„verman s i -mnmmtnmmmmi r Al in het eerste nummer van "de Ajacied" van dit seizoen stond een interview met Mare Overmars. De reden dat we opnieuw aandacht aan hem besteden is het feit dat hij bij jullie, blijkens de vele brieven, mateloos populair is. Iets wat ook wel bleek uit de uitslag van de verkiezing "Popu lairste Ajacied" waarin Mare achter Dennis Bergkamp als tweede eindigde. s 'V'imiiiMije '""""iiiïsii. "Ms in de de wagen ze mg Tekst foto's: Marco van Harn Cartoon: Chantal Pouw De laatste tijd kan je geen voetbalblad openslaan of er staat wel een verhaal over of met Marc in. Vandaar ook dat Marc in eerste instantie niet echt stond te springen om een interview te geven. Mare: "De laatste tijd heb ik vrij veel in diverse bladen gestaan. Constant stel len ze me dezelfde vragen. Onderhand zullen de meeste mensen mijn verhaal wel kennen. Ik heb er even genoeg van om op de voorgrond te staan. Het in terviews geven hoeft voor mij dus even niet meer zonodig. Ik zeg nu ook wel eens "nee", dat moet kunnen vind ik". ZELFVERTROUWEN De belangstelling voor Marc is natuur lijk terecht. In zijn eerste seizoen bij Ajax heeft hij gewoon fantastisch gepres teerd. Boven ieders verwachting. Erwas er eigenlijk maar een die dit verwacht had... Mare zelf. Mare straalt zowel bin nen als buiten het veld zoveel zelfver trouwen uit, dat het met hem ook bijna niet mis kan gaan. Hij weet gewoon wat hij wil en kan. Er zullen wel weer men sen zijn die dit uitleggen als arrogantie, maar daar is toch echt geen sprake van bij hem. Marc over zijn ervaringen en de veranderingen tijdens zijn eerste sei zoen bij Ajax: "Zelfvertrouwen vind ik een belangrijk iets. Je moet toch ver trouwen in jezelf hebben, anders bereik je niets. Dat zelfvertrouwen uitstralen is zeker geen houding, anders had ik het toch zeker niet waargemaakt. Vanaf mijn jeugd ben ik ervan overtuigd geweest dat ik Ajax of een andere topclub zou halen. Ik heb mezelf altijd allerlei doelen gesteld, dingen waar je je aan kunt op trekken. Tot nu toe heb ik de meeste doelen nog bereikt". "Bij Ajax werd ik prima opgevangen. Het is gewoon een hele leuke groep. Ze dol len me wel eens, regelmatig zelfs, maar dat hoort er gewoon bij". "Het wonen in Epe bevalt me nog steeds prima. Voorlopig blijf ik daar ook wel wo nen. Qua fans en zo heb ik het daar ze ker niet rustiger dan hier in Amsterdam. Ook in Epe weten ze mij wel te vinden. De mensen om me heen zijn niet veran derd ten opzichte van mij. Wel is het zo dat die mensen denken dat ik verander. Ze gaan tegen je opkijken en daarbij denken ze meteen dat je veranderd bent, terwijl ze zelf juist degenen zijn die zich anders gedragen. Als een wildvreemde mij groet, dan groet ik altijd terug. Ze moeten echter niet van mij verwachten dat ik een uur met ze ga staan praten. De belangstelling voor mij is inderdaad in een paar maanden tijd flink toegeno men, maar ook dat verrast me niet. Je weet dat wanneer je naar Ajax gaat, ie dereen in je geïnteresseerd raakt, ook Ajacied - juni 1993 19

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1993 | | pagina 21