Ajax houdt enquête onder kaarthouders -13- onwaarheden bestond (dit is voor iedereen met een klein beetje algemene ontwikkeling en een half jaar Ajax- geheugen na te checken) en hij er blijkbaar opuit is om een definitieve breuk met Ronald c.s. te forceren. Twee voorbeelden van dit laatste: 1) het noemen van achternamen van "je eigen" supporters is iets wat je fatsoenshalve niet kunt maken en 2) de indringactie in de sponsor lounge was een spontane actie, waaraan Ronald absoluut niet de hand in had; hiervan kunnen ca. 150 mensen getuigen. Over het stuk van De Roever zal in de volgende uitgave van DAS op worden teruggekomen, waarbij dan tevens enige achtergrondinformatie over het fenomeen "Koppelverkoop" alsmede de manier van zakendoen van De Roever (waaronder zwarte handel in kaartverkoop) zal worden openbaard. Zoals al viel te verwachten leverde de vergadering van 3 oktober j.l. wederom weinig op. Op niet één van de verlangde eisen werd tegemoet gekomen. Wél werd bekend gemaakt dat er in ieder geval geen F-Side ontmoetingsplaats komt. In plaats daarvan zouden er wel plaatsen in het stadion worden gereserveerd voor (door niemand echt verlangd) graffiti. Voor het overige verwijzen wij u naar het onderstaande ANP-artikel van 4 oktober j.l. gewezen plaatsen in cje Are- nA. Vooral de F-side Is onte vreden. De harde kern van fans wil een eigen plek terug in het stadion. Als uit de re sultaten van de enquête blijkt dat een groot aantal supporters een andere plaats wenst, wil Ajax proberen dit in het nieuwe seizoen op te lossen. van het bestuur en de direc tie. „liet was een teleurstel lend gesprek. Nu staan we nog steeds met lege han den", zei Ronald Pieloor na mens de F-siders. Ajax gaal een enquête hou den onder alle seizoenkaart houders. liet bestuur en de directie van de Amsterdamse club hebben hiertoe besloten na een eeiste inventarisatie van de klachten rond de toe- AMSTERDAW ANP De F-side wil echter dat Ajax voor 1 januari met een goede oplossing komt. Een delegatie had gisteravond een gesprek met een deel De supporterskern, die op de Zuid-zijde wjl zitten, gaat nu zelf een enquête opzetten om te bewijzen dat het snel ler kan. Bij de eerstkomende thuiswedstrijd van Ajax woensdag tegen Willem II gaat de F-side handtekenin gen ophalen. dt vervolgd op 7 november 1996, wanneer de volgende vergadering is gepland)

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1996 | | pagina 13