lil lil O Ivlll/llclo Dim IC Mï^h^lc vvaarschi injuMuim.ooo lende spelers die op posities stonden waar ze niet meer tot hun recht kwamen (of die niet in Michels' ideeën pasten, HJ). In eerste instantie werkje daar nog mee samen, om te zien wat er uit komt. Je kunt wel meteen om je heen gaan slaan, gaan veranderen, maar dat leek me niet verstandig. Dat hoort ook bij teambuilding. De eer ste wedstrijd, tegen MW, was direct een topper. Qua resultaat althans, want het werd 9-3 of zo. En dat geeft iedereen, de coach incluis, geloofwaardigheid. Die moetje namelijk ook opbouwen". eens aan voorbij. Kijk, als je de trouwe aanhang - trouw dan tussen aanhalingstekens want ook daar zit kaf onder het koren-verspreidt over het hele stadion en niet meer achter de goal, dan doe je het verkeerd, dan ben je met verkeerde dingen bezig. Of Ajax Ajax nog wel is? Jawel, maar veel mensen eromheen zijn niet meer emotio neel verbonden met de club. Niettemin, de meerderheid is dat gelukkig nog wel, al is het bar en boos dat een minderheid haar onvrede op een verkeerde manier uit". DISCIPLINE Voorlopig genoeg over het nu, we gaan terug in het verleden, want Rinus Michels laten we niet voor niets uitvoerig aan het woord. Hij is immers de grondleg ger van het grote Ajax, van het totaalvoetbal. Zonder na te denken kan hij zich wel vinden in deze consta tering. "Zeker. Eh ja, hum, je komt natuurlijk bij Ajax binnen op een moment eh dat je niet echt gelouterd bent door de sfeer van het semi-professionalisme, dat op dat moment heerste in Nederland. Ik had welis waar enkele jaren bij Ajax zelf gespeeld, maar was daar al een jaar of vijf, zes weg, omdat ik bij ama teurclub JOS gewerkt heb. Ik moest me dus eerst oriënteren op de situatie en je begint dan ook nog tij dens een seizoen waarin het niet lekker draait en dat maakt het er niet makkelijker op. Ik ben een coach die gestructureerd werkt, dat wil dus zeggen dat ik werk op basis van wat ik in de praktijk op het veld zie en wat ik denk dat er dan nodig is om het prestatie niveau te verbeteren. Op grond van die gegevens ga ik dan aan de slag en dan zet ik het een en ander op een rijtje, want, nogmaals, ik werk volgens een bepaalde structuur, niet vanuit de losse pols". "Eén van de eerste dingen die me opvielen was de slechte sfeer, tja, dat is vaker het geval wanneer resul taten niet goed zijn. Ten tweede was er tot bepaalde hoogte sprake van een groepjesmentaliteit. Al kostte het wel wat tijd voordatje daar helemaal achter bent (zucht eens diep). Ja, en ten derde zat er weinig samenhang in het elftal. Dat alles bij elkaar opgeteld kost het uiteraard tijd om hieraan te werken. Het eer ste wat je dan gaat doen, is je afvragen hoe je in de eerste de beste wedstrijd tot een overwinning komt. En de volgende, want daar gaat het dan toch om. In zo'n situatie leef je van wedstrijd tot wedstrijd, om op het eind van het seizoen te zien waar je echt op uit bent gekomen. Er was toch geen eer meer te behalen. Wanneer je dan een klein beetje weet wat er loos is, wat je in huis hebt, dan ga je kijken waar ik verbete ringen kan vinden, waar haal ik die vandaan, hoe kom ik volgend seizoen weer verder. Want dat is je volgende doelstelling. Daarvoor was het volgens mij nodig dat bepaalde dingen in de structuur veranderd moesten worden. Ik werkte in die tijd bijvoorbeeld met een elftal commissie en dat liep niet. D'r kan er maar één kapitein zijn, zo'n commissie wou iets te veel meesturen en dat kan natuurlijk niet. Zo kom je dus alleen op het schip. Groot voordeel van de situatie bij Ajax, was dat bij het materiaal waarover ik kon beschikken, goede spelers waren. Spelers die boven de middelmaat uitkwamen en dan denk ik aan Cruijff, Keizer en Swart. Er waren ook verschil- De eerste winst was dus snel binnen. Een andere prioriteit in die dagen, de belangrijkste eigenlijk, was teambuilding, het aanscher pen van de discipline. "Als trainer moetje gauw duidelijk maken dat je die discipline nodig hebt om als team beter te kunnen pres teren. Buiten het veld was die discipline er onvoldoende, binnen ook. Al deze dingen waren bij Ajax in onvoldoende mate aanwezig om mee te doen voor de hogere prijzen. Dus daar heb ik van begin

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 2000 | | pagina 25