heb ik altijd gezegd. Een voorbeeld: Win ter en Van 't Schip zijn kwalitatief te ver vangen, maar hun routine missen we. Bij PSV zijn het allemaal oudere spelers, bij ons heb je vier of vijf oudere spelers en de rest is jonger dan 23". Maar moeten we nu aankopen ver wachten als Jan Sörensen en Frank Stapleton, die destijds door Ajax'toen malige TD Johan Cruyff naar De Meer zijn gehaald? "Die zijn hier toch mislukt! Het blijkt ge woon heel moeilijk te zijn voor spelers om op oudere leeftijd in te stromen, ze ker in ons systeem. Die jongens hebben de cultuur van Ajax niet. Bovendien, er is geen club in de wereld - misschien Barcelona, misschien AC Milan, maar dat zakt ook terug - die op de helft van de tegenstander kan spelen. Ik denk dat wij één van de weinige zijn die dat wel kunnen en die dus ook spelers nodig hebben die in de kleine ruimte kunnen voetballen. Die dat technisch en tactisch aankunnen, maar ook qua snelheid". Wanneer is het in het voorbije sei zoen misgegaan bij Ajax? "Dat heeft alles te maken met de wed strijd tegen PSV in Eindhoven. Vóór die wedstrijd stonden we een punt achter, maar hadden we een veel beter doel saldo dan PSV. In de eerste helft waren we superieur, kwamen we verdiend op nul-één, maar werd het in dezelfde mi nuut nog gelijk. In de tweede helft werd Heintze weggestuurd en wisten we ons geen raad met het feit dat PSV een man miste. En twee minuten voor tijd wordt het zelfs twee-één. Dan knakt er wat. Was dat niet gebeurd, dan was de spi rit in de ploeg gebleven. Na die wed strijd waren we niet scherp genoeg meer. Daar komt nog bij dat in de nacht van vrijdag op zaterdag vóór de wed strijd tegen PSV Dennis Bergkamp en Wim Jong getekend hebben voor Inter Milan. En hoe je het ook wendt of keert, vanaf die wedstrijd is het mis gegaan met het elftal". Mist u juist in zo'n periode een spe ler die de boel op sleeptouw kan ne men? Mist u juist dan een man als Jan Wouters? "Nou, dat heb ik altijd gezegd. Toen Jan tje wegging, zei ik direct hem bijzonder te zullen missen, vooral, omdat hij in het veld door zijn speelstijl en karakter een ploeg over een dood punt heen kan brengen. Van dat soort type spelers heb ik er niet één in de selectie. Ik heb wel spelers die het spel zien, Bergkamp, Pettersson, Blink. Maar die kunnen het niet overbrengen en overdragen op de spelers en ze - als het slecht gaat - ter verantwoording roepen ofte corrigeren. En dat kon Jan Wouters wel. En dat heb ik willen uitrukken met het feit dat ik Jan Wouters' persoonlijkheid mis. Zoveel gelijksoortige spelers zijn er niet zo veel. Het is een speld in een hooiberg". Zoekt Ajax nu zo 'n iemand of bent u op zoek naar andere spelers? "Je moet oppassen dat je de problemen niet in huis gaat halen door mensen aan te trekken voor posities die al dubbel be zet zijn. Daarom zullen we wel de lin kerspitspositie en de positie van spits of tweede spits moeten gaan versterken, want die heb je niet dubbelbezet. Ik denk dat wanneer wij, twee, drie goede aan kopen doen, wij in ieder geval theo retisch gesproken een goede bezetting hebben van alle posities. Alleen in de praktijk zal moeten blijken of dat nieu we team inderdaad weer samenge smeed kan wordenWant je zal toch an ders moeten gaan voetballen, want je hebt geen Bergkamp meer, geen Jonk. En dat wordt een groot probleem, dat is het afgelopen jaar al gebleken. Het wordt een kunststuk om aan de top te blijven, ondanks het feit dat we de af gelopen jaren tien tot elf spelers kwijt zijn geraakt. Daarom is het des te knap per dat we goed blijven meedraaien. En het publiek waardeert dat ook". Maar zoudt u dan geen concessie willen doen aan het spel: minder show, meer punten? "Hier in Amsterdam zal altijd de attrac tiviteit van het spel een rol spelen. Dat weet je, dat is de last die altijd drukt op de schouders van Ajax. Maar het is ook een eergevoel. Men accepteert hier niet wedstrijden, zoals Feyenoord of PSV die vaak spelen. Maar d'r is een tussenweg misschien. En daar zijn we naar op zoek". De middenweg? "De middenweg. Maar het is niet mak kelijk, omdat het publiektoch mooi voet bal eist, verwend is. Ik ben ervan over tuigd dat het nog steeds mogelijk is. Dit 4-3-3- of eigenlijk dit 3-4-3-systeem. Het is het moeilijkste systeem dat er is om te spelen. Het is mooi, maar ook ge vaarlijk". Ook gevaarlijk of riskant voor de po sitie van Van Gaal, want hij heeft het als trainer toch gedaan als Ajax ver liest. En Van Gaal krijgt toch nogal eens kritiek? "Vindt u? Nou, ik denk dat ik meer kritiek krijg over de omgang met de pers, dan over de wijze waarop Ajax speelt of re sultaten boekt. Maar dat mensen, me ei genwijs, pedant, arrogant noemen, vind ik minder belangrijk. Dat doet me niet zoveel. De kritiek die mensen uiten, ken merkt juist die mensen. Ik zou wel wak ker liggen als de kritiek afkomstig is van spelers, van het bestuur, van mijn colle ga's, want die kunnen mij beoordelen. Zolang die mij vrij positief benaderen, denk ik dat er vrij weinig aan de hand is". Eén van de spelers die Van Gaal veel dank verschuldigd is, is Edgar Davids. Wellicht één van de meest opvallende spelers van het voorbije seizoen. Ziet Van Gaal het ook als een persoonlijk succes, omdat hij Davids zo lang ver trouwen heeft gegeven? "De grootste waardering heb ik als hij doet wat we allemaal van hem verlan gen. En dat geldt voor iedere speler. Enne, dat Edje tijdens de bekerwedstrijd tegen Feyenoord in mijn armen springt, dan gebeurt dat spontaan. En dat is ook leuk, maar voor de rest moet je daar niet te veel achter zoeken. Hij is natuurlijk een speler die dit seizoen het vertrou wen van me heeft gehad en ik moet zeg gen dat hij het onder moeilijke omstan digheden heeft waargemaakt. Hij is gekomen als vervanger van Bryan Roy, die zeer populair was in De Meer. Dat was niet zijn positie, toch heeft Edje zich er aardig doorgeslagen en daarna heeft hij als linkermiddenvelder bijzonder goed gepresteerd". Waardoor jongens als Michel Kreek en Fons Groenendijk minder aan de bak zijn gekomen. "Dat is het probleem voor die positie, ik heb daar eigenlijk vijf spelers voor: Davids is nummer één, dan heb je Kreek, Oulida, Groenendijk en Alflen. Dus dat is te veel van het goede. Dus voor die positie zal ik zeker geen versterking halen". Maar ondertussen baalt Groenen dijk, ofschoon dat tijdens de trainingen niet aan hem te merken is. "Nou, dat is ook wat ik probeer duide- AjACIED - JUNI 1993 25

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1993 | | pagina 27