Ajax heeft een supportersclub te veel Ajax kent twee supportersclubs, terwijl er ook twee bladen worden gewijd aan de 23-vou- dige landskampioen. De fans kunnen kiezen tussen De Ajacied en het door het bestuur er kende Ajax Magazine. Ondanks de gemeen schappelijke deler botsen bladen en clubs. In alle objectiviteit: het Ajax Maga zine ziet er verzorgder uit dan De Ajacied, maar het eerstgenoemde blad is dan ook een gulden duurder. Het Ajax Magazine verschijnt acht keer per jaar, terwijl De Ajacied zes maal per jaar van de persen rolt. Het Ajax Magazine kent een oplage van 40.000 exemplaren; de leden van Ajax krijgen het blad gratis thuis gestuurd. De omvang van het Ajax Magazine gaat met ingang van het komende nummer van zestig naar honderd pa gina's. De omvang van De Ajacied wordt bepaald aan de hand van de verkochte advertenties. Het colofon van het Ajax Magazine verschaft vol op duidelijkheid over de makers. Daartoe behoren oer-Ajacieden als André Kraan en Tijn Middendorp, maar ook de schrijver/columnist Da vid Endt, de hoofdredacteur van het Ajax Magazine en Ajax' perschef. Het colofon van De Ajacied mag nauwe lijks een naam hebben; daarachter gaat de in Drachten gevestigde uitge ver Adrem BV schuil. De Ajacied is overigens het orgaan van de gelijkna mige supportersvereniging. In het Ajax Magazine is ook het Supporters- „De twee bladen bijten elkaar wel 'n beetje. magazine van de Supportersvereni ging Ajax opgenomen, die met een eigen redactie werkt. Dat is een tijde lijke kwestie, omdat de Supporters vereniging Ajax binnen afzienbare tijd ook met een eigen uitgave komt. Dan zijn er al drie aan Ajax gewijde bladen verkrijgbaar! Het Ajax Magazi ne heeft de lezers meer (overzichten en interviews) te bieden dan De Aja cied, dat vooral als een clubblad oogt. „In principe bijten de twee bladen el kaar natuurlijk wel een beetje", zegt David Endt. „Ik vind het ook geen goede zaak dat er in de schappen twee bladen naast elkaar liggen die allebei over Ajax gaan. Dat is alleen maar verwarrend voor het publiek. Ik vind het dan ook jammer dat De Aja cied destijds niet mee wilde gaan in de filosofie van het Ajax-bestuur om tot één grote supportersvereniging te komen, met één supportersblad. De Ajacied zou opgaan in het Ajax Maga zine. Men wilde liever onafhankelijk 66 blyven. Er zijn natuurlijk verschillen ren de post van de spelers. TWee jaar geleden uitte het bestuur ineens al lerlei dreigementen die ook allemaal zijn uitgevoerd. We moesten onze stand in het stadion weg halen, we kregen geen dienstkaarten meer. Vo rig jaar moest een ander bestuurslid van De Ajacied bij Arie van Eijden (commercieel directeur van Ajax- red.) verschijnen. Die zei dat we op geheven zouden worden. Ons be stuurslid, Tjeerd de Groot, is toen meteen opgestapt. We zijn natuurlijk gewoon doorgegaan met onze suppor- Voorzitter Michael van Praag re ageert aldus: „Ons logo is be schermd. Wij hebben De Ajacied dui delijk te verstaan gegeven dat ze op moesten houden met het gebruik van het logo. Als men dat niet doet komt er een brief van onze advocaat. Ik vind het trouwens een gotspe, want ze hebben eerst anderhalfjaar tegen het nieuwe logo aan geschopt en nu gebruiken ze het wel! Nee, het is geen pesterij, denk erom, dit heeft een voorgeschiedenis. Wij vonden destijds dat De Ajacied ingeslapen tussen de twee bladen. Het Ajax Ma gazine is glossier, voelt anders aan dan De Ajacied dat toch op een ander lezerspubliek mikt. De vraag is hoe lang Ajax De Ajacied nog gedoogt. Men gebruikt nu al anderhalfjaar het officiële logo van Ajax. Dat ligt zeer gevoelig. Normaal gesproken moet daarvoor worden betaald, of moet er minimaal toestemming worden ge vraagd. Ik heb de indruk dat Ajax daar scherper op gaat letten." Marco van Harn is secretaris van de supportersvereniging De Ajacied, en werkt ook mee aan het gelijknamige blad. Hij zegt: „Van het vorige be stuur met Ton Harmsen hadden we geen profijt maar ook geen last. Het nieuwe bestuur leek leuk, maar als wij iets voorstelden zei men steeds: wie betaalt dat? Vervolgens wilden ze dat wij stewards gingen leveren voor uitwedstrijden, en suppoosten voor thuiswedstrijden. Dat vonden we onze zorg niet. We wilden een blad maken, we behandelen verder al ja- tersvereniging, zoals we dat al ruim twintig jaar doen. Daarmee zijn we ook de oudste supportersvereniging van Ajax- Ajax heeft op allerlei ma nieren geprobeerd om ons weg te werken, ze hebben zelfs onze adver teerders aangeschreven met het ver zoek om niet meer met De Ajacied in zee te gaan! Het werd van kwaad tot erger. Drie weken geleden kregen we te horen dat de spelers nu niet meer met ons mogen spreken. Danny Blind snapte daar niks van. Wij hadden kri tiek op het nieuwe logo, daarom heb ben we in ons blad nog een half jaar het oude logo gebruikt. Nu wil Ajax dat we het nieuwe logo niet meer ge bruiken! Pure miereneukerij. Ajax schijnt daarom een kort geding tegen ons aan te willen spannen, maar vol gens ons is hier sprake van gewoonte recht. Triest, datje als supporter van een club zo wordt geschopt en gesla gen. Maar we gaan door, want we hebben nog altijd 6.500 trouwe le den." was. Er kwam een kaartje met de Kerst, er was een blad, en dat was het dan. We wilden er meer van ma ken, hebben plannen gemaakt, zoals bijvoorbeeld het organiseren van busreizen naar trainingskampen. Maar zij moesten het doen, anders had men weer gezegd dat het Ajax- bestuur invloed heeft op de suppor tersvereniging. Wy wilden De Ajacied wel degelijk betrekken bij de nieuwe supportersvereniging, we hebben ze keurig twee zetels aangeboden. Ze wilden liever hun eigen gang blijven gaan, tja, dan is het gedaan met de faciliteiten en erkennen we ze niet meer. Ze wilden geen lid worden van de Landelijke Supporters Vereniging, als enige club in Nederland. Dan hadden de Ajax-supporters hun stem niet kunnen laten horen. Zij willen alleen spulletjes verkopen en de post van de spelers behandelen. Tja, dan houdt het dus op." Tekst: Wim Raucamp

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1993 | | pagina 37