ft 1 nrnm sjuir wins Door Miel Brinkhuis Dat de jeugd vakantie heeft is te mer ken aan de extra drukte rondom de ochtendtraining van AJAX. Voor ma teriaalman Sj aak Wolfs betekent dit dat hij nog langer dan gebruikelijk buiten is. Niet alleen om te werken, maar voor al om handtekeningen uit te delen. Qua populariteit doet "Sjakie" niet onder voor Jari Litmanen of Dani, blijkt uit de aandacht die hij krijgt van alle fans. Tijdens de lunch probeert hij dit te verklaren. Ook praat hij uitge breid over andere zaken, zoals de de gradatie van Volen- dam, Stadion De Meer en humor in de kleedkamer. "Grandioos!" klinkt het tijdens dit in terview weer met re gelmaat van de klok uit zijn mond. On danks de vele dienstjaren is hij nog altijd even en thousiast. Tijdens de wedstrijden van AJAX wordt vaak zijn naam gescan deerd. Even zwaai en naar het publiek en met een lach de dug-out in, hij ge niet nog altijd zichtbaar. Maar het gaat hem niet alleen om het eerste elf tal, blijkt al gauw. "Heb je gezien toen het 2e elftal op een maandagavond tegen AZ 2 kampioen werd? Het enthousiasme, het vuurwerk: heerlijk. Ik geniet van alle men sen maar vooral van de jeugd, niet alleen bij AJAX, maarookbij mij in de buurt. Alle leeftijden en nationaliteiten door elkaar en toch is het gezellig. Er is veel te weinig te doen voor die jonge gasten, het is niet vreemd dat er zoveel agressie is, ze kun nen hun ei niet meer kwijt. Vroeger had je veel meer boksscholen bij ons in de buurt en er was zoveel ruimte om te spe len, nu wordt alles volgebouwd en staan overal auto's." Wat is nou het enthousiasme het geheim achter de populariteit van Sjaak Wolfs bij de AJAX-aanhang? "Moeilijk te verklaren, maar een woord over hebben voor de men sen, eens naar iemand luisteren, is erg belangrijk. Ik ben ras-Am sterdammer, zit al heel lang bij AJAX. Dat zal allemaal wel mee spelen. Het is prachtig, even een praatje maken. Niet alleen hier, maar ook als iemand bij mij uit de buurt me aanspreekt. Het is heerlijk om over de Dapper- markt te lopen en onder de men sen te zijn. Misschien is dat het wel, en gewoon doen hè? Tijd erin steken, de mensen die hier vandaag bij AJAX zijn komen weer uit het hele land, alleen voor ons! Heb je gezien hoe lang ik bezig ben geweest zojuist?" In derdaad kwam Sjakie als laatste binnen na de training. Vanuit zijn 'kantoor', zoals hij geksche rend de materiaalbak noemt die van het veld naar de catacomben gaat na de training, deelt hij de handtekeningen uit. "De jeugd is het belangrijkste, met voetballen en in het verde re leven. Met elkaar veel plezier beleven is het mooiste. Natuur lijk komt de jeugd af en toe ne gatiefin het nieuws, maar de ou-

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1998 | | pagina 37