DENNIS, Wil JE KM HERMOMtT? VEV IE NES 1 (jÈ) ick Wat hebben we intens genoten van dit Europa-Cup seizoen. Werkelijk oogstrelend voetbal, heerlijk aanvallend en gedurfd. Louis: je hebt onze harten veroverd en we zijn je dankbaar, evenals je jongens, die je lessen in het veld in praktijk brachten. Volle tribunes, de straf van de UEFA voorbij en ook de derde Cup nu in stevige Ajax handen. WÉ Foto Ruud Voll Heerlijk kolkende supporters, het onver getelijke 'We are the Champions' in Tu rijn en het schitterende vuurwerk; er leek geen einde aan te komen. Tot slot de huldiging op het Leidseplein; zonder wanklank zetten de Ajax supporters het met hun vuurwerk in vuur en vlam. Be dankt allen, die hier aan mee werkten en aan mee betaalden. Heel veel nieuwe leden heten we wel kom. We hopen, dat jullie het naar jullie zin hebben bij ons. Door de zee van post is de behandeling wat vertraagd; we doen ons best om de achterstand in te lopen. Ook heel veel nieuwe aanvragen om lid te worden; te gek! Allemaal har telijk dank. T evens voorde warme steun, die jullie ons n.a.v. onze brief in mei de den toekomen. Het doet ons enorm goed zoveel positieve en fijne brieven te ontvangen. Veel foto's ontvingen we; in de komende bladen hopen we zoveel mogelijk te plaatsen. Blijf je leukste foto's opsturen; het blad is van jullie en jullie inbreng kan niet gemist worden. Wil je lid worden, schrijf dan naar; "De Ajacied', Postbus 17009, 1001 JA Amsterdam. Dan krijg je onze info thuis met een leuke foto. Tussen al de fotografen vocht Ruud Voll zich een plaatsje en in deze Ajacied ge ven we hiervan een impressie. Ook kij ken we terug met John van 't Schip, een monument binnen Ajax. Aron Winter en John van 't Schip wensen we veel suc ces toe in Italië en we bedanken hen voor al hun prettige vriendschap naar ons toe. Van harte hopen we, dat de leegloop niet al te drastische vormen aan gaat nemen. Denk aan onze adverteerders, ze dach ten ook aan u. Zonder hen zou deze uit gave in deze vorm niet mogelijk zijn. Har telijk dank voor jullie steun! Ook onze uitgeverij hartelijk dank voor hun niet af latende steun. De volgende Ajacied ver schijnt eind augustus. Voor de nieuwste sportkleding en Ajax lijn kunt u terecht bij Arnold Panis, die in Sportshop PeterJan de scepter zwaait. Hij staat u snel, vakkundig en graag te woord. De kleding wordt u on der rembours toegezonden. Albert Cuypstraat 199, 1073 BE Amsterdam. Telefoon: 020-6735421. En ga je per soonlijk: dan loop je over de gezelligste markt van Nederland zijn sportshop bin nen. De moeite waard. Onze ere-galerij Super Ajacied: Rob de Wit Peter Boeve Populairste Ajacied: WimKieft 1981-'82 JesperOlsen 1982-'83 Jesper Olsen/ Gerald Vanenburg 1983-'84 Marco v. Basten a" 1984-'87 John Bosman 1987-'88 Dennis Bergkamp 1988-'89 Stefan Petterson 1989-'90 John van't Schip 1990-'91 Dennis Bergkamp 1991 -92 Ere-leden: Frank Arnesen Peter Boeve Johan Cruyff Jesper Olsen Mister Ajax: Jaap van Praag Sjaak Swart Copyright op aile foto's in deze uitgave. 'De Ajacied' Postbus 17009 1001 JA Amsterdam Uitgave Acquisitie: Adrem bv André Schoppen Postbus 313 9200 AH Drachten Tel: 05120-24180 Vormgeving: Peter Tiel Studio Adrem bv Postbus 313 9200 AH Drachten Tel: 05120-24180 Druk: Scholma Druk - Bedum Abonnementen Informatie: 'De Ajacied' Postbus 17009 1001 JA Amsterdam Niets uit dit magazine mag wor den gecopiëerd of vermenig vuldigd dan na schriftelijke toe stemming van de redaktie, of met bronvermelding. AJACIED - JUNI 1992

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1992 | | pagina 3