voorbeeld,.. Jv LezehS for Goed De rellen van Beverwijk liggen nog vers in mijn geheugen. Eén dode en vele gewonden. Het was verschrikkelijk, bela chelijk, hoe haalden ze het in hun hoofd. Iedereen sprak er schande van. 'Aanpakken, die lui'. De besturen van Ajax en Feyenoord waren eensgezind. 'Geen publiek van de tegenstander bij de thuiswedstrijd. Ze moeten maar eens leren dat ze zich moeten gedragen, die gewelddadige supporters'. De besturen tolereren helemaal niets meer. Ze geven stadionverbo den en weigeren clubcards uit te geven. KEIHARD STRAFFEN IS HET MOTTO. Maar opvoeden is méér. En ik kan het weten als opvoeder van twee bengels. Ook goed gedrag belonen, mensen betrekken bij beslissingen en vooral het goede voorbeeld geven, horen er wèl bij. De besturen doen hun best, maar slagen zelden. De penning meesters laten hun ware aard zien tijdens een ordinaire straat- rel om de spits Ledezma. Een j ongen, die bestemd was voor Aj ax2 of Excelsior. Spelers doen ondertussen hun best om clubliefde met arbitragezaken te verbreken. Cum Laude geslaagd zijn dit jaar mevrouw Edelenbos en meneer Oldenhof. Nooit heeft een poging tot verbroedering zo'n effect gehad. Echte liefde tussen twee directeuren. Een voorbeeld voor allen. IK ZIE HET ALJ4ELEMAAL VOOR ME: Komende topper trouwen 20 Ajax-Feyenoord koppels op de mid denstip van de Arena. Oldenhof en Edelenbos voorop, van Praag en van de Herik als getuigen. Gerard Cox en Sjaak Swart vol trekken het huwelijk. Prachtig. Nooit meer van die idiote rellen, gruwelijke spreekkoren en intense spanning; nee, gewoon ge zonde rivaliteit. Een ouderwetse topper. IK ZAG HET AL HELEMAAL VOOR ME: Want de voorzitter van Feyenoord vergat weer even zijn opvoed kundige rol. De eerste echte verbroedering wordt beloond met ontslag als directeur van Feyenoord. Bovendien leefde van de Her ik zich weer eens helemaal uit in zijn 'state of the union'. En kre gen we een paar weken daarna de 'state of the season' van van Praag, die publiekelijk precies deed, wat hij van de Herik verwijt. En stonden de sportjournaals en de gewone journaals bol van re toriek. Wat een voorbeeld en wat een signaal naar die 'lastige' supporters. Ze moeten nog veel leren. AJACIE «r Mickey Veldhuis Rijssen bij familie Strokap

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1998 | | pagina 13