KNVBI koninklijke nederlandsche voetbalbond 000/ cfb) Aan de spelers die behoren tot de voorlopige selektie van het Nederlands elftal 17 april 1989 Betreft Nederland/West-Duitsland WK-kwalifikatiewoensdag 26 april 1989 in het Stadion Feyenoord te Rotterdam; aanvang 20.15 uur. Amice Namens bondscoach T. Libregts nodigen wij je uit voor de trainings stage ter voorbereiding op bovengenoemde WK-kwalifikatiewedstrijd, te houden op vrijdag 21 en zaterdag 22 april a.s. in Noordwijk aan Zee. Je wordt op 21 april om uiterlijk 11.00 uur in Grand-Hotel "Huis ter Duin" verwacht KNVB-kostuum niet nodig). Op zaterdag 22 april om 19.30 uur staat het vertrek naar huis gepland. Later in dit weekend zal de definitieve selektie voor de wedstrijd tegen West-Duitsland bekend worden gemaakt. De afvallers zullen telefonisch worden geïnformeerd en worden verzocht stand-by te blijven voor het geval zich in de direkte voorbereidingsperiode alsnog blessures e.d. zouden voordoen. De samenkomst voor de definitieve selektie is vastgesteld op maandag 24 april om 11.00 uur in "Huis ter Duin"; gekleed in KNVB- kostuum. Het verdient aanbeveling je naar Noordwijk te laten brengen, aangezien er - in verband met de veiligheid - geen mogelijkheid meer is je auto van tevoren in het Stadion Feyenoord neer te zetten. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar bijgaand draaiboek. Indien je om welke reden dan ook verhinderd bent aan deze uitnodi ging gevolg te geven, verzoeken wij je hiervan PERSOONLIJK bericht te geven aan: 1. T. Libregts, tel. kantoor 03439-1922 en privé 010-4566346 óf 2. F. Kesseltel. kantoor 03439-1922 en privé 03438-17178. Zonder tegenbericht wordt erop gerekend, dat je vrijdag a.s. tijdig in Noordwijk aanwezig bent. p\ U na, NDSCHE VOETBALBOND Hoogachten UNKlrSJKE retaris Betaald Voetba z o z uw ref.: onze ref.: H89-168/HH/B.V. behandeld door: zeist, woudenbergseweg 56-58 postbus 515 3700 am zeist telefoon 03439 - 19 22 telex 40497 telefax 03439 - 13 97 postrekening no. 58928 arr.ro bank zeist rek. no. 43.00.52.375 Philips is hoofdsponsor van de KNVB.

AJAX ARCHIEF

Voetbal divers | 1989 | | pagina 1