RICHARD KNOPPER seizoen waarin het publiek ontevre den is en er gebeurt van alles binnen AjaxJa, dan is dat zwaarder en zeker voor jonge spelers. Watje zegt klopt ook wel, doordat ik veel scoorde werd ik ook gelijk voor 'vol' aange zien. Dat denk ik ook wel. Het goede spel werkt dan ergens ook wel tegen je. Er zitten twee kanten aan die medaille. Aan de ene kant is het schit terend datje op zo'n niveau gelijk goed meedoet en zelf een bepaald niveau haalt, aan de andere kant word je er dan ook op afgerekend als je het dan een keer niet laat zien, dus als het minder gaat. Dan redeneert het die periodes dat het een paar wedstrij den goed ging en dan weer een paar heel erg slecht. Dan zaten we als spe lersgroep weer bij elkaar de waarheid tegen elkaar te zeggen. Dan stonden de gezichten allemaal weer één kant uit, maar dat kwam er dan vervolgens weer niet uit. Het is er nooit uitgeko men. De wil was er dus juist wél. En dat is de grootste frustratie van vorig jaar. Het kwam er gewoon niet uit, we stonden volledig achter trainer Jan Wouters. We hebben het zelf niet laten zien. Over het algemeen wilden alle jongens wel, alleen waren we steeds geen elftal. Dan waren er weer 8 en dan weer 9 bij wie het lukte, nooit 11. En we hebben wedstrijden gehad dat die goal niet viel." k -'-'vlo*1 M publiek: 'Hij kan dit, maar laat het niet altijd zien.' Dat is dan wel moei lijk, maar zo word je ook geestelijk sterker want ook daar moetje mee leren om te gaan. Ook door wat er in de groep gebeurde. We hadden van CO ADRIAANSE In een uitgebreid interview met Voetbal International laat Knopper weten dat Ajax eindelijk weer een team is. Hij had het daarin over een selectie 'met spelers die voor elkaar willen werken'. Tevens zegt hij dat er een hoop vertrouwen gegeven wordt door Co Adriaanse. En dat hij dankzij Adriaanse nu nog bij Ajax speelt. Een man dus die, net als Jan Wouters, erg belangrijk is in de loopbaan van Knopper. Adriaanse was namelijk de man die, toen Knopper het op 16-jari- ge leeftijd voor gezien wilde houden bij Feyenoord, de deur naar Ajax open zette. Het initiatief lag bij Knopper en zijn vader, Adriaanse kon als toenma lig Directeur Opleidingen alleen maar blij zijn met de wens van de speler om naar Amsterdam te komen. Nu maakt Knopper Adriaanse mee als trainer. "Hij zegt dat we bij de eerste vijf moe ten eindigen. Ik beloof zelf in ieder geval geen titel. Ik wil wel dat we, en dat hoop ik echt, een zo goed mogelij ke prestatie neerzetten. Dat is mijn eigen doelstelling eigenlijk. Dat we de supporters tevreden stellen met waar ze voor komen en dat is dus zo aanval lend mogelijk voetbal spelen. Het veld speelt daarin hier in de Arena ook een grote rol. Dat is zo verschrikkelijk zwaar. Heel Ajax-1, alle betrokkenen, proberen een zo goed mogelijke pres tatie neer te zetten en na de laatste wedstrijd zien we wel waar het schip is gestrand. Als ik vergelijk met de sei zoensopening van vorig jaar, waarin we wel meer punten verzamelden, is het organisatorisch wel anders. Maar toen waren tegenstanders op de beslis sende momenten niet echt scherp. Toen waren we niet echt goed georga niseerd en als je dan slim speelt kun je toeslaan. Zoals we dit jaar wel van Sparta verloren. En NEC thuis gelijk 0- 0. Dat zijn vijf punten zomaar weg. Co Adriaanse heeft wel wat dingen veran derd. We doen hele andere oefeningen op training. Veel meer ook op conditie gericht. Het verbaasde mij daarom ook om te horen dat hij onze conditie op een gegeven moment niet zo goed vond. Ik vind niet dat we een slechte conditie hebben. Dat vind ik zeker niet. Of hij dat verbetert door loopjes en dergelijke dat weet ik niet. Wij tes ten dit soort dingen ook met shuttle run en andere testen. Misschien dat het daaruit blijkt, al kan ik me dat niet zo goed voorstellen. Sommige trainingen zijn echt heel zwaar. Ik kan ook soms niet begrijpen dat andere clubs, die volgens mij veel minder hard trainen, een betere conditie heb ben dan wij. Wat heel fijn is aan zijn manier van werken is de duidelijk heid. Hij draait er niet omheen, zoals Morten Olsen wel eens deed. Het is een harde wereld, dat weet iedereen. W> Ajacied - oktober 2000 9

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 2000 | | pagina 11