□mm loiali ie loer, 0^ Door Miel Brinkhuis Vlak voor het interview schieten zijn ogen nog even over de beurspagina's van Teletekst. Het is geen toeval, een profvoetballer anno 1998 doet meer met zijn geld dan voorheen. Voor de tweeling De Boer geldt dat zeker. Naast hun voetbal carrière hebben ze ook hun eigen kleding lijn. Ronald de Boer, symbool voor de voet balprof van de laatste èn de komende ja ren onder andere uitgebreid over het afgelopen seizoen, het voetballen op ver schillende posities in verschillende syste men en natuurlijk over mooie doelpunten. De Ajacied in hart en nieren, volwassen ge worden door een uitstapje bij FC Twente, speelde de laatste jaren een belangrijke rol in het systeem van de hoofdstedelijke grootmacht en hoopt nu met Oranje hoge ogen te gooien op het WK voetbal in Frank rijk. "We hebben het afgelopen seizoen tijdens veel wedstrijden hele goede fases gekend. Maar we zij n niet over veel wedstrij den echt geheel tevreden. Over 90 minuten gezien was FC Utrecht-uit (1-7) waarschijnlijk voor het team de beste wedstrijd van het seizoen '97-'98. Tegen Bochum hebben we een schit terende opleving van 15 minuten gehad en de eerste helft tegen Willem II was heerlijk (5-0 bij rust, 6-1 uitslag met een schitterend doelpunt van De Boer, MB). Voor mezelfwas vooral het tweede deel van het seizoen goed. Bijvoorbeeld de tweede helft Feyenoord-uit, waar we met 1-0 wonnen (doelpunt De Boer, MB) en de 3-0 tegen RKC hier en de ArenA gingen lekker." Het publiek beoordeelt je vooral op je drib bels, assists en doelpunten. Maar wanneer heb je voor jezelf het gevoel dat je goed gespeeld hebt? "Dat is inderdaad wel eens anders dan de algehele opinie. Soms valt het de 'buitenwereld' niet op. Het vorige sei zoen wel, toen draaide het hele team min der en ik was juist in vorm. Nu speel ik ook met andere type spelers voor me. Richard Witschge en ik speelden dit jaar veel con- trolerender. In balbezit zijn jongens als Lau- drup, Babangida en Arveladze uitstekende spelers, maar in balverlies zijn ze wat min der en daar moesten Richard en ik rekening mee houden in ons spel. Vorig jaar was het systeem iets anders en viel ik wat makkelij ker op. Dus in balbezit was ik nu wat min der aanwezig. Maar we hebben heel ver dienstelijk gespeeld met al die nieuwe jon gens." RECHTSBUITEN "Het maakt me niet veel uit wie er voor me speelt, Baba is natuurlijk dé rechtsbuiten, maar ook Dani, Peter Hoekstra, Benni en Ar veladze hebben op die plek gestaan. De nu ances liggen dan anders, Baba stuur je vaker diep en Dani en Hoekstra zijn meer op hun linkerbeen gericht, dat vergt een kleine om schakeling. Met Dani voor me speel ik zelf ook dieper omdat hij nog wel eens naar bin nen knijpt en we toch het veld breed willen houden. Maar mijn taken blijven hetzelfde." Omdat Michael Laudrup tweebenig is en men zich op de tribune bij afwezigheid van Babangida regelmatig afvroeg waarom niet de Deense vedette, maar Dani of Hoekstra op rechts speelde, aan Ronald de vraag of hij het altijd eens was met deze keuze van de trainer. "Ja, absoluut, ik was het totaal eens met de trainer. Voor mezelf denk ik ook vaak dat ik in zulke situaties overal wil staan, maar geen rechtsbuiten (of de trainer moet het zo willen), want voor mij is het lekker der om als linksbuiten naar binnen te gaan, zoals dat voor Dani en Hoekstra andersom geldt. Het is dan veel makkelijker voetbal len, je passeert de back vaak over zijn zwak ke been en je kunt nog gelijk uithalen ook. Buitenom is moeilijker, dat zie je zelfs bij Bergkamp. Als hij rechtsbuiten speelde dan liep hij ook vaak 'de hekken eruit'. Het was dus geen noodoplossing en voor Peter Hoek stra was het zelfs een uitkomst, want die was uit vorm en heeft op die plek het gevoel weer terug gekregen. Maar als Baba er is, is hij na tuurlijk de absolute nummer 1 op die plek." SYSTEMEN Voetbal je liever in een systeem met 2 spit sen, zoals in Oranje, of zweer je bij het AJAX- systeem waar de vleugels permanent bezet zijn? "Ik vind, dat als het heel goed wordt uitgevoerd, spelen met drie spitsen het mooiste dat er is. Dan heb je door de vleu gelspelers heel veel druk, en is het echt lek ker voetballen, veel mogelijkheden en een snelle balcirculatie. Maar voor mezelf denk ik nog altijd dat ik het best tot mijn recht kom in de positie vlak achter 2 spitsen. Dat is voor me weggelegd. Bij Twente speelde ik wel in een soort 2 spitsensysteem, maar werd er veel gezworven. Met Youri Mulder, Prince Polley en ik, was ik de meest hangende van de drie. En kon ik ook diep gaan, als de ruim tes maar bezet bleven. "Vanuit die positie heb je in Twente ook veel mooie goals ge maakt, vergelijkbaar met je afstandschot te gen Willem II in de ArenA, man uitspelen en schieten. "Zeker, daar had ik wat meer ruimte, de tegenstanders geven aan Twente nu eenmaal meer ruimte dan aan AJAX. En door ons spel lag er dan wat meer vrijheid achter de verdediging. Toen heb ik inder daad een paar goeie goals gemaakt. Dan voel ik me heerlijk." Oranje-fans zullen veel van Ronald ver wachten op het WK. Vooral het geven van de pass vóór de assist is een sterk punt van AJAX'nr. 6. Een ieder hoopt dat zijn dribbels en passing Oranje naar een finale plaats zul len leiden.

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1998 | | pagina 27