meer nodig te hebben én te kennen dan menigeen aan neemt. Uiteraard gaat Linthout in op de animosi teit die vooral in ons land ten opzichte van de ooster buren heerst. En die vooral de kop opsteekt tijdens grote voetbalevenementen. 'Toen Nederland in 1988 de Europese kampioenschap pen voetbal won, bleek de voetbalvreugde in Nederland gepaard te gaan met sterke anti- Duitse sentimenten'. Deze attitude heeft volgens de schrijver echt niet alleen te maken met de rol van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog, maar ook en vooral met het Calimero-complex van Nederland. ('Voetbalsupporters reage ren nu eenmaal extreem'). Het is niet voor niets dat Linthout citeert uit het eerder in De Ajacied besproken 'Van vijand tot bondgenoot' van Friso Wielenga. En wij halen graag het gedicht van Jules Deelder aan dat Linthout op zijn beurt in 'Onbekende buren' heeft opgenomen: 21-6-88 O hoe vergeefs des doelmans hand zich strekte naar de bal Die één minuut voor tijd de Duitse doellijn kruiste Zij die vielen rezen juichend uit hun graf PROFIEL We blijven even in poëtische sferen, want bij L.J. Veen kwam een gedichtenbundel uit van Theun de Winter. Volgens de uitgeverij is er sprake van 'een bijzondere en buitengewone verzame ling, hoewel zijn thema's niet ver van de herkenbare werkelijkheid liggen. Verslagen, verzuchtingen, schilderijen, momentopna men, deze poëzie vertelt voortdurend geschiedenis'. Veel van de 25 gedichten mogen odes worden genoemd aan spelers als Cruijff, Piet Keizer, Johnny Rep, Marco van Basten, Dennis Bergkamp en Edgar Davids. In Profiel beschrijft De Winter het origineel Griekse Ajax en het Ajax van De Meer. Geniet maar: Als de bomen in Amsterdam-Oost bij stadion De Meer - althans, waar het ooit is geweest - er allemaal nog stonden en pochen konden, zouden zij niet uitgeweid raken over de wonderlijkheden die zich op de modder van het platgetreden trainingsveld hebben voltrokken onder grauwe najaarsluchten, weerspiegeld in de plassen tussen het schaarse gras. Het straatvoetbal werd vervolmaakt op die gewijde, inmiddels historische klei. Bizarre combinaties, verraderlijke passes, weergaloze balbehandeling, onaardse schijnbewegingen De Winter - ook bekend als liedjesschrijver - publiceerde de laatste tijd niet veel. Gelukkig weten zijn liefheb bers hem wel te vinden in 'Hard gras', zoals in het extra dikke EK-nummer dat behalve dichtwerk ook vaak onthullende levensverhalen bevat van onder anderen Davids, Zinedine Zidane, Gheorghe Hagi en David Beckham. Davids wilde, zo lezen we in de uitstekende bijdrage van AD-verslaggever Christiaan Ruesink, als kind al weten waarom hij iets wel of niet moest doen. Als kind droomde hij er ook van teke naar te worden, nu zet de in Paramaribo geboren aanja ger zelf de lijnen uit op het voetbalveld. Zidane blijkt uit een vergelijkbaar hout te zijn gesneden en in soortge lijke omstandigheden te zijn opgegroeid. De twee sterren van Juventus zijn groot geworden door vooral veel op straat te voetballen. En Hugo Borst krijgt tien pagi na's de kans om zijn pijlen te richten op het toch al geplaagde 'geval Seedorf Ook nummer 23 van Hard gras staat bol van prima voetbal-literatuur. Ter gelegenheid van Euro 2000 kwamen, ook vooraf al, nog meer boeken uit. 'De cijfers van Oranje' bijvoor beeld. Thomas Snyder bracht hierin alle gegevens samen die volgens zijn uitgever 'onontbeerlijk zijn voor het levensge luk van een echte Oranje-fan'. Ietwat overtrokken, maar het is wel een handzaam naslagwerk geworden dat, mede gebaseerd op gegevens uit andere verzamelwerken, veel nuttige cijfers en con clusies bevat. En uit één van de vele over zichten trekken wij de conclusie dat Dennis Bergkamp een unieke kans heeft laten liggen om in vijf opeenvol gende titeltoernooien te scoren en dat Aron Winter nu op zes toer nooien heeft gespeeld. Winter en Bergkamp wor den ook genoemd in 'Rode Duivels Oranje Leeuwen', een indrukwekkend boek waarin de honderd jaar oude historie van de enige echte Derby der Lage Landen met goede teksten, foto's en statistische gege vens wordt beschreven. De derby was van 1904 tot '64 voor de twee landen de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Elke interland tus sen België en Nederland die er (officieel) te beginnen op 30 april 1905 is gespeeld, wordt behandeld in het ruim 175 pagina's tellende boek, dat geen moment ver veelt. De auteurs - Matty Verkamman en Raf Willems - hebben dan ook ervaring met dit soort 'karweitjes'. Verkamman bijvoorbeeld, is één van de schrijvers van een aantal standaardwerken dat over het Nederlands elf tal is uitgekomen. STADIONS Eén van de stadions waar zich de duels tussen België en Nederland hebben afge speeld, is het Olympisch sta dion in Amsterdam. De accommodatie heeft door de jaren heen veel van haar glorie verloren, maar na een grondige restauratie mag ze er weer zijn. In 'Het Olympisch Stadion' duiken Tijs Tummers en Bart Sorgedrager (die in de jaren tachtig een prachtig foto boek over Ajax maakte) in de roemruchte geschiedenis van het hoofdstedelijke sportcomplex. Compleet met oude en nieuwe foto's

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 2000 | | pagina 47