F-Side terug, VIP-side weg Boycot Arena-card Clubcard Sport-7 Roever -4- Onder deze titel is onze gewaardeerde vriend Ronald Pieloor met behulp van zijn oude companen en vertegenwoordigers van de "oude De Meer-vakken M en F" een goed voorbereide actie tegen het Ajax- bestuur en een aantal "voetbal-profiteurs" begonnen. DAS zou DAS niet zijn als zij Ronald c.s. hier niet in zouden steunen; we hebben immers hetzelfde doel voor ogen. De actie begon tijdens de wedstrijd Ajax-Sparta (op 15 september j.l.) met een meterslang spandoek met de bovenaan dit artikel geplaatste tekst. Insiders meldden ons dat dit spandoek "hard" was aangekomen bij meneer Praag c.s.. welke meenden dat nog slechts getemde supportersvereniging-leden de tribunes bevolkten. Op verzoek van meneer van Praag werd zelfs door zijn ingehuurde "gastheren" tijdens de wedstrijd een -uiteraard mislukte- poging gedaan om dit spandoek te verwijderen. De vervolgactie van Ronald c.s. was een aan het Parool gerichte brief, welke op 20 september j.l. in een enigszins verkorte versie werd geplaatst. De gehele versie van deze brief alsmede de verkorte Parool-versie zijn hierna geplaatst. Ingezonden artikel voor het Parool F-Slde terug, VIP-side weg Boycot Arena-card Clubcard Sport-7 Roever Met het ophangen van een meterslang spandoek met bovenstaande leuzen hebben supporters op symbolische wiize hun ongenoegen geuit over de meest in het oog springende ergernissen. Niet toevallig kan een groot aantal grieven direct aan de alsmaar oprukkende commercie in het voetbal worden gerelateerd. Jarenlang is het voetbalvandalisme gezien als de voornaamste vijand voor het betaalde voetbal. Het begint er echter steeds meer op te lijken dat zich een veel grotere gezwel meester heeft gemaakt van het voetbal. Ons voetbal dus en niet het voetbal van de commercie Voor ons als supporters werd het de hoogste tijd voor aktie en wel op het voor ons meest geschikte moment tijdens een voetbalwedstrijd in de Arena. Volgens van Praag kon er nog wel tien meter spandoek met klachten aan toegevoegd worden. Dit is een schromelijke onderschatting. Het kost weinig moeite om zowel de eerste als tweede ring van het stadion volledig met klachtteksten te bedekken. Misschien dat de VIP's dit uit solidariteit kunnen sponsoren. Dat de hosanna stemming over de Arena inmiddels volledig is omgeslagen is pijnlijk voor betrokkenen, maar was met een betere voorbereiding en enig benul over de wijze waarop supporters het voetbal beleven zeker te voorkomen geweest. Maar zoals wel vaker gebeurt heeft de permanente, goed geoliede en geregisseerde propagandamachine van de Arena en Ajax met kreten over voetbaltheaters, american style, megatheatersmarketinginstrumenten etc de geesten van direkt betrokkenen dermate vertroebeld dat elke realiteitszin is verdwenen. Dit laatste lijkt inmiddels weer wat terug te komen, er wordt al voorzichtig berouw getoond. Het is alleen de vraag of de motieven zuiver zijn. Zoals wel vaker in de voetballerij wordt inkeer eerder door opportunisme ingegeven dan door oprechte betrokkenheid met de voetbalsuppor ter. Zijn de huidige omstandigheden uiteindelijk niet zelf door de heren bestuurders gecreëerd in de verwachting dat supporters het allemaal toch wel zouden slikken 7 Is de Arena niet het zoveelste voorbeeld van het alsmaar verder aandraaien van de financiële duimschroeven bij de supporters 7 Welk bijstandsgezin kan zich trouwens nog een bezoek aan een voetbalwedstrijd permitteren 7 Neem bijvoorbeeld het waanzinnige betaalsysteem, waarbij je via Arena's electronisch en dus onzichtbaar van je guldens wordt beroofd. De enige manier om dit systeem weg te krijgen is een kopersboycot van elk toch al te duur artikel dat met Arena's betaald moet worden. Waarschijnlijk is dit het enige middel waarvoor men gevoelig is.

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 4