AJAX en de PR. Of: Heeft AJAX zijn supporters nog wel nodig? 'EEN GOED GESPREK' "Animal". AJACIED - OKTOBER 1991 11 Kort geleden kreeg ik een vriend op bezoek. Hij woont al vele jaren in Engeland en kwam nu voor een korte vakantie naar Nederland. Hij is ook een echte voetballiefhebber en daarnaast be hoorlijk Ajaxgek. Het was dus logisch dat we tij dens z'n korte verblijf alhier regelmatig over Ajax spraken. En een van die gesprekken wil ik U niet onthou den, dat ging ongeveer zo: - "Wat heb ik nu gehoord, heeft Ajax een nieuw logo?" - "Yep", antwoordde ik kortaf. - "En, is het mooi geworden?", vroeg hij be langstellend. Wat triest kijkend, en zonder iets te zeggen, sta ik op en loop naar de kast. Daaruit haal ik een foto waarop het nieuwe logo staat vermeld. Enigszins gegeneerd laat ik hem dit zien. - "My goodness, what the hell is that?" roept 'ie uit. - "Het nieuwe Ajax logo", antwoorde ik gelaten. - "En wat moet het voorstellen?", vraagt hij ver baasd. - "Dit is de moderne versie van het oude logo", leg ik hem geduldig uit. Een lange stilte volgt. En dan vraagt hij plotseling: - "En wat vinden de supporters er van?" - "Die hadden dezelfde reactie als jij ongeveer", antwoorde ik. Na een nieuwe stilte kijkt hij me aan en vraagt met stemverheffing: - "En pikken ze dat?" Gelaten haal ik mijn schouders op. - "Ze zullen wel moeten", antwoord ik. "Je weet toch, dat bestuurders zich niets aantrekken van wat supporters wel of niet willen?" Kwaad roept hij nu uit: - "Weet je wat men bij ons in Engeland zou doen met een bestuur van een voetbalclub dat een logo zo verkracht?" Voorzichtig schud ik mijn hoofd. "Ze zouden die gasten de lichtmasten in jagen en hen vervolgens laten neerkijken op een leeg stadion, waar de wedstrijd wordt gespeeld. Je denkttoch niet, dat ergeen algehele supporters boycot zou volgen?" Maar ja, dat is Engeland, voetbaltempel bij uitstek. Sinds dat gesprek betrap ik mijzelf er op dat ik regelmatig, zo even tussendoor, langs het Ajax stadion wandel. Peinzend staar ik dan een paar minuten naar de lichtmasten. Waar ik aan denk? Je weet het wel! AJAX is een bedrijf waar per jaar ettelijke miljoenen in om gaan. AJAX is daarom ook te vergelijken met een miljoenenbe drijf, en zou dus ook een PR-afdeling moeten hebben die hoort bij een miljoe nenbedrijf. We mogen er vanuit gaan dat het mil joenenbedrijf AJAX er dan ook alles aan gelegen is om steeds meer geld binnen te krijgen en er voor te zorgen dat haar klanten (lees: supporters) op hun wen ken bediend worden. Met andere woor den: AJAX moet onder anderen tegen over zijn supporters een goed P.R.-beleid voeren. En dat gebeurt dus op dit moment totaal niet. Ik zal jullie een paar voorbeelden van slecht P.R.-beleid geven. - Een groot aantal supporters wacht al tijd tot het laatst met het aanschaffen van een seizoenkaart. Veel suppor ters willen deze dan ook op de dag van de eerste thuiswedstrijd kopen. Helaas was dit haast onmogelijk. Bij niet één van de loketten kon ik voor de eerste thuiswedstrijd een seizoen kaart kopen. Ik moest voor de eerste wedstrijd maar een kaartje kopen, en dan maandag aan het stadion de ge wenste seizoenkaart maar komen halen. - Veel supporters willen graag al een week van te voren een kaartje kopen voor de volgende thuiswedstrijd. Dat kan de ergernis van het lange wach ten voor de loketten voorkomen. Zo dacht ik voor de wedstrijd AJAX - MW alvast bij de AJAX-administratie een kaartje te kopen voor de thuis wedstrijd van een week later tegen RKC. Nee, werd mij verteld. Die gaan pas morgen in de verkoop. Een goed voorbeeld van slechte PR, aangezien de meeste AJAX-suppor- ters van (ver) buiten Amsterdam ko men. - "Dinsdag a.s. hebben seizoenkaart houders de gelegenheid om op ver toon van hun seizoenkaart een kaart je te kopen voor de thuiswedstrijd in Dusseldorf tegen Orebro", werd eret- telijke malen omgeroepen voor en tij dens een thuiswedstrijd van AJAX. Ha fijn, dacht een vriend van mij, net als ik wonende te Delft, zo'n 65 kilo meter van Amsterdam. Hij reed op donderdag met onze twee seizoen kaarten op zijn vrije dag naar het AJAX-stadion om 2 kaarten te kopen. Daar aangekomen wordt hem verteld dat de kaarten nog niet klaar zijn. Had er misschien een (klein) persberichtje aan gespendeerd kunnen worden? Tientallen mensen kwamen nu na een verre reis voor Jan met de korte ach ternaam naar het AJAX-stadion. Kortom, weer een slecht voorbeeld van PR. Vele AJAX-supporters hebben dit jaar een seizoenkaart gekocht. Zij kochten een seizoenkaart voor een voetbalseizoen in de Meer. Die 2 of 3 wedstrijden in het Olympisch sta dion? Daar zijn we aan gewend, die komen we wel door. Wat schets mijn verbazing in een in terview met penningmeester van Os over de materie van het nieuwe sta dion: "Wij (lees AJAX) zijn desnoods bereid om gedurende dit seizoen al naar het Olympisch stadion te ver huizen". Nu, ik beweer: had Dhr. van Os deze verklaring eerder afgelegd, dan had den honderden supporters er eerst wel even goed over nagedacht een seizoenkaart te kopen. "Wie zegt dat AJAX niet naar het Olympisch stadion moet verhuizen heeft er geen ver stand van", beweert de penning meester. Deze bewering moet mijns inziens geuit zijn door iemand die niet het AJAX-gevoel kent. Dat AJAX-gevoel hebben supporters die al tientallen jaren alle wedstrijden volgen van AJAX. En deze supporters kunnen het mijns inziens nooit opbrengen om met 10.000 toeschouwers in het Olympisch stadion te gaan zitten kij ken naar pak hem beet AJAX-RKC. Ik daag de penningmeester van AJAX dan ook uit een enquete te houden onder de vaste AJAX-supporters. Een enquete die maar één vraag hoeft te bevatten: Zou u iedere thuiswedstrijd naar AJAX gaan kijken indien AJAX al zijn thuiswedstrijden zou gaan spelen in het Olympisch stadion? Een mini-enquete op mijn eigen zit vlak heeft al uitgewezen dat 53% ont kennend op deze vraag antwoord. Wie heeft er nu geen verstand van??? Met bovenstaande tekst wil ik eigen lijk maar één ding zeggen: "AJAX, wees wat zuiniger op je vaste sup porters". Frans Groenendaal

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1991 | | pagina 13