FC Twente gaat rebellen te lijf De goeie oude tijd -20- ("De goeie oude tijd" is een steeds terugkerende ru briek waarin DAS aan de band van een kranteknipsel een bepaald onderwerp uit de roerige 80-'er jaren aanroert). Deze keer Glippen. Glippen was in de 80-'er jaren bij uitwedstrijden de ge woonste zaak van de wereld. In de provincie werd in de jaren 1975-1980 zelden of nooit een kaartje gekocht. De tactiek om gratis de wedstrijden te be zoeken was dóódsimpel. De gehele groep (destijds een man of 40 a 50, toen ook al F-Side geheten liep rond het stadion totdat de voorste supporter rustig op een ingang afliep, net deed alsof hij een kaartje ging laten zien en vervolgens op volle snelheid langs de verbouwereerde suppoos ten rende. Gedurende de ontstane verwarring snelde dan de gehele groep langs de suppoosten. In de meeste gevallen kozen de suppoos ten dan eieren voor hun geld en deden gewoon een stapje opzij. Een slimme suppoost haalde zelfs nog snel de pet van zijn hoofd; een minder slimme suppoost rende achter de supporters aan het vak op (waarna ook Jan met de Pet de wedstrijd gratis kon aanschouwen als hij tenminste zo goochem was om door te lopen) en een nog dom mere suppoost probeerde zelfs de meute tegen te houden, met als ge volg een eervolle vermelding in een landelijk dagblad (zie hier naast). Tegenwoordig is de hier voor beschreven manier van glip pen -door de nog steeds groeiende politiemachten- helaas een stuk moei 1i jker geworden, al zijn er nu ook weer an dere manieren om te glippen, welke wij om begri jpeli jke redenen hier niet uit de doeken zullen doen. Van onze s portcorres pond en t ENSCHEDE, zaterdag ..Het lijkt er veel op. dat we bij elke suppoost een ka- ratekampioen moeten poste ren. Je hebt aan controleurs alleen blijkbaar niet meer genoeg." Dat zei FC Twente-mana- ger Ton van Dalen, nadat zich afgelopen woensdag voor aanvang van de topper tegen Ajax ongeregeldheden hadden voorgedaan bij de toegangspoorten -van het Diekman-stadion. Zonder vorm van proces werd een suppoost over de omheining gegooid, terwijl een enkeling niet schroomde messen te trekken. Verschil lende supporters kwamen il legaal binnen en een be schonken man mankte het zo bont. dat hij in de 38.5 meter hoge lichtmast klom om er ver na afloop van de wed strijd door de politie uitge haald te v/orden. omdat hij dat alleen niet meer kon en durfde. Om misdragingen als deze In de toekomst te voorko men. gaat FC Twente zich beraden met de plaatselijke dienst voor lichamelijke op voeding en de politie.

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 20