Cdes b,v. Voor al uw dienstverlening schoonmaak .Reconrt makel aars Attitude Cognitive Consultancy Advies- opleidings- en trainingsbureau Laplacestraat 41 1098 HR Amsterdam Telefoon: 020-693.77.68 Fax: 020-692.45.40 e-mail: eijlers.edes@inter.nl.net DIENSTVERLENING EN SCHOONMAAK makelaars sinds 1884 - Makelaars - Taxateurs (Beëdigd) - Aan- en verkoop onroerende goederen - Huur- en verhuur - Bedrijfshuisvesting - Administratie en beheer N VM - Taxaties - Hypotheken - Assurantiën Leidsegracht 50,1016 CN Amsterdam-C Tel. 627 50 11/623 05 13 Fax 622 74 09 http://www.recourtmakelaars.nl A C staat voor houding, denken en (ge)voelen. A C heeft als overtuiging dat iedereen ongeacht culturele achter grond of sexe, leeftijd, achterstand of handicap op een hoger niveau kan functioneren dan het actuele functioneringsniveau. Zij gelooft dat men sen duurzaam kunnen veranderen. A C is gespecialiseerd in het geven van trainingen betreffende cogni tie en houding. Cognitie: gericht op het denk-leerproces. Het accent wordt gelegd op het aanleren en toepassen van denkstrategieën z.a. analyseren, categori seren, vergelijken, Oriënteren in de ruimte en verbanden leggen. Houding: gericht op het stimuleren van een onderzoekende-, onderne mende, sportieve houding. Het accent wordt gelegd op o.a. doelgericht heid, planning, zelfbeeld en groepsgericht denken/werken. A C werkt volgens de InteractieveMenselijkeMethode (IMM). Deze methode gaat uit van actieve (kwalitatieve) interacties tussen alle parti cipanten. Zelfreflectie staat centraal. Intrensieke motivatie is het smeermiddel om te komen tot duurzame resultaten en veranderingen. De trainingen worden verzorgd aan: werkgevers, docenten, opleiders, werknemers, verenigingen, jongeren, scholieren, studenten en ouders. Voor nadere informatie: Adres: Weth. In 't Veldstraat 104 1107 BL Amsterdam Tel: 020 6 918035 Mobiel: 06 22207889 Fax: 020 6096302 E-Mail: evreugd@hotmail.com We Serve for your Protection SOMMIGE TEAMS VERLIEZEN NOOIT Als beveiligingsemployé ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van velen. Geen gemakkelijke taak. Alleen winnaars zijn goed genoeg. Mensen die met 1-0 geen genoegen nemen. To Serve Protect heeft een perfect team beveiligingsemployés. De beste in de divisie. Natuurlijk zegt elke trotse coach dat over zijn team. Maar wij maken het waar. Elke keer weer. Gooi eens een balletje bij ons op. 0297-266243 objectbewaking evenementenbeveiliging horecabeveiliging persoonsbeveiliging

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 2000 | | pagina 45