40 Jaar vrijheid Je weet het wel, maar je bent het toch weer een beetje vergeten, al die gê nante, misselijkmakende maatregelen van de "kleine apartheid" die de Duit se bezetters in 1942 tegen de Nederlandse joden namen: - "Het is aan joden verboden kapperszaken en andere paramedische inrich tingen te betreden of op andere wijze van haar diensten gebruik te maken, voor zoover deze zaken of inrichtingen niet als joodsch gekenmerkt zijn"; - "Het is aan joden verboden om van publieke telefooninstallaties gebruik te maken"; - "In verband met vele aanvragen wordt er op gewezen, dat, naar ons geble ken is, de bepalingen van de Anordnung van 15 September 1941 aldus moeten worden opgevat, dat voor Joden elke vorm van sport in het open baar, o.m. roeien, kanoën, zwemmen, tennissen, voetballen, visschen e.d., als verboden moet worden beschouwd"; - "Het is verboden om een jood bij voortduring of tijdelijk een rijwiel af te staan"; - "Het is aan joden verboden om spoorwegemplacementen te betreden en van elke soort van openbare en particuliere vervoermiddelen gebruik te maken"; - "In verband met de bepaling dat joden tussen 20 en 6 uur in hun eigen wo ning moeten vertoeven, wordt er onze aandacht op gevestigd, dat ingevol ge deze beschikking het niet geoorloofd is uit het venster te hangen of zich te bevinden op balcons en in tuinen aan de straatzijde; het vorenstaande geldt niet voor de achterzijde van het huis. Voor open ramen moet de ster gedragen worden"; - "Met het oog op het feit, dat in den laatsten tijd herhaaldelijk kinderen te vondeling gelegd zijn, wordt van bevoegde Duitsche zijde er op gewezen, dat in de toekomst alle vondelingen als Joodsche kinderen zullen worden aangemerkt en in een voor deze bestemde inrichting geplaatst"; Uit U.N., Nico Scheepmaker's Trijfel. 40 jaar vrijheid: laten we als dank t.o.v. hen, die voor ons vochten en stier ven, deze vrijheid waard zijn. Laten we ook beseffen, wat een kostbaar goed zij voor ons verworven hebben. Bedankt, bevrijders!!!!! It TR MMI 14V& p.TRWtf 27

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1985 | | pagina 29