'95 HEIMWEE NAAR ZE WAREN ER BIJNA ALLEMAAL voor een betere internationale contro le, te meer daar niet alleen voetballers, maar ook de spelersmakelaars flink profiteren van de transfer-wedloop in voetballand. Die problemen kent Ajax niet. "Als het om het grote geld gaat, wordt Ajax ken nelijk niets gevraagd", meent Adriaanse. Toch beseft ook hij dat het zelf opleiden van spelers, het maken van een team net zo min succes op lange termijn garandeert. "Geld is eigenlijk niet het probleem. Kijk, het gaat erom dat je spelers vindt die het best in een ploeg passen, zodat een op papier arme club toch kan concurre ren met de top. Daarvoor moet je als trainer creatief zijn, want de wisseling van spelers zal alleen maar toenemen. De show blijft hetzelfde, ik vergelijk het met Holiday on Ice. De pakjes blij ven hetzelfde, alleen de schaatsers ver anderen om de zoveel tijd". Een trainer moet volgens Adriaanse niet alleen creatief zijn, hij zal ook altijd moeten vasthouden aan een stra tegie. Dat is duidelijk voor de club, de spelers en de supporters. "Om deze reden zou ik", zo zei Adriaanse ook, "het liefste willen zien dat Rosenborg eens de Champions League zou win nen. Die club heeft een duidelijke filo sofie, waarmee ze goed presteert en waarmee ze spelers weet te behouden. En dat met bescheiden middelen. Vergelijk het maar met de manier waarop Willem II en Heerenveen de afgelopen seizoenen als tweede zijn geëindigd in de eredivisie. Wie had dat ooit voor mogelijk gehouden? Het is de kunst van een trainer om met een rela tief arm elftal toch te presteren. Want je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt. Ik moet wel eerlijk naar mijn supporters zijn en ze blijven ver tellen hoe de vlag erbij hangt. Het publiek heeft natuurlijk geen bood schap aan de problemen, dat wil het Ajax van weleer zien. Maar duidelijk is dat Ajax geen voetbalbolwerk meer is". SJAKIE En in dat nieuwe Ajax is behalve voor Litmanen en George ook geen plaats meer voor Sjakie Wolfs, althans als blikvanger op de bank. Het was even wennen voor de vaste aanhang dat Ajax' enige echte mascotte ontbrak in de dug-out tijdens het toernooi met Arsenal, Barcelona en Lazio Roma. Wolfs moet de wedstrijden voortaan vanaf de tribune volgen. Maar ook op een andere manier zal de bejaarde materiaalman heel dicht bij de spelers zijn en blijven. Bij uitwedstrijden blijft hij weliswaar 'thuis', maar voor de wedstrijden in de Arena doet-ie gewoon de voorbereiding in de kleedkamer. Samen met spelers en scheidsrechters zal hij ook richting het veld lopen, maar dan slaat hij af. Hij kent zijn nieu we plek. "Ik zit schuin achter de dug out, zodat ik zo naar de kleedkamer kan". Of-ie met tegenzin op de tribune plaats neemt? "Nou, ik kan me wel vin den in het besluit van Adriaanse. Ik word ook al achtenzestig en accepteer dat ik niet meer op de bank zit. Maar de aanhang kan gerust zijn: ik ben en blijf dicht bij ze. Ik verlaat ze nooit. Ik breng Ajax geluk". En gelukkige momenten heeft Wolfs heel veel gekend bij Ajax, met de al gememoreerde triomf in het Prater-sta dion als voorlopig laatste hoogtepunt. "Het mooiste vond ik de Europacupfinales in de jaren zeventig. Feyenoord had van Celtic gewonnen en het werd daarmee de eerste Nederlandse Europacuphouder, dus wij stonden achter. En dat kreeg je in de stad te horen van de mensen die niet voor Ajax waren. Totdat we in Engeland voor het eerst die Cup pak ten. Ik zat daar ook op de tribune. Bij alle drie de finales ben ik geweest. En we kregen niet één doelpunt tegen. Ze hebben het altijd wel over Cruijff en hij was ook de slagroom, maar wat stonden er goede verdedigers". In het seizoen 1973-'74 (het eerste in het post-Cruijff-tijdperk) zat Wolfs, Sjakie voor intimi, iedereen dus, tij dens de wedstrijden voor het eerst op de bank. "De spelers en de trainers vonden dat fijn. Ik ben ook altijd een goede steun geweest. Ik heb ook invloed op het team. Logisch toch? Ik ben meer bij die jon gens dan thuis", vertelt de ras-Amsterdam mer, die in ruim 25 jaar Ajax nogal wat trai ners heeft zien gaan en komen. Van Knobel tot Michels, van Ivic tot ICraay, van Brom tot j. Beenhakker, van Linder tot De Mos, van Van Gaal tot Wouters. Maar, "Morten Olsen vond ik de fijnste trainer die Ajax heeft gehad. Ik mis hem elke dag. Hij was echt een vriend, voor iedereen. t Ik heb er nog verdriet van dat hij weg is". Onder Adriaanse ver andert er doorde weeks weinig tot niets voor Wolfs. "Ik ben hier altijd voor achten. Dan is om negen uur alles kant en klaar en ga ik een broodje eten. Alles ligt klaar: bal len, hoedjes, schoenen. De trainer kan slapend binnen komen. Als ik mijn broodje op heb, ga ik het veld op. Soms proberen we schoenen uit, als ik een speciaal noppie heb". En daar ligt Wolfs' voornaamste kwali teit, zo vindt Adriaanse. Volgens hem is er op de bank geen plaats voor een nar renkoning. "Sjakie is de noppenko ning, maar tijdens de wedstrijd hoeft hij geen noppen te verwisselen. En ik ben van mening dat iedereen op de bank een functie moet hebben. Daarom is Pim van Dord bijvoorbeeld juist teruggekeerd op de bank". En die was er op die mooie mei-avond in 1995 ook bij... (MET DANK AAN DE OFFICIËLE AJAX-INTERNETSITE) Ajacied - septemb

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 2000 | | pagina 39