gekke is echter dat sinds wij op het terrasje zitten en het eerste biertje mij goed smaakte, de span ning heel langzaam verdwijnt. En dat komt zeker niet door dat ene biertje. Mijn vertrouwen in een goede afloop van de wedstrijd tegen Milan is groot. De angst om de belangrijkste wedstrijd van het jaar te verliezen raak ik langzaam kwijt. Ik vind dat jammer, want de ontlading na afloop is na een wedstrijd vol spanning veel groter. Ik ben ineens blij dat ik op dit moment op deze plaats ben. In Amsterdam kijken naar een van de belangrijkste wedstrijden uit de roemruchte ge schiedenis van mijn Ajax heeft toch wel wat. Het is alleen verrekte jammer dat we nog steeds niets zien, terwijl op het terrasje tegenover ons de sfeer er nu goed inzit en de meeste strijdliederen al een paar maal geoefend zijn. Ik moet zeggen dat ze goed lopen, hoewel van enige originaliteit abso luut geen sprake is. 20.15 UUR. 'FRENKIE BEDANKT' Het begint te komen. Het sfeertje wordt beter, de beeldkwaliteit van het scherm neemt zienderogen toe en het begint voorzichtig te regenen. Maar dat mag de pret absoluut niet drukken. Ons terrasje is inmiddels helemaal vol en zelfs in de bomen aan de zijkant van het scherm hebben een paar sup porters een plekje gevonden. Dit niet geheel tot volle tevredenheid van de mensen die pal onder die bomen zitten. Zij zien die takken soms angst vallig ver doorbuigen. Het 'Frenkie Bedankt' wordt een kwartier voor de wedstrijd massaal aangehe ven. De dankbetuiging aan Rijkaard gaat plots klaps over in een massaal gejuich als het scherm de opstelling van AC Milan prijs geeft. Dejan Sa- vicevic doet niet mee. De gevaarlijkste aanvaller van AC Milan doet niet mee. Links en rechts naast mij worden voorspellingen bijgesteld. Mijn rechter buurman verkondigt luid dat hij er van overtuigd is dat het nu geen 4-1maar 4-0 wordt. Ik deel de voorspelling van de optimist naast mij niet, maar ik ben er nu wel van overtuigd dat het niet meer fout kan gaan. Een kwartier voor de wedstrijd tuur ik dan ook geheel ontspannen naar het scherm. Onbevreesd voor wat komen gaat. Ajax-Milan. 4- 0 is misschien wel wat overdreven. Een simpele 2-0 zege lijkt me meer voor de hand liggen. 20.45 UUR. MILAN IS BETER De wedstrijd van de eeuw is nu een klein kwar tiertje bezig. Met stijgende verbazing kijk ik naar het spel van Ajax. Al een tijdje wil het besef dat ik naar een Europacup 1 finale kijk maar niet tot me doordringen. Het begin van de wedstrijd is duide lijk voor AC Milan. Mijn optimistische buurman is van mening dat Ajax Milan laat komen om vervol gens later toe te slaan. Ik ben op dat moment al leen maar blij dat op de plek van bijvoorbeeld Mas- saro of Simone geen Dejan Savicevic staat. De sfeer op ons terrasje is met de flitsend begonnen Italianen plotseling weer een stuk minder. Aan dachtig kijken naar het scherm in plaats van uit bundig zingen en scanderen luidt voorlopig het credo. clown in het zwart na 45 minuten op zijn fluit blaast. Ajax houdt stand, maar vraag niet hoe. Het is nog 0-0, maar met een beetje pech was de Am sterdamse droom al lang aan flarden geschoten. De spanning is plotseling weer terug. Het vertrou wen in een goede afloop verdwenen. Jari Litma- nen heeft tegen Marcel Desailly niets in te bren gen, Ronald de Boer maakt ook weinig klaar en de buitenspelers Finidi George en Mare Overmars ko men hun directe tegenstander maar niet voorbij. Mijn optimistische buurman ziet het nog helemaal zitten. De sfeer op het terrasje is er echter een van gelatenheid. 'Milan was beter en wij mogen van geluk spreken dat het nog steeds 0-0 is', hoor ik voor mij iemand zeggen. Er komt nog een tweede helft en daarin moet Ajax dan maar laten zien dat het echt de beste van Eu ropa is. 21.45 UUR. ONVERWACHTE WISSELS Met het begin van de tweede helft wordt de stem ming op ons terrasje beter. En omdat het nu bijna donker is is de kwaliteit van de beelden gelukkig ook prima. Het is duidelijk dat Ajax veel feller uit de startblokken komt, dan eerder vanavond, toen de ploeg er in het begin helemaal niet aan te pas kwam. Tot kansen leidt het optisch overwicht nog niet, maar mijn vertrouwen neemt weer iets toe. Het wat 'down' geslagen terrasje komt opnieuw enigszins tot leven. Heel voorzichtig begint voor aan iemand 'Ajax Ajax' te scanderen. Spoedig volgt de rest en brul ook ik mijn keel schor in de hoop dat ze dat in Wenen kunnen horen. 21.15 UUR. DE SPANNING IS TERUG Opgelucht haal ik adem wanneer de Roemeense Onze spreekkoren lijken te helpen. Ajax wordt zienderogen sterker, maar Louis van Gaal is blijk baar niet tevreden. Al vroeg in de tweede helft 19

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1995 | | pagina 21