Stadion Schijnbeweging B r i Iets wat vele fotografen vrezen overkwam een van onze fotografen na afloop van de bekerfinale in "de Kuip". In zijn ijver om voor ons enkele leuke foto's te maken was Ruud de kleedkamer binnengedrongen. Op een gegeven moment werd hij door enkele spelers, onder aanvoering van Stanley Menzo, opgepakt en in het bad gegooid. Gelukkig was Stanley Menzo zo vriendelijk e.e.a. op de gevoelige plaat vast te leggen wat o.a. bijgaande foto opleverde. Ruud heeft een zwemdiploma dus hij overleefde dit avontuur in de kuip van "de Kuip". of bij iedere thuiswedstrijd voor of na de wed strijd op de parkeerplaats naast de worsten- kraam. Wij wensen "de Ajacied" en Ajax veel succes toe!!!!! AJAX-voorzitter Michael van Praag vindt het te recht dat Ouder-Amstel gebruik maakt van haar democratische rechten, zolang dat maar niet de toekomst van AJAX in gevaar brengt. Van Praag stelt verder dat een gemeente met zo weinig inwoners het plezier van een grote groep Nederlandse voetballiefhebbers niet zou mogen bederven. Waarom zou zo'n kleine groep voet balliefhebbers dan het plezier van zovele Ne derlanders mogen vergallen. Het lijkt mij dat mijnheer van Praag vindt dat de gemeenschap maar diep in de buidel moet tas ten om een stadion te bouwen, om de voetbal supporters daarheen te vervoeren, om ze onder politiebegeleiding naar het stadion te geleiden en een wedstrijd van AJAX te laten aanschou wen, om vervolgens zelf de inkomsten op te strij ken. Op deze manier zijn in ieder geval de sala risbetalingen van de AJAX-organisatie veilig gesteld. Ik begrijp niet dat mijnheer van Praag niet be grijpt waarom de inwoners van Ouderkerk te gen zo'n stadion zijn. Gerard v. Zwam, Duivendrecht. ongeduldig werden dachten wij, we zullen ze eens wat laten zien. Vanaf het eerste moment werden we tegengewerkt dus moeten we het of ficieel doen. We hebben toen de derde suppor tersvereniging van Ajax opgericht genaamd "SCHIJNBEWEGING". Dit viel bij veel supporters in goede smaak. Inmiddels hebben we al diver se busreizen naar uitwedstrijden georganiseerd en omdat dat een succes was gaan we daar mee door. Verder proberen we zo veel mogelijk voor supporters te organiseren zoals kaarten voor uit/thuiswedstrijden. We hebben elke vrijdag een telefoonlijn openstaan voor iedereen die vra gen/opmerkingen heeft. Ook hebben we een ei gen voetbalteam voor dames en heren. Iedere maand organiseren we de verkiezing van de "Bobo van de maand". Ook brengen we om de zoveel tijd een boekje uit (natuurlijk niet zo mooi als "de Ajacied) met o.a. interviews, verslagen van busreizen en het laatste supportersnieuws. Ons doel is om zoveel (en zo goed) mogelijk sup porters van Ajax te laten genieten op allerlei ge bied. Dus niet alleen de Bobo's (en wij doen het niet om onze zakken te vullen). Dit proberen we te bereiken met medewerking van alle supporters, dus ook "de Ajacied". Voor meer informatie kun je een briefje sturen naar: Schijnbeweging, Postbus 1293,1500 AG Zaandam Op vrijdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur bellen naar: 020 - 6363310 Allereerst wil ik mij even voorstellen. Ik ben Ca roline en al jaren fan van Ajax en zodoende ook lid van "de Ajacied". Vorig jaar werd de officië le supportersvereniging opgericht, mijn vriend is daar toen lid van geworden omdat ik alles verzamel en zodoende ook alles van hun zou krijgen. Tot nu toe heeft hij nog niks ontvangen en is hij lid geworden van "de Ajacied". Het eni ge wat ze hebben is een claimsysteem voor kaar ten, maar als je een seizoenkaart hebt heb je daar niks aan. Of willen ze dat je dat kaartje zwart gaat verkopen!?! Rond de jaarwisseling gaven ze een feest waar bij je de gelegenheid had om de spelers te ont moeten. Helaas kwamen de spelers een uur te laat en van te voren was de spelers wel verteld wat de snelste weg naar de uitgang was. Twee uur na aanvang gingen de meeste mensen al weer weg omdat er geen speler meer te be kennen was. Omdat mijn vrienden en ik tot de zogenaamde risico-groep behoren, en wij toch wel een paar dingen kwijt wilden zijn we een keer uitgeno digd bij Ajax. Zij hoorden ons aan en zouden ac tie ondernemen. We kregen te horen dat ze dat alles niet direct konden regelen, iets wat met kaarten toch wel erg onhandig is. Omdat wij wat 32 Ajacied - juni 1993

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1993 | | pagina 34