Tekst en foto's: Hans Janssen Maar ja, als ik terugkijk en ik hou dat moment in mijn gedachten, dan denk ik dat het merendeel wel positief over mij zal oor delen." Dus geen gevoel van stank voor dank? Van Praag: "Ik heb dat helemaal niet. Leo Ver heul heeft dat wel geconcludeerd en beschrijft dat ook, maar zo heb ik het nooit ervaren. Het is wel een feit dat in mijn laat ste jaren de successen niet bepaald gewel dig waren. Ik kan me ook nog een seizoen herinneren dat we tijdens elf van de zeven tien thuiswedstrijden ongeregeldheden hebben gehad. Supporters hebben toen diverse keren de boel kort en klein gesla gen. Dat deden ze uit onvrede, waarom zouden ze zich anders zo gedragen heb ben? Ik vond dat heel erg en vooral onte recht. Ik was voor de supporter laagdrempelig en goed bereikbaar. Met andere woorden: de aanhang kon altijd met kritiek bij mij terecht. Had me gebeld, dan was ik er voor hen geweest. Dan was ik echt het gesprek aangegaan. Ik vond de inciden ten altijd onredelijk, maar besefte ander zijds ook dat het met Ajax in die periode niet goed ging." Logo Twee heikele thema's in de jaren negentig waren de verhuizing naar de kille Arena en de wijziging van het historische logo in een strakkere uitvoering. Van Praag: "Om op dat laatste in te gaan. Wij als bestuur hebben dat besluit niet genomen. We hebben het wel aan de vereniging voorgelegd. Het heeft een jaar als het ware ter inzage gelegen en daarna is aan de leden gevraagd wat zij ervan vonden. En als zij hadden geoordeeld dat het niks was, dan was er niets mee gebeurd. Ajax is een democratische club. De leden hebben het op ons voorstel door gezet. Maar als je me nu vraagt: zou Ajax het oude logo weer terug moeten hebben, dan zeg ik ja. Ja, natuurlijk. Ik kom nu tot de conclusie dat het eigenlijk niet zo'n goed idee is geweest. Een voorbeeld: als je naar de loting van de Champions League gaat dan zie je daar een bleek Ajax-logo staan tussen al die andere beeltenissen van clubs. Ik vind het dan eigenlijk drie keer niks om het maar even eerlijk te zeggen." "Wat de Arena betreft: we hadden geen andere keuze. De Meer kon tot maximaal dertigduizend toeschouwers uitgebreid worden en probleem was bovendien dat je er dan te weinig parkeerplaatsen had. Je kon er amper komen. De Ajacied 41

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 2009 | | pagina 43