iCruyff Courtsi Tekst: Hans Janssen Cruyff Courts maken emoties los In dit blad kunnen we niet om de grootste Ajacied aller tijden heen. Om Johan Cruijff dus. Ook hem hebben we de afgelopen decennia zelfs een aantal keren gesproken. Éénmaal zelfs op een zonovergoten terras in Barcelona. Marco van Ham en Hans Janssen zochten hem eind 1991 op en ze zijn nog steeds lyrisch over 's mans medewerking. Miel Brinkhuis deed het in 2000 'dunnetjes' over en in 2003 werd in De Ajacied met diverse personen ruimschoots teruggeblikt op de afscheidswedstrijd van Cruijff, in 1978. Was dat niet tegen Bayern München en eindigde dat duel in ...0-8? Helaas wel. Hoe dan ook, al deze verhalen gingen vooral over Cruijff als speler en als trainer. Na zijn actieve carrière blijft de geboren Amsterdammer belangrijk voor de voetballerij. In dit artikel lichten we één van zijn vele activiteiten eruit: de Cruyff Courts, de voetbalveldjes die naar hem zijn genoemd. Eerder dit najaar werd gevierd dat in Venlo de aanleg begon van het honderdste Cruyff Court; twee dagen later werd bekend dat in een week tijds twee jongens in de buurt van een ander Cruyff Court, in Uden, door een kogel waren geraakt. Of er bewust op de jongens is geschoten, is nooit bewezen. Evenmin of dit is gebeurd door één of meer mensen die zich hebben geërgerd aan de overlast op en rondom het veldje in de Oost-Brabantse plaats. Feit is wel dat de speciale veldjes verschillende emoties los maken. Die van trots bij degenen die in het Cruyff Court een ideaal middel zien om inte gratie van jongeren in een wijk te stimule ren. Die van plezier bij de jeugd, die zich lekker kan laten gaan binnen een prachtige accommodatie. Maar ook die van irritatie en boosheid bij een deel van de omwonenden. Vooral in de aanloop naar de aanleg van zo'n veld en de eerste weken na de inge bruikneming. Daarna raakt in de meeste gevallen de omgeving wel gewend aan de toegenomen activiteit in haar periferie. Ster ker nog, de sportveldjes verhogen in veel gevallen de leefbaarheid in de wijk. Het fel gekleurde trapveldje brengt mensen samen. Eén van de drie Cruyff Courts in Eindhoven, aan de Koning Arthurlaan. Foto: Hans Janssen De gebruikers van het trapveldje gaan blijkbaar niet respectvol om met de R.K. kerk St. Jan, die naast het Cruyff Court ligt. Foto: Hans Janssen Het eerste Cruijff Court (toen nog met ij) werd in 2003 geopend. Dit gebeurde in Lelystad en bij deze handeling was een rol weggelegd voor één van de vele, voormali ge pupillen van Cruijff: Aron Winter. De start volgde zes jaar na de oprichting van de Johan Cruyff Foundation. Prioriteit nummer één van deze organisatie is het in beweging krijgen van kinderen. Wat die Cruyff Courts betreft: ook landen als Engeland en Marok ko hebben al zo'n trapveldje. Amsterdam telt er negen, Eindhoven vier. Voor wie er meer over wil lezen: in mei wer den de resultaten gepresenteerd van een studie naar het gebruik en de effecten van moderne trapveldjes. Het was de weerslag van een interessant onderzoek van het gerenommeerde W.J.H. Muiier Instituut in Den Bosch. De titel: 'Scoren op het Cruyff Court, winnen in de wijk.' De voornaamste conclusie: er kleven voor- én nadelen aan Cruyff Courts. Eén van de meest positieve vaststellingen: 'Het Cruyff Court vormt als het ware de (tastbare en zeer zichtbare) slagroom op de taart van een buurtbreed pakket aan maatregelen'. Begin juni kreeg prinses Maxima uit handen van Cruyff een ander boek naar aanleiding van het onder zoek: 'De middenstip/14 Cruyff Courts in woord en beeld.' De Ajacied 57

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 2009 | | pagina 59