dat hoort erbij. Ik maak echt de vreemd ste dingen mee. Pas nog. Ik was op weg naar huis en kwam in een file terecht. Op een gegeven moment herkennen ze je. Ik heb toen, in de file, nog zo'n 20 handtekeningen uitgedeeld. De post probeer ik, samen met m'n va der, zo goed mogelijk te beantwoorden. Ik lees alles zelf. Het is geen doen om iedereen terug te schrijven, maar als er een postzegel bij zit dan stuur ik wel al tijd een foto met handtekening. Er is nog steeds niets waarvan ik baal of zo. Dit heb ik altijd gewild. Ik heb altijd top- voetballer willen worden en daar horen dingen als interviews geven, post be antwoorden en handtekeningen uitde len gewoon bij. Daarbij komt nog dat het hier nog wel meevalt. In landen als Ita lië en Spanje is het allemaal veel erger". TWEEBENIG Een groot pluspunt van Marc is zijn twee benigheid, waardoor hij zowel links- als rechtsbuiten kan spelen. Buiten dat is hij ook bijzonder snel. Op die snelheid hebben zich al heel wat verdedigers (Des Walker!) verkeken. Als onze "roadrun- ner" dan ook aan de bal komt dan wordt het gejuich in het Ajax-stadion direct in de "overdrive" gegooid. Mare: "Toen ik nog een klein jongetje was zei m'n va der al tegen me dat ik alles zoveel mo gelijk met twee benen moest doen. Er zou dan een wereld voor me opengaan. Tot nu toe kan ik hem alleen maar gelijk geven. Ook met het oog op het Neder lands elftal. Je wordt makkelijker gese lecteerd als je op beide vleugels kunt spelen, dan wanneer je puur rechts- of linksbuiten bent. De eerste keer bij Oranje was ook weer een hele leuke ervaring. Je komt op nieuw in een hele andere omgeving. Je leert weer andere voetballers kennen. Nu ik er een paar keer bij heb gezeten worden ze ook wat opener tegen je. De kamer heb ik al met diverse jongens ge deeld o.a. met Numan, Blinker en Frank de Boer". TERUGVAL Buiten alle goede en positieve dingen die er over Mare gezegd en geschreven worden, zijn er natuurlijk de criticasters die het toch niet zo zien zitten met hem en die zitten te wachten op een inzin king of terugval van Mare het komende seizoen. Zo schreef Johan Derksen en kele weken terug in de VI over Mare: "Mare Overmars heeft een gebrekkige techniek en geen specifieke passeer bewegingen. Alles is gebaseerd op snel heid, het is onbegrijpelijk dat verdedi gers er nog steeds geen raad mee weten. Met een goede rugdekking moet een recht-toe-recht-aan voetballer als Mare Overmars makkelijk af te stoppen zijn". Marcs reactie hierop: "Ach, die Derksen schrijft wel vaker van die scherpe stuk jes. Ik maak me daar niet druk om. Als ik echt zo makkelijk af te stoppen zou zijn, dan hadden ze dat al na 3 wed strijden gedaan en niet na 50 wedstrij den. Wel is het zo dat ik de laatste paar wedstrijden van het seizoen anders ben gaan spelen. Ik ben meer op snelheid dan op kracht gaan spelen en ik moet zeggen dat me dat goed af ging want ik kreeg in die wedstrijden heel veel kan sen. Helaas scoorde ik nog te weinig, maar dat scoren komt vanzelf wel goed. Ik ben niet bang voor een terugval of in zinking in het volgende seizoen. Dat is weer typisch iets voor de pers. Als het een tijdje goed gaat met je dan gaan ze er echt op zitten te wachten wanneer die terugval nou komt. Ze hebben het ook allemaal over volgend seizoen, dan zal het wel minder gaan zeggen ze. Na tuurlijk, het zal geen makkelijk jaar wor den. Maar ik ben een speler die door kan gaan en ik heb er vertrouwen in dat 't het vol gend seizoen ook weer goed gaat. Aan het einde van het afgelopen seizoen kreeg ik wel wat last van kleine spier blessures, maar verder heb ik gelukkig geen last van blessures gehad. Wel ben ik blij dat de vakantie er aan zit te ko men, want ik ben behoorlijk moe. Ik ga niet weg denk ik, want op 5 juli begin nen we weer met trainen. Dus het is niet echt de moeite om weg te gaan". Wat bij Mare ook opvalt is dat hij zo in tens kan genieten van de sfeer rond een wedstrijd. Sfeer die we vooral voor aan vang van topwedstrijden meemaken, mede dankzij het afsteken van Bengaals vuurwerk. Mare: "Ik vind dat inderdaad prachtig, zoiets doet me wat. Voor veel publiek spelen vind ik altijd prettig en als er dan ook nog een fantastische sfeer hangt dan is het helemaal perfect. De mooiste ervaringen dit seizoen waren de wedstrijden tegen Feyenoord, Kaisers- lautern uit en de wedstrijd met Oranje op Wembley". BUITEN HET VOETBAL Ook buiten het voetbal is de rijzende ster van Mare ontdekt. Onlangs tekende Mare een sponsorcontract met "Mars", waarvoor hij dus wat promotionele ac tiviteiten gaat doen. Mare: "De activitei ten met Mars beginnen in september. Er komen commercials op de radio en in winkels in het hele land komen displays te staan. Ik vind zoiets leuk om te doen". Van voetballers bestaat het beeld dat ze zich alleen maar met voetbal bezig heden. Dat blijkt niet zo te zijn. Ook over andere "wereldse" zaken denkt Mare na. Mare: "Wat er in Joegoslavië allemaal gebeurt vind ik echt onvoorstelbaar. Waarom wordt daar nou niet eens inge grepen? Oorlog vind ik toch al een on zinnig iets. Het gaat meestal puur om een machtstrijd tussen een aantal men sen, waar duizenden anderen dan de dupe van worden. Zoiets kan er bij mij niet in. Het milieu vind ik een belangrijk iets. Wat ik zelf er aan doe? Niet veel, ik heb er ook niet echt veel mee te maken. Thuis hebben we van die bakken voor ge scheiden afvalinzameling. Wel ben ik er van overtuigd dat er een tijd komt dat al het afval zo goed gerecycled kan wor den dat we dat probleem kwijt zijn. Het is alleen jammer dat men die milieupro blemen zo laat onderkend heeft, geluk kig was het nog niet te laat". AjACIED - JUNI 1993 21

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1993 | | pagina 23