IIIIII I HI 11 DE ARENA Broer Frank liet zich voor het kampioen schap nogal sceptisch uit over een eventu ele huldiging in de Watergraafsmeer. Hoe heb jij het uiteindelijk ervaren? "Achteraf vond ik het heel leuk, maar ook ik dacht aan vankelijk zoals Frank. Het terrein was, dacht ik, een baggerzooi, zeker met regen. Ik had me een voorstelling van de ArenA gemaakt met een podium in het midden, het dak dicht, tribunes en veld helemaal vol met fans, je kunt met de lichten en video-scher men een hoop leuke dingen doen... mooie akoestiek. En je hebt geen parkeerproble men of overlast. Maar het schijnt dat een gedeelte van de supporters het zo wilde en achteraf viel het ons ook reuze mee. Het was erg leuk." En waar wil je dat Oranje gehul digd wordt deze zomer? "In de grachten na tuurlijk, dat is het mooiste." Je zit nu 2 jaar in de ArenA, hoe beleef je het nu? "Ik vind dit een heerlijk stadion. De sfeer wordt steeds beter. Het veld in De Meer was altij d super, maar het afgelopen seizoen was het veld in de ArenA één van de beste velden van de eredivisie. Het zag er, zeker in het be gin, fantastisch uit. En een doelpunt maken in dit stadion doet me veel meer. Het pu bliek... zonder hekken, prima. Een echt voet balstadion." Mis je het vuurwerk, de rode fakkels op de tribunes? "Nee, dat maakt me niet zoveel uit, nu is het ook vaak mooi met die grote vlag en allerlei andere dingen. Sfeer kan ook op een ander manier gemaakt wor den." Ronald speelde inmiddels meer dan 50 Eu ropese wedstrijden voor AJAX, waarvan de meeste in de Champion League. Verwacht hij dat AJAX weer mee gaat doen in de Eu ropese top? "AJAX zal altijd weer in de Eu ropese top meedraaien. Soms lukt dat een tijdje niet maar ze komen toch steeds weer boven drijven. Het liefst gebeurt dat nu weer zo snel mogelijk. Het is altijd moeilijk in te schatten, ik denk niet dat iemand het had verwacht dat we in 1995 de Europa Cup won nen. Dat kwam een beetje uit het niets. En daarom baal ik ook zo dat we afgelopen jaar van Spartak Moskou verloren, temeer om dat ik de UEFA-Cup ook nog niet gewonnen heb. Ik weet ook zeker dat we een veel bete re ploeg hebben dan Spartak Moskou." SUPPORTERSGEWELD We praten ook nog over negatieve zaken rondom het voetbalveld. De trend dat AJAX-spelers bij uitwedstrijden aan het Bit Ain/lrt irnn H Af PAnAnn pt-AAAr t r n 1 r r\ T" wit waren van akties van onbenullen die zich supporters noemen. "Ik vind dat nog al tijd diep en diep triest. Wat die mensen be zielt... Je hebt volgens mij nog altijd een te genstander nodig om een wedstrijd te spe len anders kan het spelletje niet gespeeld worden. En een beetje respect voor die te genstander lijkt me wel op zijn plaats. Het is altijd het lekkerste om van bovenaf te za gen, dus AJAX als doelwit is dan wel te ver klaren. Een beetje cynisme mag er wel zijn, maar het gaat nu absoluut te ver. Als er al geweld bij komt, je ziet ook tegenwoordig steeds meer haat erbij, ook bij oudere men sen. Waar ze dat nou allemaal vandaan ha len? Dan denk ik: 'Wat zouden die mensen doen in het dagelijks leven, die zullen toch ook gewoon een baan hebben en kinderen? En dan zo uit hun bol gaan...' Ik zeg dat men altijd gewoon kei- en keihard moet optreden hiertegen. Alleen zullen dit soort zaken nooit invloed hebben op keuzes van mij als speler." VERTREK Op het moment van schrijven is nog niet be kend of Ronald volgend j aar de kleuren van AJAX zal verdei igen. De bekerfinale was zijn 260e wedstrijd in het betaald voetbal in Ne derland, waarin hij 70 doelpunten maakte. "Tijdens het sei\oen voelde ik dat, als ik de stap naar een bukenlandse topclub wil ma ken, dit het meest geschikte moment is. Niet zozeer dat het iets met AJAX te maken heeft, maar met mijn eigen beleving. Ook mijn fa milie speelt mee bij zo'n keuze, mijn kin deren zijn 2 en 4, die kunnen nu zo'n om schakeling makkelijker maken dan over een paar jaar. En ik weet niet hoe lang ikzelf nog mee kan. Als ik 32 ben en nog een vol sei zoen kan spelen, dan ben ik heel tevreden. "Stel je je dan nu al iets voorbij een afscheid? "Ik wil bij mijn afscheid nog goed mee kun nen komen, zodat er een goede herinnering achterblijft van mij als speler." Hoe groot is je invloed op jonge spelers die al met zulke plannen rondlopen? "Of het invloed is weet ik niet, als ze me wat vragen zal ik ze altijd antwoord geven, maar ze bepalen het na tuurlijk zelf. Als ze iets met mijn advies kun nen is dat mooi. Ik praat tegen ze zoals ik denk dat het moet. Ik ga ze in ieder geval niet uit mezelf advies geven. En er zijn een hoop jongens te vroeg weggegaan, dat weet iedereen. Het is moeilijk om het er bij jon gens die met zo'n gedachte rondlopen uit te praten, maar je komt er pas achter als je op je bek bent gegaan." FOTOPAKKETTEN SEIZOEN 97/98 Op veler verzoek hebben we twee fo topakketten samengesteld van het af gelopen seizoen. Pakket A: Bevat 10 actie foto's (o.a. Ar- veladze, Boertjes, Litmanen, Dani, Ba- bangida) formaat 13x18. Een hele leuke herinnering aan het afgelopen seizoen. Pakket B: Bevat 10 foto's (formaat 13x18) van de bekerfinale Aj ax-PSV in de Kuip. Dit pakket bevat natuurlijk foto's van de wedstrijd en bekeruit reiking, maar ook foto's (vuurwerk, sjaaltjes) van de Ajax-vakken die voor zo'n fantastische sfeer zorgden tij dens de bekerfinale. Een must voor een ieder die erbij was. De pakketten kosten 35,00 per stuk (incl. verzendkosten). Je kunt de pak ketten bestellen door het verschul digde bedrag over te maken op reke ningnummer 44.11.41.951 t.n.v. M. van Harn te Ede. Vergeet bij de overmaking niet te ver melden om welk pakket het gaat. Bei de pakketten bestellen kan natuur lijk ook. Levertijd 4-6 weken. ALLERLEI Gevraagd: alle soorten seizoenkaar ten, supporterscards, clubcards. Van dit seizoen, maar ook van vorige sei zoenen zijn welkom. J. van Heumen, Maas 44, 5172 CN Kaatsheuvel. POPULAIRSTE AJACIED VERKIE ZING SEIZOEN 1997-1998. Heb jij al je populairste Top 3 inge stuurd? Het kan nu nog - stuur een briefkaart of brief met jouw popu lairste Top 3 naarDeAjacied, Postbus 17009,1001 JA Amsterdam. Doe mee en maak kans op leuke prijzen.

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1998 | | pagina 29