als Roever w.s lltlid'ra^ a* da«nlang geklaag lak?;. - zthz:. v:™hz:Vic «h""'k-»rii-.n ofjgrnasbaahnelmpoetno:;:«rrkunn" "e d"SSUUr" DaavnzddeEidt0duriïPPh°iirr:niinke"r ?eZef t0"bh°""» fn 0^ ArVnV.^" 8?U'id '•i"i -5- systeem. Deze opportunist moet natuurlijk Bewoon 2iin m«nH V h opeens kritiek 00 het te vermaken met zijn avondvullende pulpkanaal. oJc zijn vTetTaIzen/0'^ 8"Cht zich verde' verlost^* maken' SneU" S— - M vuilnisbak ^sfichisverliPs^Te^voorkomen "mo """d'h' Ve"inSel kan linea da reserverings tunctie van de card laten voortbestaan bedenkers van dit gedrocht de Hier zien we opeens tegen gVste uYoYTerYuU YlYngYY bo" sen die®t °m zor8vuld'i handelen. -S^enVn ril Er ligt een schond taak vooYdeYaad «„Yo^is'sT"1^ COOp,"nl 8*n"8 voor zijn taak 1 levenslang stadionverbod te geven. Als afkoXommaYhi'"Y onmlddallijl<e ingang een cards meenemen. afkoopsom mag hij „at mij betreft alle voorradige Arena- een eerste divrsie club zrch voor zou scilü mT" YY "a "a" Europa voetbalwedstrijden gezien, maar ik kan mM».Y„ a belangrijke stadions in supporters zo weinig sfeer maken. Zelfs publiek bn sch z S" lon berinneren waar zo veel van te maken. Zijn bew'ering dat -b»i" d^^ o'pVukkeVde'V '"eldi"8 meer dan cerechc. oprukkende commercie wordt verwaarloosd is •viidrii^/iren6:.00"3'^ 33,1 "iJ"n d* kli"dadba umst.ndigheden „aaronder gevoetbald affiniteit met het vierhui"et"Ys* Y^YrYg'ViYoen «Y duid'r ik3" der'ien m3t ^e" e"kple aanhang uit de vakken F. G. M en P bij elkaar wild» duldellJk Reworden dat de fanatieke bereikt, maar daar had men andere -geheime- vechYsscheYa'Y"' D6Z3 h*"1"" AJ" °°k r is dus geen enkele poging ondernomen om de fanatieke aanh™ onder te brengen. Dat het ook anders kan bewiYstue ii -h ViV" jde het stadlon thuishaven in gebruik heeft genomen. In het nieuwe stadion is d I h w d" °°k "ieuwe verplaatst van de zijkant naar de tribune achter de goal Met f8e B-^da masse de naam van de side levensgroot verwerkt in het scoelpatroon UU"me bllik «"waardering ZhTllZVUZt d°aVrPPkr"rSliPkrk b.,chow(,. di. men naar nu supporters geruisloos zijn weggesLeY l"°°C dat laa"6a beschaafder publiek worden binnengehaald erS 660 'eel kaP1Caalkrachtiger en Aanvragen voor seizoenskaarten voor bepaalde vakken riin of uit pure onbenulligheid als een loterij afgehandeld voh!" h" Vd-deel en haecs principe fanatieke supporters in kleine groepjes op willeuria» 8 ns deze non-systematiek zijn de Honderden zo niet duizenden supporters hebben e°klaapri ve eeid 0ver het stadion, een onmogelijke keus. Geklaagd kon worden bij een spec ill 1 06 YYKlaSers stonden voor je je na lang wachten door een of andere nitwit kon laten "fU™>er 1 Par minuut) waarbij contact proberen te zoeken met de altijd onbereikbare Aia" 'ep°'lt"a- H" a'fernatief was over twee specialiteiten, hetzij een wacht stand die eYndaln Y"'T'beschibf men «mi.

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 5