Van de F-Side-Chinees, Roland, 18 jaar oud, ontvingen we de volgende brief. Naam en adres bekend bij de redactie. Hallo Ajacieden, Naar aanleiding van de Ajacied nr. 6-78 wil ik reageren op de tekst van blz. 10 en dan met name het gedeelte over de F-side. Na de televisiebeelden uit Argentinië en dan vooral de wedstrijden waarbij het gastland speelde, werd duidelijk waar het bij ons in Nederland en dus ook bi j AJAX nogal eens aan ontbreekt, nlSFEER. Vaak hebben wij van de F-side daar wat aangedaan, maar behalve wij, houdt de rest van het pu bliek de kaken stijf op elkaar. De stilte, die er ontstaat bij minder spannende momenten in een wedstrijd van AJAX vind ik vaak beklemmend. Het publiek moet AJAX als het in kritieke situaties verkeert (bijvoorbeeld bekerfinale) of als de wedstrijd dood lijkt te bloeden, een duwtje in de rug geven en zo aan AJAX de morele steun geven. Helaas is alleen F-side bereid om aan te moedigen. Toen ondergetekende vorig seizoen bij de laatste thuiswedstrijd van AJAX naar het bestuur ging met het verzoek vlaggen aan stok mee te mogen nemen voor de komende bekerfinale, om zo de sfeer te verhogen, werd mij gezegd, dat dit een uitstekend idee is en dat er bij deze toestemming kwam om dit uit te voeren. Het zou dus weer toegestaan worden om vlaggen aan een stok mee te nemen. Zelf kocht ik een zeer grote vlag voor enkele tientjes, want we hadden afgesproken zoveel moge lijk vlaggen mee te nemen. Bij het verzamelen van de F-side voor het Olympisch stadion bleek dat tientallen aan de oproep gehoor hadden gegeven en de grootste vlaggen hadden meegenomen. Echter bij de politiecontrole aangekomen, begonnen deze "heren" alle stokken in beslag te nemen. Men wist niets van een toe stemming. We werden voor de keus gesteld naar binnen te gaan zonder dat ding of op te sodemiete ren. Daar ik zelf naar het bestuur gegaan was en dus ook toestemming had, koos ik voor het laatste, en heb dus geen bal van de wedstrijd gezien. Ik vind dit gewoon schandalig, het lijkt wel of de F-side lucht is voor het bestuur: de F-side, dat is tuig; ze mogen erin, maar daar blijft het dan ook bij. Wat we ook mogen zijn buiten het stadion, we blijven toch AJAX-supporters, die als enigen sfeer proberen te maken. Dit wordt ons gewoon onmogelijk gemaakt. Zelfs in het veel besproken Argen tinië zitten er veel mensen met vlaggen aan stok op de tribune. Zelfs in de politiestad Eindhoven, waar een kleine stoeipartij tussen F-siders onderling al voldoende is voor een massaal politie optreden, zijn vlaggestokken toegestaan, ook al zijn ze van AJAX-supporters. Er waren bij deze 2-3 wedstrijd veel vlaggen. Het gooien van papiersnippers e.d. bij opkomst van de spelers in Argentinië, zal velen ertoe be sluiten het ook weer in Nederland te doen. Maar ook de zakken snippers zullen wel weer in beslag worden genomen. Zo blijf je bezig, je probeert van alles; je mag niets. Oh ja, je mag betalen voor een kaartje, je krijgt gratis een dreun of een knuppel in je nek van een smeris (die lui mogen en doen werkelijk alles, ze weten toch dat een supporter zich wel 10 maal bedenkt eer hij de politie aanvalt of terugslaat), je wordt gratis helemaal uitgekleed bij de controle post; zelfs het kleinste zakmesje schijnt een gevaar voor de niet F-sider te zijn. Terwijl enkele honderden meters verder mensen beroofd worden zonder dat er ook maar 1 enkele smeris is, worden wij behandeld als misdadigers van het ergste soort. Wat de vlaggestokken betreft, wil ik nog het volgende zeggen. Men schijnt bang te zijn, dat deze als slagwapen gebruikt kunnen worden; welnu, om met een stok van 2 b 3 meter tussen een grote groep mensen door te manoevreren is al moeilijk; laat staan om met zo'n gevaarte te vechten. De jongens, die na afloop een puinhoop willen maken, zullen er heus niet een meenemen, het is veel te lastig. Mensen van goede wil nemen dat ding alleen mee voor en tijdens de wedstrijd. Als lid van de Ajacied wil ik U het volgende vragen: Kunt U als supportersvereniging vragen om met ingang van het 703-toernooi alle suppor ters (ook niet-AJAX) toestemming te geven om vlaggen aan stok mee te nemen - zonodig bij wijze van proef? Kan hieraan ook de nodige publiciteit worden gegeven, zodat ook de niet-lezers van 4

AJAX ARCHIEF

Clubblad De Ajacied (1997-2009) | 1978 | | pagina 6