iDe Ajaciedi Op 1 januari 1972 richtte Hennie Dekkers samen met Ruud van Amstel de Ajax-fanclub op. Met een fantastische energie en boordevol ideeën brachten zij het eerste blad uit en daarna nog een aantal. De ledenwerving was natuurlijk het belangrijkste bij zoiets nieuws. Omdat Hennie zijn tijd moest verdelen tussen zijn gezin en de fanclub en omdat Ruud ook minder tijd kreeg, kregen ze al snel hulp van Tjeerd de Groot en Wim Bouwman. De financiële situatie was allesbehalve rooskleurig, zeker toen leden hun bestelde kaartjes voor belangrijke wedstrijden niet betaalden. In 1973 zag het blad eruit als een pakje geniete stencils en verscheen het sporadisch. Maar de club leefde nog. Dank zij wat relaties en steun uit de ledengroep kon De Ajacied worden voortgezet. Dit nog steeds met dezelfde doelstelling: met een zo groot mogelijk ledenaantal zoveel mogelijk achter onze club Ajax te staan en haar te allen tijde trouw blijven. Helaas overleed Hennie Dekkers op 7 juli 1975 aan een hartaanval. We zijn hem altijd dankbaar geweest dat hij de fanclub heeft opgezet en ons er graag bij nam. V iKi» Aiacied In de tweede helft van de jaren zeventig kwam er meer contin uïteit in de verschijning van De Ajacied. Hans Janssen en Mar co van Harn werden toegevoegd aan de redactie en die maakten zich onmisbaar en bleven De Ajacied trouw tot op de dag van vandaag, net als Wytze van der Gaast. Wat nu ondenk baar was, gebeurde toen geregeld: in het blad werden de adres sen of adreswijzigingen van de eerste-elftalspelers opgenomen. Het supportersorgaan straalde positiviteit uit: 'Ajax is onze glorie - Ajax is onze club'. Toch werd kritiek op het bestuur van Ajax niet geschuwd, al zette de redactie zich af tegen alle vormen van geweld. 'Moeten er soms eerst dooien vallen, voordat je er mee op houdt? We zijn voor een groot en sterk legioen, maar zonder uitlokken en provoceren.' In die jaren zeventig werd ook de aanzet gegeven voor de jaarlijkse verkiezing van Ajacied van het jaar. De meest popualire Ajax-speler werd gelauwerd, maar er waren ook prijzen voor de leden die aan de poll meededen. Het blad ver scheen tot het seizoen 1979-'80 op A4-formaat en ging vervol gens over op een pocketmodel. De leden kregen in die tijd extraatjes in de vorm van gratis krantjes bij een aantal toppers op eigen veld (tegen FC Utrecht, Feyenoord en PSV) én een speciale Ajacied die geheel was gewijd aan tachtig jaar Ajax. Tante Sien, Sjaak Swart, Johan Cruijff en Dick van Gangelen >- i ha#**, melk <r

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 2009 | | pagina 38