Tien jaar X SEPTEMBER 1988 •g samenstelling en foto's: Marco van Harn De voorpagina van deze "Ajacied" wordt opgesierd door een foto van enkele jeudspelers die dit seizoen bij de Ajax-selectie hopen door te breken: Danny Hesp, Ajax heeft voor de eerste ronde van de UEFA-cup ge loot tegen het portugese Sporting Lissabon. Sporting is de club die in Ja nuari nog Frank Rijkaard van Aj ax kocht en hem vervolgens uit te lenen aan het spaanse Zaragoza. Het zal een hele op gave worden voor Ajax om deze ronde te overleven. Marcel Keizer, Richard Wit- schge, Bryan Roy, Marciano Vink en de gebroeders de Boer lijken helemaal klaar voor het seizoen 88-89. Uit bij Drachster Boys be haalt Ajax de grootste over winning in de voorberei ding. Het wordt 0-12 voor de mannen van Kurt Linder door doelpunten van Wil- lems (5), Bergkamp (2), Wou- ters (2), Jonk, Winter en Rob Witschge. In een interview met Jan Wouters wordt natuurlijk eerst teruggekomen op het zo fantastisch verlopen EK in Duitsland. Achteraf hoorden we pas wat voor een feesten het hier geweest zijn na onze overwinning op Duitsland. Ik vind het wel jammer dat we dat een beet je gemist hebben. De ont vangst was natuurlijk schit terend om mee te maken." Na het EK was er interesse van AS Roma, Napoli en Bar celona, maar zelf heb ik met niet een van die clubs ge sproken. Ze hebben zelf bij Ajax geïnformeerd, maar Ajax wilde niet praten over een transfer. Natuurlijk vind ik dat jammer, maar ik heb er geen spijt van dat ik net een contract voor vier jaar heb ge tekend. Overigens schijnt Bar celona nog steeds belangstel ling voor mij te hebben, ik ga er echter vanuit dat ik het sei zoen bij Ajax afmaak. En dat doe ik niet met tegenzin. De voorbereiding op dit sei zoenverliep met pieken en da len. Op het Amsterdam-toer nooi liep het inderdaad van geen kant. Nou waren het er ook de tegenstanders niet naar om er leuke wedstrijden van te maken. We hadden op beide avonden een tegenstan der die voor de pot ging lig gen en er twee of drie keer uit kwam. Ik snap niet dat ze zul ke ploegen uitnodigen, nodig dan een engelse of schotse ploeg uit, die spelen altij d van het doel af." Ik verwacht dat het dit sei zoen na een paar wedstrijden wel weer gaat draaien en dat we bovenin mee zullen doen. Wel is het duidelij k dat we het dit seizoen meer van het col lectief moeten hebben dan in voorgaande seizoenen." Als het even niet loopt zal er toch inzet getoond moeten worden, bij sommige jongens ontbreekt het daar nog wel eens aan. De broertjes Wit schge en nog enkele anderen kunnen allemaal goed voet ballen, maar ik heb wel eens het idee dat die jongens nog voetballen om het voetballen en niet om te winnen. Ik pro beer er bij die jongens wel eens op te wijzen, maar dat is meer een groep die dan denkt van 'je lult maar een eind raak'. Die jongens denken misschien dat ze zonder te werken en zonder pieken en dalen te hebben meegemaakt er kunnen staan, maar dat kan niet. Ik heb wel eens het idee dat die jongens denken van:ik hoef niet zo hard te werken, want ik kan toch voetballen Als die jongens de top willen bereiken zullen ze er toch voor moeten knokken."

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1998 | | pagina 21