lijk te maken. Daarom ben ik, toen ik aantrad, ook begonnen met kreten als teambuilding. Ik probeer naar aanleiding van de kwaliteiten van de spelers en onze speelstijl te laten zien waarom in dit geval Fons minder geschikt is om in het Ajax-systeem te spelen dan een Ed gar Davids, of een Michel Kreek of een Tarik Oulida. Dat Fons het daar niet mee eens is, is zijn goed recht, maar je kan niet zeggen dat ik hem niet heb uitge legd waarom hij niet speelt. Ik kan me anderzijds wel voorstellen dat hij niet zo gecharmeerd is van Louis van Gaal, want ja, die heeft een visie op het voet bal en daar past op dat moment Fons niet in. Ik weet dat hij hele goede kwa liteiten heeft. Hij heeft een traptechniek, daar kan niemand tegenop. In heel Ajax niet. Met die linkerpoot van hem kan hij een fantastische vrije trap nemen. Hij kan ook met gevoel een hele goede voorzet geven. Beter dan Overmars of Edje Davids. Maar Fons kan ook een aantal dingen niet, die essentieel zijn voor het Ajax-systeem. Als wij willen pressen op de helft van de tegenstan der, met veel ruimte achter je, daar moet je ook kwaliteiten voor hebben: snel heid, wendbaarheid, kort kunnen dek ken. Daarin liggen de kwaliteiten meer van een Kreek en een Davids. Het is on gelooflijk moeilijk voor mij, want een trai ner krijgt met spelers een binding. En ik heb dus ook met Fons een emotionele binding. Maar er kunnen er maar elf spe len. En uiteindelijk moet Louis van Gaal de opstelling maken. Van Gaal dus in zijn rol als eindver antwoordelijke. Of wil hij met de wijze van samenstelling van het team en het wisselen van spelers laten zien dat al leen hij de baas is, zoals de Volkskrant schreef nadat Jonk in de bekerfinale was vervangen. Eerder had Van Gaal al aangetoond lak te hebben aan re putaties door Bergkamp naar de kant te halen in Tilburg, Ronald de Boer in het duel met zijn oude club FC Twen te te wisselen en hem zelfs te passe ren voor de bekerfinale. "Nou, Dennis heeft gevraagd waarom hij vervangen is. Jonk en De Boer niet, ik denk dat ze wel begrepen hebben dat ze heel slecht stonden te spelen. Een trainer of een technische staf wisselt echt niet, wanneer een jongen voldoet. Ik heb nog nooit een trainer meege maakt, die iets over de rug van een spe ler wil uitvechten. En dat zal de rest van de selectie ook niet pikken, want dat gaat ten koste van het resultaat. De trai ner probeert altijd de beste oplossing te kiezen. Je prikkelt alleen spelers als ze niet voldoen. Als spelers goed voetbal len, hoef je ze niet te prikkelen, dan zijn ze geprikkeld. D'r zijn bepaalde taken in het veld, 2eker zoals wij spelen. Als er eentje verzaakt, is het bingo. En wij wor den gedwongen zo te spelen, omdat het van ons wordt verwacht. En omdat wij dat ook kunnen. Wij hebben het tech nisch en tactisch vermogen en snelheid om zo te spelen. Alleen, dan moet ie dereen bij de les zijn. En..., dat is wat in die wedstrijden niet gebeurde. Dat is één. En op de tweede plaats, kun je ook wel eens niet in vorm zijn. Ook al ben je nog zo'n goede voetballer, je kan met je gedachten elders zijn, je voelt je niet prettig. Dan kan je ook gewisseld wor den. Alleen, het is heel moeilijk voor spe- dat het toch de spelers zijn die het in het veld moeten klaren. "Ja, u hebt gewoon gelijk hoor. De spe lers moeten het doen, al komen er ook andere factoren bij kijken. Maar de trai ner blijft een middel. En hoe goed je bent als middel, dat kan alleen de spelers groep of het bestuur beoordelen. Enne, zo probeer ik dat naar buiten ook over te brengen en ik hoop dat de mediaver tegenwoordigers dat ook eens begrij pen. Dat ik nu wel eens op onbegrip stuit bij die mensen, zal wel aan mezelf lig gen. Aan de wijze waarop ik er mee omga. Ik ben er in ieder geval wel door veranderd. Ik zeg wat minder over de spelers, om ze te beschermen, denk ik Iers zichzelf kritisch te benaderen en toe te geven dat je slecht bent. Zeker niet als de omgeving zegt: "Het zijn de bes te spelers". Maar de trainer, de techni sche staf, moet altijd het teambelang in de gaten houden, niet de individuele speler. En dan kun je best een Berg kamp, een Jonk of een De Boer ver vangen. Het gaat dus om het team en mede om die reden ergerde Van Gaal zich aan de horde fotografen die in de slot minuten van de bekerfinale tegen Heerenveen de oefenmeester zowat insloot. "Ik ben gelukkig vrij lang, dus ik heb de laatste doelpunten allemaal gezien, maar het was echt absurd. Ik ben echter de enige van het trainer korps, die daar iets van zegt. Bovendien zou je door de belangstel ling van de fotografen bijna vergeten wel. In het begin zei ik: "Dat is een fout van Menzo, dat is een fout van Blind". Maar, de media konden daar niet mee omgaan. Ze maakten er koppen van en fouten werden blunders. Ze gingen extra nadruk leggen op mijn uitspraken ten aanzien van mijn spelers en dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ik wel alleen uitleggen wat er mis is ge gaan en daarin ben ikoppervlakkiger ge worden. Dat is jammer, maar helaas moet ik zo zijn...". Nog enkele korte reacties. Fanmail "Ik krijg niet zoveel als Bergkamp, Jonk of Overmars, maar krijg wel steeds méér fanmail. Iedere dag wel een brief en ik denk dat het eh negenennegentig om één positief is. Ongelooflijk. Daar sta ik AjACIED - JUNI 1993 27

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1993 | | pagina 29