I AISd™"' Bryan Roy staat in Amerika in de etalage Noordwijk - Is Nederland op weg naar een wereld kampioenschap? Antwoord op deze vraag is nog niet te geven. Uiteraard zijn de mogelijkheden ook nu weer aanwezig. Die waren er echter ook in 1990, toen het Nederlands elftal ronduit teleurstelde op het WK in Ita lië en in 1992, toen Nederland weigerde de Europese titel te prolongeren. De voorbereiding op beide toer nooien begon, net als de voorbereiding op het nade rende WK, in het Noordwijkse Hotel Huis ter Duin. Het is maar goed dat de meeste spelers niet bijgelovig zijn. Door: Björn Oostra I Als de start van de voorbereiding in Noordwijk maatgevend is voor het verloop van het We reldkampioenschap voetbal in Amerika, dan moet bovenstaande vraag ontkennend beant woord worden. Nog steeds slaagt de KNVB er niet in om de presentatie van het Nederlands elf tal ordentelijk te laten verlopen. Enkele tiental len handtekeningenjagers belagen de spelers en volgen ze tot plaatsen waar het zelfs verboden is voor journalisten. Het gevolg is dat de pers begint te mopperen en dat de spelers er ook al niet vrolijker op worden. Jan Wouters en met name Dennis Bergkamp hebben aan dergelijke aktiviteiten een gruwelij ke hekel en vluchten, na het verplichte kwar tiertje poseren voor de fotografen, dan ook snel naar hun kamers, om daar voorlopig ook niet meer vanaf te komen. Lastige vragen en verve lende handtekeningenjagers daarmee ontlo pend. EUROPEES VOETBAL Bryan Roy onttrekt zich niet aan zijn verant woordelijkheid en staat welwillend de pers te woord. Zo nu en dan ook nog eens een handte kening uitdelend. Hij heeft daar ook geen enke le reden toe, want in tegenstelling tot Dennis Bergkamp en Jan Wouters heeft Bryan Roy een prettig, maar ook een heel goed seizoen met Foggia achter de rug. Daar waar het grote Internationale Milano tegen degradatie diende te voetballen, miste Foggia op een haar na Europees voetbal. Bryan Roy, in Nederland nog al eens bekritiseerd om zijn gebrek aan effectiviteit, werd top scorer van zijn club met maar liefst elf doelpunten. Roy is dan ook vol vertrou wen naar Noordwijk gekomen en zal als een van de sterren van het Nederlands voetbal straks in Amerika schitteren. Althans, daar gaat hij zelf vanuit. Foggia is natuurlijk leuk, maar Roy hoopt op meer en dat moet in de Verenigde Staten gestalte krijgen. Een goede prestatie in Amerika zal ongetwijfeld voor Roy uitmonden in een transfer naar een echte Italiaanse top club. "Als wij met het Nederlands elf tal als team een goede prestatie neer zetten, dan komen individuele spe lers vanzelf in de etalage", vertelt Roy, staand tegen een pilaar. "Ja, waarschijnlijk ik ook. Maar daar L ben ik in eerste instantie niet Kb|l opuit. Presteren met het Ne derlandse elftal staatvoorop. quenties aan verbonden zijn, zien we dat na het WK wel weer. Ik heb het bij Foggia op dit mo ment uitstekend naar mijn zin, maar het moge duidelijk zijn dat Foggia niet mijn eindstation is" Af en toe wordt Roy lastig gevallen door een jon ge handtekeningenjager. Of door een wat oude re die zegt graag een handtekening voor zijn zoontje te willen hebben. "Het hoort er bij", zegt Roy lachend. "Echt leuk vind ik dit niet, maar ik maak er ook geen groot probleem van. Het duurt tenslotte maar een uurtje". Bryan Roy is klaar voor het WK. Hij is fit en heeft er 'gigantisch veel zin in'. "Ik ben eerst twee we ken op vakantie geweest in Zuid-Frankrijk. Lekker met mijn gezinnetje genieten. Even niet met voetbal bezig zijn. Voor mij is dat heel be langrijk. Na een toch vermoeiend seizoen kan ik op die manier even helemaal tot rust komen om straks er weer vol tegen aan te kunnen gaan. Ik denk dat me dat in Frankrijk goed gelukt is". RICHARD WITSCHGE In het zuiden van Frankrijk vertoeft op dit mo ment ook Richard Witschge, ooit Roy's maatje aan de linkerkant bij Ajax. 'Kleine' Witschge is om onverklaarbare reden buiten de boot geval len en bereidt zich op dit moment in zijn woon plaats Bordeaux voor op weer een seizoen in de hoogste Franse divisie. Roy heeft medelijden met zijn voormalige compagnon. "Ik vind het heel erg voor Richard dat hij er nu hier niet bij is", zegt Roy oprecht. "Richard hoort hier absoluut thuis. In de nabije toekomst hoop ik ooit weer eens met hem achter mij te kunnen voetballen". Hoewel het voor de 23-jarige Roy bijzonder be langrijk is wie achter hem de linkshalf positie in neemt, zal hij in het Nederlandse elftal anders moeten spelen dan dat hij bij Foggia gewend was te doen. "Ja, Foggia speelt meestal met twee spitsen en daardoor kom ik regelmatig voor de goal en pik ik zo nu en dan mijn doelpuntje mee. Ik moet bij het Nederlands elftal meer de linkerkant houden, maar ik probeer het doelge richte er in te houden. Wat meer scorende spe lers lijkt me ook voor het Nederlands elftal niet verkeerd"Een Wereldkampioenschap waar het aanvallend voetbal zal zegevieren, zal het vol gens Roy niet worden. "Ik verwacht niet dat er veel ploegen vol op de aanval zullen spelen. Ik ben dan ook bang dat de oefenwedstrijd van ons tegen Ierland maatgevend zal zijn. Wij vallen aan en de tegenstander laat zich tot op de rand van de zestienmeter terug zakken, om er bij balver lies van ons vervolgens razendsnel uitte komen. Ik denk dat het zo'n WK gaat worden. Maar dat heeft natuurlijk ook met de hitte te maken. Het lijkt me niet mogelijk om negentig minuten on gecontroleerd aan te vallen. Je moet overigens niet teveel aan die hitte denken, want dan heb je er alleen maar meer last van. Ik denk dat ik maar eens met iemand ga praten welke midde len ik eventueel in zou kunnen nemen om wat aan het vochtverlies te doen. Dan kan mij niets meer in de weg staan om een goed WK te spelen". AjACIED - JUNI I994

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1994 | | pagina 25