■Van Praag Tekst en foto's: www.degoeieouwetijd.nl 44 De Ajacied jaren zestig werd gelegd voor de eerste glorieperiode van de Amsterdamse club. De ras-Amsterdammer verongelukte in '87 en hij heeft dus niet kunnen meemaken hoe zijn zoon in zijn voetsporen trad. Dat was misschien maar goed ook, zo wil Michael van Praag best uitleggen: "Thuis hadden we het eigenlijk nooit over Ajax. Het enige wat ik me in verband met de club nog goed kan herinneren is dat Vic Buckingham (voorganger van Rinus Michels als trainer, red.) ooit eens een week bij ons heeft gelo geerd. Dit, om hem weg te houden van de pers. Ajax kwam gewoon amper ter sprake. Bovendien denk ik dat hij het niks zou heb ben gevonden wanneer hem zou worden gevraagd hoe hij over mij als voorzitter zou denken. Hij zei altijd dat ik in de zaak moest blijven. Ik kreeg zelfs op mijn donder wan neer ik eerder weg ging voor een optreden met mijn cabaretgroep. Nee, hij zou het, denk ik, helemaal niet zo leuk hebben gevonden. Mijn vader leidde de club overi gens heel anders dan ik. Hij was een rede lijk dominante man, die het in zijn tijd allemaal bedisselde met Henk Timman. Wij vormden in het bestuur één collectief. Ook wat dat betreft ben ik heel anders dan hij." staking, een jaar uitsluiting van Europees voetbal en een aantal thuiswedstrijden ver buiten de hoofdstad. Het was in het rumour rond het incident dat Van Praag voor het eerst een onuitwisbare indruk achter liet bij Beenhakker: "Toen heb ik zijn kracht leren kennen. Hij ging niet bij de pakken neerzit ten, dook direct de kleedkamer in en is direct gaan lobbyen, bij de UEFA bijvoor beeld. Michael pakte meteen de koe bij de horens en dat heb ik altijd zeer in hem heb gewaardeerd. Als er zich een probleem voordeed, dan wachtte hij geen moment, maar dook hij er direct op om de zaak op te lossen. Hij is heel direct daarin en dat komt in de voetballerij goed van pas. Ik denk ook dat hij heel belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van Ajax ais topclub. Juist in de jaren negentig, toen Michael er voorzit ter was, heeft Ajax veel successen in bin nen- én buitenland gekend en stond de club weer in hoog aanzien. Ook in de komst van het nieuwe stadion heeft hij zich gemanifesteerd. Kortom: Michael heeft een sleutelrol gespeeld in wat Ajax nu is." Anders Zoals vader Jaap meer dan een steen heeft bijgedragen aan het fundament dat eind meester en Uri Coronel, die de commercië le man was van dit driemanschap. In finan cieel opzicht was de situatie bij Ajax toen erg slecht. De rijkdom van de club zat hem in de selectie, die heel jong was. We heb ben het over de generatie Frank de Boer, Richard Witschge, Marciano Vink, Bryan Roy en Dennis Bergkamp, die allemaal een jaar of achttien, negentien waren. Vanaf het begin was de boodschap, met name van Michael, duidelijk: we kunnen niks en doen niks in financieel opzicht, maar we hebben wel heel veel talent. Het was geweldig dat we gelijk het eerste seizoen met deze jon ge bende - in de goede zin van het woord - met de schaal op het Leidseplein stonden. Intern verkneukelden we ons om het feit dat we met zo'n talentvolle selectie clubs als Feyenoord en PSV achter ons wisten te laten." Staafincident Het landskampioenschap vergoedde veel van de rampspoed, die Ajax begin dat sei zoen overkwam door het staafincident. Eén van de supporters van de Amsterdamse club had tijdens het UEFA-cupduel met het Oostenrijkse Austria Wien een aantal ijze ren staven op het veld gegooid. Gevolg:

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 2009 | | pagina 46