GEBOEKSTAAFD IIIIIII III I III 111 De vakantie zit er aan te komen en dat betekent extra tijd voor het lezen van boe ken. En van voetbalboeken in het bijzonder en er is in de afgelopen maanden weer het nodige op de markt verschenen. Helaas kunnen we in deze Ajacied niet alle boeken uitvoerig de revue laten passeren. Hou daarom ook om die reden de volgende Ajacied in de gaten. Daarin onder meer aandacht voor het vierde officië le Ajax-jaarboek en 'We are the champions', waarin de rijke historie van onze club weer eens wordt belicht. In beide boeken heeft onder anderen Ajax-statisticus Evert Vermeer de hand gehad. De fantastische Boris Engel Jan Tetteroo Uitgeverij LJ. Veen ISBN 90-204-5634-2 Prijs: 34,90 gulden. Nog voordat dit boek verscheen, had het meer publiciteit gekregen dan menig ander boek ooit krijgt of heeft gekregen. Wat wilde het ge val? De fantastische Boris Engel is 'een mee slepende reconstructie van een opmerkelijk seksschandaal, met in de hoofdrollen een we reldberoemde voetballer en een discotheekbe zoekster'. U voelt 'm al. Dit schandaal lijkt wel erg veel op de orgie, waaraan Patrick Kluivert een jaar geleden heeft meegedaan. Om die re den moest het manuscript van de roman wor den aangepast, want Kluivert zou wel eens ju ridische stappen kunnen ondernemen. Met te genzin ging Jan Tetteroo (een pseudoniem van de schrijvers Jacques Hendriks en Hans Mün- stermann) akkoord. Ook een tweede screening leverde te veel vraagtekens op. Uiteindelijk werd het boek toch uitgegeven - inclusief een formele verantwoording. In 'De fantastische Boris Engel' is heel subtiel te lezen dat, be halve dat beiden een andere naam hebben, Bo- ris nooit Patrick kan zijn. Want: 'Van Gaal kon nog steeds niet beschikken over Patrick Klui vert'. Maar dat de affaire, die de spits lange tijd achtervolgt, een inspiratiebron is geweest voor het boek, dat staat als een paal boven water. Ook Engel rijdt te hard in een te dure auto en het kan bijvoorbeeld geen toeval zijn dat ook de advocaat van Engel een joodse naam heeft (werd Kluivert niet verdedigd door Mosko- wicz?) Het doet dan ook een beetje goedkoop r aan wanneer Jan Tetteroo in een interview met De Volkskrant zegt 'dat het ook zonder de affaire-Kluivert had gekund'Wat? Het boek an sich, of die affaire als inspiratiebron? Bij dat laatste kan ik me wat voorstellen, want de au teur heeft fantasie genoeg. Zoveel zelfs datje af en toe twijfelt of je nu met fictie of werke lijkheid te maken hebt. Naarmate het boek - dat uiterst herkenbaar en leesbaar is doordat het onder meer de verrichtingen van Ajax in het seizoen 1996-1997 als een van de rode dra den kent - vordert, weet het nog meer te boei en. Je wordt als het ware meegevoerd naar het eind van het boek: hoe loopt de affaire af met die fantastische (nou, fantastische: velen zijn afgeknapt op dat talent) Engel. Daarbij speelt nog het verhaal van de aan kanker lijdende va der van Jessica, die er op haar beurt elke week weer in moet slagen om in een pulpblad een voetbal-column te schrijven. En daarbij maakt ze uiteraard dankbaar gebruik van het zeden misdrijf, waarbij - en dat is op zich al weer een hoofdstuk apart - het slachtoffer niet bepaald buiten schot blijft. En zo grijpt alles ineen (Pa gina 66: 'Misschien is dat de kern, dat alles als los zand aan elkaar hangt') en dat maakt het boek, waarin de auteur aanvankelijk te veel zij paden en omwegen lijkt te bewandelen, uiter mate interessant. Elf voetbalverhalen en drie reserves. Diverse auteurs Novella Uitgeverij B.V. ISBN 90-6806-286-7 Prijs: 16,90 gulden. Met onder anderen Rood-Wit Aj ax van Maarten Spanjer, waarin hij onder meer schrijft over de afscheidswedstrijd van Johan Cruyff bij Ajax. 'Met 8-0 werd Ajax die avond opgerold en bij elk doelpunt kromp oom Wim verder in elkaar. 'Arme Jopie, arme Jopie', bleef hij maar her halen. Enkele dagen later werd oom Wim in de schaduw van het Ajax-stadion - stadszij- de -, op de Oosterbegraafplaats ter aarde be steld'. Aan de zijlijn 1998 Het beste van onze voetbalverslaggevers Uitgeverij: LJ. Veen ISBN 90-204-5733-0. De VI-verslaggevers Ted van Leeuwen en Taco van den Velde laten onder anderen scheids rechter Dick Jol aan het woord, over de histo rische rode kaart, vorig seizoen, voor Jari Lit- manen. 'Als je een rode kaart moet trekken, kan de hele sfeer zomaar omslaan. Dat had ik laatst bij Volendam - Ajax. Het was een rustige wed strijd. Volendam was gewoon de mindere, niks aan de hand. Toen schopte Litmanen na. En op eens moest ik zwaar aan de bak. Litmanen raak te gefrustreerd omdat hij hopen kansen miste, niet omdat hij werd geschopt'. Gumt Bert Hiddema Uitgeverij Luitingh -Sijthoff. ISBN 90-245-2189-0 Prijs: 29,90 gulden. Een biografie in de stijl van El Cruijff! Opval lend kort staat de schrijver stil bij het vertrek van Ruud Gullit uit het trainingskamp van Oranje voor het WK van 1994. 'Gullit voelt de bui hangen. Wanneer het Ajax-systeem wordt gespeeld, kan Advocaathetbest Ajax-spelers op stellen, vindt hij. Als hij meedoet kan hij zich zelf niet zijn'. De droomgoal Peter Hopstaken Uitgeverij LJ. Veen ISBN 90-204-5799-3 Prijs: 18,90 gulden. Fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar heen in het boek dat is opgehangen aan de Eu ropacupfinale van Feyenoord tegen Celtic. Eni ge weken geleden speelde de Rotterdamse club tegen Aj ax. 'De laatste weken waren er veel sup- portersrellen geweest. Op de televisie wer den beelden getoond van bloedende slacht offers roerloos op de grond. Voetbalclubs wis ten geen passende maatregelen te bedenken'. Toen al kennelijk?! LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA.

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1998 | | pagina 31