'Jf RICHARD KNOPPER en het vertrouwen heeft gegeven. Hij heeft me hier gebracht, ik kon bij hem verder groeien als speler en speelde alle wedstrijden, wat weer heel veel vertrouwen gaf. Gelukkig is Adriaanse wat dat betreft net zo. Maar het was wel pijnlijk om op die manier afscheid van Wouters te moeten nemen. Dat kwam bij mij best hard aan, omdat ik blijf vinden dat hij er alles aan gedaan heeft, dat hij er niks aan kon doen. Hij heeft altijd voor ons klaar gestaan en keihard gewerkt. Alles goed uitgelegd. Noem maar op. Het kwam bij mij inderdaad wat har der aan dan bij de andere jongens, omdat ilc hem dus kende uit het twee de. Maar het was voor niemand leuk. Maar het lukte gewoon niet. Hij heeft nu een stempel opgedrukt gekregen wat hij niet verdiend heeft. Nee, het is niet moeilijk om dan met een andere trainer te beginnen. Je bent voetballer, de trainer wordt als eerste verantwoor delijk gehouden voor slechte resulta ten. Je moet gewoon weer verder. Daar moetje maar mee om zien te gaan, en gewoon weer 100% inzetten voor de nieuwe trainer. En niet omdat je de één misschien meer mag dan de ander ergens een stapje meer of minder te zetten, dat is onzin. Daarvoor hou je ook teveel van het spelletje. Natuurlijk heb ik hem wel gebeld toen hij net ontslagen was, hij zou toen lekker op vakantie gaan en hij wilde vooral tot rust komen. Hij zou daarna wel weer zien wat hij wilde gaan doen." AJAX-RBC EN DE PERS De aan het begin van dit artikel genoemde problemen tussen Winter, Witschge en Adriaanse leidde er dus toe dat Knopper die bewuste vrijdag avond tegen RBC aanvoerder was. "Ja, dat is aan de ene kant leuk. Maar er was een nare situatie aan vooraf gegaan met Richard en Aron. Op die manier hoef ik natuurlijk geen aan voerder te worden, maar ik denk dat de trainer dat deed omdat ik de enige overgebleven speler uit de Spelersraad was. Daarom heb ik die band toen gekregen. Richard, Aron, Tomas Galasek en ik zitten in die Spelersraad. Wij zijn een beetje klank bord. Fungeren als station tussen bestuur en spelersgroep. Of tussen de Technische Staf en de spelers. Als er iets geregeld moet worden bijvoor beeld, dan proberen wij dat voor elkaar te krijgen. Adriaanse hecht wel waarde aan die Spelersraad. Het verte genwoordigt de spelersgroep. Als wij als spelersgroep iets willen verande ren gaat dat via ons. En ook bepaalde activiteiten lopen via ons. Heel leer zaam voor mij omdat ik dat nog nooit meegemaakt heb." volgens toch over dat onderwerp terug te komen. Dan proberen ze je gewoon in de maling te nemen, wat bij mij niet lukt. Als ik iets niet wil zeggen dan zeg ik dat niet. Soms laatje dat via een omweg blijken en soms zegje gelijk: 'Geen commentaar'. Dan zitje later in de auto en dan laatje dat even tot je doordringen en dan genietje er Opvallend na afloop van de wedstrijd was dat Knopper zéér professioneel omging met alle vragen van de diverse media, die door hadden dat er iets gaande was bij Ajax. "Ik ben altijd wel bijdehand geweest, zoals ze dat dan noemen. Ik was nooit op mijn mondje gevallen. Kijk, die journalisten doen ook hun werk, die hebben ook recht op reacties na afloop van een wed strijd. Niet alleen na afloop van goede wedstrijden. Je moet er niet voor weg lopen. Soms zit het mij ook tot ver boven mijn oren. Het is de kunst dat ze iets uitje krijgen zodat ze een ver haal hebben. Het is dan aan de speler wat hij wel en niet wil zeggen. Ik vind dat soms vervelend, maar soms is het ook wel leuk. Een beetje een spel. In het begin van zo'n gesprek laatje mer ken datje er niks over kwijt wilt. Dan beginnen ze over hele andere dingen. De wedstrijd zelf bijvoorbeeld. Twee of drie vragen om je af te leiden. Om ver- toch van. Dat het ze weer niet gelukt is. Maar die avond was het gewoon ver velend wat er gebeurd was, zeker de personen om wie het ging. Richard en Aron zijn vrienden, of in ieder geval veel meer dan gewoon collega's. Dat is extra zuur. En dan krijg ik die aanvoerdersband, die je net zo goed weg zou willen gooi en eigenlijk. Dat is ook voetbal. Keihard, je moet dan voor jezelf kie zen. Er werden ook wel geintjes over gemaakt uiteindelijk. Sterker nog, Aron baalde natuurlijk verschrikke lijk, maar gaat me toch wel vertellen dat ik veel moet praten als aanvoerder en wat ik nog meer moet doen. Dat is erg knap dat hij zo positief bezig is ten opzichte van jonge spelers en de spelersgroep. Dat is top. Ik weet niet of ik in zo'n situatie zo zou kunnen reageren, zeker niet als je begrijpt wat hij in zijn voetballeven gepresteerd W>

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 2000 | | pagina 15