f4,50 LEZERSVOORDEEL SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN DE AJACIED Bij inlevering van deze bon betaalt u voor opmerkelijke details in. Zo wordt geme moreerd hoe de legendarische keeper Gerrit Keizer wegens het smokkelen van Engelse ponden in de gevangenis terecht komt. En er staat ook te lezen hoe Ajax in 1962 zijn eerste grote buitenlandse tro fee won: de Intertoto Cup. Het beeld is daarna overigens spoorloos verdwenen en werd op 19 maart vóór Ajax - FC Twente door de officiële supportersver enging in replica-vorm aangeboden aan de club. JODEN In de laatste twee jubileumboeken wordt natuurlijk ook stil gestaan bij de Tweede Wereldoorlog. Zo blijkt Ajax zelfs in De Meer tegen het toenmalige Duitse Austria Wien hebben gespeeld, waarbij de gas ten de Hitler-groet brachten. Maar hoe het de Joodse leden van Ajax is vergaan en hoe Joods de club eigenlijk is geweest, dat komt amper aan bod. Was Ajax dan fout geweest in de oorlog? Mogen we niet weten of er Joodse Ajacieden zijn omgebracht? Of beter: mogen we niet weten of Ajax wel een Joodse dub is en of ze wel 'goed' is geweest voor haar leden in nood? Voor een antwoord op deze vragen verwijzen we graag naar de nieuwste uitgave van 'Hard gras' ('Ajax, de joden, Nederland'), waarin het resultaat staat van vier maan den onderzoeksjournalistiek van Simon Kuper. Zijn verantwoording is kort: 'Ajax is het bekendste Nederlandse instituut, voetbal de grootste Nederlandse passie en de holocaust de grootste Nederlandse ramp. Dit boek gaat over het raakvlak'. Eerder heeft De Ajacied al eens Susan Smit aan het woord gelaten over haar doctoraal scriptie 'De bal bleef rollen: Ajax binnen voetballend Amsterdam tij dens de Tweede Wereldoorlog'. Kuper bezocht en sprak ook veel mensen, wist bijvoorbeeld Sjaak Swart met een 'leu gen' over te halen wat over zijn jood-zijn te vertellen, las veel boeken en trok zijn conclusies. Zo blijkt niet zozeer Ajax, maar wel zijn aanhang overwegend joods te zijn (geweest). En, om het onderwerp te relativeren: 'Over honderd jaar schrijft iemand waarschijnlijk een boek over het Turkse aspect van Ajax. Het wordt dikker dan deze Hard Gras'. Dit nummer is ove rigens iets duurder dan de 21 voorgaan de uitgaven, maar het document is het meer dan waard! Uniek is ook de videobox van de geschie denis van Ajax, die verstrekt is door de afdeling merchandising van Ajax. Slechts 15.000 exemplaren zijn er voor de ver koop in Nederland gemaakt. De box met het enige echte Ajax-logo bevat een meer dan vijf kwartier durende video die aan de hand van authentieke beelden en interviews de geschiedenis van de ciub laat zien. Verder zit er een verzameling herdrukken in van diverse artikelen uit de rijke historie van de jubilaris (toegangs kaartjes, programmaboekjes, etcetera). Ondertussen wordt door Roel van Dalen van IDDTV ook hard gewerkt aan een heuse bioscoopfilm over Ajax. Meer hier over in de volgende Ajacied. BELGEN VERDIEPEN ZICH IN AMSTERDAMSE 'TEMPELS' Door Hans Janssen Er zijn de afgelopen maanden nog meer standaardwerken uitgegeven, waarin Ajax een belangrijke rol speelt. Zo bracht Roularta Books een uitstekend gedocu menteerd boek uit met daarin aandacht voor de architectonische én nostalgische kanten van de meest befaamde stadions in België en Nederland. In 'Voetbaltempels van de Lage Landen toen en nu' wordt in woord en beeld uit gebreid stil gestaan bij de drie Amsterdamse stadions, hun historie, hun uitstraling, hun records. De Amsterdam Arena, De Meer en het Olympisch Stadion worden op een uitstekende manier beschreven, waarbij de Belgische samenstellers het terecht niet kunnen laten om de arbitrale dwaling in de kwa lificatiewedstrijd van '74 in het Olympisch stadion op te rakelen, die België deelname aan het WK kostte. Helaas hebben we ze op één storende fout kunnen betrappen, want niet PSV, maar Ajax (lees: het bestuur-Harmsen) was de bedenker van de loges en busi- ness-seats. Het boek is niet voor niets uitgebracht in het seizoen dat de eind ronden van het Europees kampioenschap worden afgewerkt. En zo zullen er meer volgen. In de volgende Ajacied zullen we onder meer berichten over 'Alles voor Oranje!' van uitgeverij de Prom. In dat boek vertelt Ruud Verdonck hoe het er in Nederland en België tijdens het kam pioenschap aan toegaat: crashes in Amsterdam en schietpartijen in Eindhoven. Kan dus gezellig worden. Waar het meestal ook niet gezellig is? In de business-seats van de Arena. Vanuit die luxe zitplaatsen, maar ook vanaf tien duizenden andere stoelen in het stadion werd eind vorig jaar met veel genoegen de wedstrijd van de eeuw gevolgd. Tv, radio en kranten gaven het initiatief van Johan Cruijff ruim baan en alsof dat nog niet voldoende was, is inmiddels een boek verschenen over dat duel. Een boek bovendien waarin de spelers van 'het Oranje van de eeuw' - voor zover daar toe nog behoefte bestond - worden voor gesteld en waarin de historie van (bijna) honderd jaar Nederlands elftal in een notedop wordt verteld. Leuk voor de ver zamelaar. Geheel poëtisch is het nieuwste boek van Chris Willemsen: 'Kat in 't bakkie'. 100 JAAR AJAX-GEVOEL Diverse auteurs Uitgeverij Scheffers ISBN 90 5546 0141 Prijs 24,50 gulden (let op kortingsbon in deze Ajacied) EEUWIG AJAX Diverse auteurs Uitgeverij Thomas Rap/De Bezige Bij ISBN 90 6005618 3 Prijs 15,90 gulden JUBILEUMBOEK 100 JAAR AJAX De geschiedenis van de beste club van Nederland Evert Vermeer - Marcelle van Hoof Uitgeverij Luitingh Sijthoff ISBN 90 245 3497 6 Prijs 39,90 gulden (let op kortingsbon in deze Ajacied) AJAX 1900-2000 David Endt Sytze van der Zee Uitgeverij Thoth ISBN 90 6868 244 X Prijs 124,50 gulden HARD GRAS Nummer 22:Ajax, de joden, Nederland Simon Kuper Uitgeverij L. J. Veen ISBN 90 204 5659 8 Prijs 18,90 gulden Het is een postume hommage aan voet ballers of sportjournalisten die de afgelo pen jaren zijn heengegaan. Enkele namen? Ruben Kogeldans, Abe Lenstra, Henk Bosveld, Theo Koomen, Fred Racké en Henk Terlingen. Het boek is uitgege ven door Thomas Rap. De Amsterdamse uitgeverij heeft voor later dit jaar nog boeken op de rol staan van David Endt en Jan Mulder, waarvan een voorproefje te lezen is in het genoemde 'Eeuwig Ajax'. Om te lachen, en soms om over na te denken, is de nieuwste creatie van Eddie de Jong en René Windig. In 'Niet Zeuren, Heinz!' worden de dagstroken gebundeld die van 4 augustus tot 23 september 1998 in een aantal kranten hebben gestaan. Het zou wel eens één van de laatste boeken van het duo kunnen zijn, want de tekenaars stoppen met de strip kater. ONS AMSTERDAM 52ste jaargang, maart 2000 Ajax! Ajax! Ajax! Peter-Paul de Baar Losse nummers 6,50 gulden VOETBALTEMPELS VAN DE LAGE LANDEN VROEGER EN NU Historiek van de befaamdste stadions in België en Nederland Stefan van Loock Uitgeverij Roularta Books ISBN 90 5466 398 7 HET ORANJE VAN DE EEUW honderd jaar Nederlands elftal Frits Huis Uitgeverij Bzztöh ISBN 90 5501 748 5 Prijs 34,50 gulden KAT IN 'T BAKKIE Voetbalgedichten Chris Willemsen Uitgeverij Thomas Rap ISBN 90 6005 648 5 Prijs 24,50 gulden NIET ZEUREN, HEINZ! Eddie de Jong René Windig Uitgeverij Oog Blik bv ISBN 90 73221 85 4 Prijs 14,95 gulden 100 JAAR AJAX-GEVOEL Met bijdragen van o.a. Nico Scheepmaker, Herman Kuiphof, Hugo Borst bij de boekhandel slechts f 19,90 in plaats van f 24,50. Deze voordeelaanbieding geldt van 1 april tot 31 mei 2000 Poseidon Pers - ISBN 90-5546-014-1 - Actienr: 089-17485

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 2000 | | pagina 21