s- wn {^rn i\ L*J*y J—fc« I**** AGENDA BESTUURSVERGADERING "BOBBY HAARMS FANCLUB" op 13/10/93 om 16.00 uur te Amsterdam GENODIGDEN WORDEN DOOR PRAESES DRINGEND VERZOCHT NOG OP HUN NAAM STAANDE AKTIES (PUNT 7 EN 8UIT TE VOEREN VÓÓR DE KOMENDE VERGADERING. 1 2 3 Opening Ingekomen stukken w r/ Vaststelling notulen vergadering 6 september 1993 Afcjestreept op aktielijst (28/06) X-T Klaas: adressen spe 1 er tri Ineke/Rimko: fina"biële Balans Allen: afspraak met Bobby van Lucky Ajax 5. Afgestreept op aktielijst Bobblad (28/06): Ineke: CV Bobby X' Ineke: leden over Bobby (floppy nog onleesbaar) gp< Rimko: artikel Bobby's (Bobbie van Kuifje) 8 1 '3 6. Besluitenlijst: a. Bobbl^d^vgrschijnt 2x per jaar 28/06 b. Bobblad nr. 1 16 pag. A4 28/06 je. Machtiging postbus Praeses, Ab Actis, Assessor 06/09 «4- Aktielijst: jf. Klaas/Rimko: brief aan Ajax-bestuur J/f. Rimko: printen brieven Lucky Ajax -éL Klaas: versturen brieven dito ^f. Jaap: vignet - Johan van der Water jf. Jaap: postbus ff. Ineke: nabestellen Bestuursfoto's Aktielijst'Bobblad X Hans: artikel Bobsleeën Hans4 artikel Bobjobs Klaas: karikatuur B&bb^Bilyia Wever Klaas: artikel Michael van Ptaag o^er Klaasresearch drukker Jaap: wervingsbrief aan de leden Bobby 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 06/09 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 28/06 mJLam Organisatie fanclubavond en datum. JMfid 'jfifc3 rl Streefdatum uitgave Bobblad. ■- f Brief Johan Cruijff (Ere-lid?). yt. Fax Ineke yS. Ineke nagaan systeem van floppy. 0.0.Z. 14. Rondvraag. 15. Datum en agenda volgende bestuursvergadering. 16. Sluiting.

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1993 | | pagina 1