7 f\664* "En PSV, dat kijkt t.v.". Woensdag 13 mei was een dag, waarop de rechtgeaarde Ajacied zich weer superieur voelde. De dagen voorafgaand waren de Amsterdamse schimpscheuten in de richting van Eindhoven al regelmatig te horen geweest. Inmiddels was iedereen het kampioenschap van PSY vergeten, en had toekomstig Ajax-voorzitter Michael van Praag al gewaarschuwd voor een Ajax-tijdperk. Zelfs PSV-voorzitter Jacques Ruts had toegegeven dat PSV het typische superiori teitsgevoel, wat Ajax altijd zo uitstraalt, mist. Ajax besefte vlak voor de UEFA-Cup finale dat een magere periode was afgesloten. Een periode die was begonnen op 13 mei 1987 toen Ajax onder leiding van Johan Cruyff de Europa Cup II won. Na dat succes, de eerste Europa-Cup sinds 1973, kwam Ajax in een dal te recht. Ajax slaagde er ten eerste niet in sterspeler Marco van Basten te vervan gen. Hennie Meijer bleek te licht, en Frank Stapleton te oud. Ten tweede ont stonden er problemen met Johan Cruyff, die als trainer volgens het bestuur te veel invloed wilde. Ondanks de slechtere vorm van het team en het uiteindelijke vertrek van Cruyff haalde Ajax ook in 1988 de Europa-Cup II finale, maar net als zo vaak dat jaar zat Ajax ook in deze wedstrijd aan de verkeerde kant van de score. Een praktisch verloren jaar volg de toen Ajax andermaal niets wist te win nen in het seizoen waarin de nieuwe trai ner Kurt Linder al na vijf wedstrijden werd ontslagen. Met het oog op de toekomst is het echter wel een goed jaar gebleken, omdat ten eerste de interim-trainers Spitz Kohn en Louis van Gaal de talentvolle jeugd een kans gaven, en ten tweede Ajax een nieuw bestuur kreeg. De genoemde jeugdlichting vormt drie jaar later de ba sis van Ajax-één, en het in 1989 aange treden bestuur van Van Praag is hard op weg van Ajax een Europese topclub te maken. Leo Beenhakker kneedde de talentvolle groep in twee jaar tot een professioneel team, waarna opvolger Louis van Gaal het elftal definitief vorm gaf. Vaak heeft Beenhakker geklaagd over de wissel valligheid van het team. De ene week fantastisch, en de andere week drama tisch slecht.Op beslissende momenten bleek Ajax mentaal niet te beschikken over voldoende veerkracht, waardoor vorig seizoen de landstitel werd gemist. Met mentaal sterkere spelers als Groe nendijken Van Loen hoopte Beenhakker klaarte zijn voor het nieuwe seizoen. Ge lukkig had de machtswisseling Van Gaal-Beenhakker tijdens de eerste ron de van de UEFA-Cup geen nadelige ge volgen, en met Louis van Gaal ging Ajax vervolgens werken aan een schitterende serie. Een reeks Europa-Cup wedstrij den, waarin Ajax zeer professioneel speelde en vooral constant een hoog ni veau haalde. Onder Van Gaal liet Ajax zien wat Leo Beenhakker ondanks de "rode vlekken in zijn nek" de supporters al twee jaar had voorgehouden: "Het is een werelds team!". Een topseizoen dus, voor Ajax afgeslo ten met de UEFA-Cup winst. Verder is er dit seizoen ook uitsluitsel gekomen wat het nieuwe futuristische stadion in Amsterdam Zuid-Oost betreft. Ondanks het goede nieuws, dat de bouw door gaat, is het zorgwekkend dat Ajax niet de mogelijkheid heeft de begroting op te krikken voor het nieuwe stadion klaar is. Dat is jammer in een tijd waarin de topclubs met astronomische bedragen werken om een plaatsje aan de Europe se top te bereiken. Het maakt voor Ajax eens te meer de noodzaak duidelijk van een perfect draaiende eigen jeugd. Al leen de eigen opleiding kan Ajax als top club voorlopig op de been houden. En wat dat betreft kunnen we als Aja- cieden gerust zijn. Op zaterdag 30 mei werden in Eindhoven de B-2 (!)-jeugd en A-jeugd van Ajax kampioen van Neder land in de B- en A-jeugdklasse. Met Ig- nacio Tuhuteru, Clyde Wijnhard en Cla rence Seedorf kunnen we over een aantal jaren weer juichen. Met of zonder nieuw stadion. Wytze van der Gaast AJACIED-JUNI 1992

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1992 | | pagina 9